NOAH søker jurist til 100% vikariat

Vil du gjøre en forskjell for dyrene? NOAH søker en vikar med utdannelse som jurist, som kan bidra i arbeidet for dyrs rettigheter ved anmeldelser, klager etc. Vikariatet er for 6 måneder med mulighet for forlengelse. Vi ønsker å ansette en person som har et sterkt ønske om å styrke dyrs rettigheter og bidra i NOAHs arbeid for å fremme dyrenes behov og økt beskyttelse i samfunnet.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
• Inneha en relevant utdanning som jurist.
• Identifisere seg med NOAHs budskap om dyrs rettigheter.
• Effektiv, selvstendig, arbeidsom og ha evne til å samarbeide godt.
• Meget god skriftlig fremstillingsevne – gjerne erfaring med anmeldelser, klager og formelle henvendelser.
• Ønske om å bidra til NOAHs effektivitet og vekst.

Eksempler på oppgaver vil kunne være:
• Skrive anmeldelser av dyremishandling og klage på vedtak.
• Være i dialog med Mattilsyn, politi o.l. om informasjon og fremdrift i saker.
• Finne relevant informasjon, sammenfatte dommer, lage oversikter etc.
• Skrive relevante dokumenter, rapporter.

Vi kan tilby:
• 100% stilling med meningsfylt arbeid innen dyrs rettigheter
• Hyggelige lokaler med sentral beliggenhet i Oslo sentrum (hjemmekontor i nåværende korona-situasjon)
• Utviklingsmuligheter for rett person
• Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer

Send CV og søknad merket med «jurist» til jobb@dyrsrettigheter.no
Søknadsfrist er 15.05.2021