NOAH skaper engasjement

av Siri Martinsen

NOAH hadde aldri blitt 25 år hvis det ikke hadde vært for frivilliges engasjement og innsats. Mange store og små handlinger har bygget en bevegelse verdt å regne med for dyrs rettigheter i Norge.

I år har NOAH markert sitt 25-års jubileum på den måten som passer aller best for en organisasjon som alltid står på for dyrene og som aldri gir seg: To store arrangementer som begge har mobilisert tusenvis av mennesker og krevd hundrevis av timer i frivillig arbeidsinnsats fra våre aktive. Det er dette NOAH alltid har vært kjent for – hardt arbeid, pågangsmot og resultater som setter spor.

Hva betyr engasjement?

Men NOAH skaper engasjement for dyr på mange ulike måter. For hva betyr det egentlig å være engasjert? Den som engasjerer seg, bryr seg nok til å handle. Det er hundrevis av mennesker som gir av sin tid til frivillig innsats for NOAH – de deler ut informasjon, hjelper til med arrangementer eller bidrar med kontorarbeid, dokumentering og skriving. Enda flere stiller opp når det virkelig gjelder – når vi trenger å vise at vi er mange, som vi har sett de siste to markeringene.

Bildet viser mennesker som demonstrerer for de ville dyrenes rettsvern
Demonstrasjon med NOAH for de ville dyrenes rettigheter. Foto: Maria Askedal

Å gå til det skritt å melde seg inn i NOAH for å støtte dyrerettighetsarbeidet som foregår hver dag, er det per i dag over 6000 mennesker i Norge som har gjort – og antallet øker for hvert år. Men også den lille, hverdagslige ytringen, som å gå med en button på jakken eller en NOAH-T-skjorte, skaper endring for dyrene ved at man viser til sine medmennesker hva man står for.

En organisasjon som har satt seg de målene på vegne av dyrene som NOAH har satt seg, vil stadig ha behov for flere frivillige, flere ansatte og flere medlemmer.

Hvert lille «klikk», hvert lille «like» eller deling av våre saker på NOAHs Facebook-side, er også med på å spre og dermed øke styrken i dyrerettighetsarbeidet – politikere og medier legger merke til at over 100 000 nordmenn støtter NOAH på denne måten. NOAH har klart å nå ut til og engasjere det brede lag av folket. Gammel og ung, kvinner og menn, ulike yrkesgrupper, alle politiske retninger, religiøs eller ei – NOAH skal være til for alle som ønsker en verden hvor dyr respekteres.Viser mennesker med brennende fakler som demonstrerer mot fakkeltog mot pelsindustrien

Engasjement er også den entusiasme NOAH gjennom årene har skapt hos ulike aktører som fatter interesse for dyrs rettigheter: Firmaer som ikke tester på dyr, har samlet inn underskrifter sammen med NOAH for å få til forbud mot dyretestet kosmetikk. Reklamefirmaer har ønsket å bidra med gratis innsats for flere kampanjer. Flere butikker har valgt å kutte ut dyreprodukter – spesielt pels. Motebransjens front mot pels i samarbeid med NOAH – Mote mot pels – ble skapt som en direkte følge av det store folke-engasjementet i NOAHs fakkeltog mot pels i 2010. NOAHs Meatless Monday-kampanje skaper en positiv holdning blant restauranter og kantiner til dyre- og miljøvennlig mat. Og støtten fra forfattere, artister og andre kulturpersonligheter viser bredden i det som har blitt Norges sterke stemme for dyrs rettigheter.

Det er dette NOAH alltid har vært kjent for – hardt arbeid, pågangsmot og resultater som setter spor.

Én gruppe mennesker det har blitt stadig viktigere å skape engasjement hos for å få til endring, er politikere. Politikere er like forskjellige som de de skal representere – og nettopp derfor er det rett og rimelig at det også er en stor andel dyrerettighetsinteresserte mennesker blant dem. NOAH har skapt politisk engasjement gjennom informasjonsarbeid, og ikke minst ved å invitere politikere som appellanter og deltagere i våre markeringer. At tre partier nå har egne dyrevelferdskapitler i programmene sine er et tegn på at dette arbeidet fungerer.

Lokalpolitikeres engasjement i NOAHs kampanje for sirkuselefantenes frihet er et godt eksempel på at politikere over hele skalaen tar initiativ i dyrerettighetssaker. Forbud mot eksotiske dyr i sirkus har så langt blitt vedtatt i tre byer; NOAH samarbeidet med MDG i Tromsø, Rødt og Venstre i Oslo og Høyre i Arendal – som nylig ble tredje by med vedtak om å forby utleie av tomt til sirkus med elefanter.

Lokalpolitikeres engasjement i NOAHs kampanje for sirkuselefantenes frihet er et godt eksempel på at politikere over hele skalaen tar initiativ i dyrerettighetssaker.

Den “typiske” dyrerettighetsaktivisten kan like gjerne være en FrP-politiker fra Østfold som en SV-er fra Oslo, en veterinær fra Bergen som en skoleelev fra Lofoten, en tidligere jeger i 50-årene som har lagt børsa på hylla og jobber for rovdyrenes sak, som en 8-åring som får familien til å velge vegetarisk. De er alle virkelige eksempler på NOAHs støttespillere – og fellesnevneren er evnen til å se utover seg selv og bry seg om sine medskapninger.

Veien mot de mange

Tiden går fort i NOAH – det er alltid aktuelle saker som må gripes fatt i, samtidig som de store langvarige kampanjene krever nye vinklinger og politisk press. Men de som har vært med lenge ser at mye har endret seg. NOAHs første daglige leder, filmskaper og musiker Thomas Robsham, satt ord på forandringen i sin tilbakemelding etter årets fakkeltog mot pels: “Gratulerer med fakkeltoget. Det var fantastisk å være der og tenke på at vi i 1989 kanskje hadde fått med oss et par hundre i beste fall…” I beste fall er riktig, for antall aktive kunne ofte telles på et par hender da de møtte pelskledde nordmenn med informasjon i NOAHs spede begynnelse. Men da fakkeltoget i år fylte gatene fra Youngstorget til Eidsvolls plass var 100 aktive i sving bare som frivillige med ulike funksjoner, og tallet dobles med alle de fri-villige på landsbasis.

I 1990 dro 7 personer med buss ut på NOAHs første informasjonsturné. Informasjonsturnéen i sin nye form har de siste årene blitt en årlig tradisjon – NOAH er synlig på så mange messer og festivaler som mulig gjennom året, og når ut til mange titusener mennesker over hele landet. På Hove-festivalen arrangerte vi i år vegetariske kokekurs, på Dogs4all-messen i Lillestrøm informerte vi om dyrepoliti og på Moldejazzfestivalen diskuterte vi, tradisjonen tro, både pelsdyr og rovdyrpolitikk.

Å møte mennesker ansikt til ansikt er noe av det viktigste NOAHs frivillige gjør – de overbeviser, de inspirerer og de gir videre av sitt eget engasjement til andre. Av og til er det utfordrende diskusjoner. Av og til tror man ikke man har nådd frem. Men ofte har man det likevel. For hver samtale skaper man grunnlag for å respektere dyr høyere. For hvert NOAHs Ark som gis ut spres informasjon om deres behov. Og for hvert nye medlem som kommer til, får dyrene en ny forsvarer.

Mennekser som demonstrerer mot dyr i sirkus
Mange møtte opp for å protestere mot utnytting av dyr i sirkus Foto: Vanja Tallerud

En kampanje som engasjerer aktive i stort antall i store og små steder langs hele landet, er kampanjen for dyrefrie sirkus. Noen steder er det kun et par standhaftige enkeltpersoner som dukker opp, andre steder samler markeringene over 100. I mange familier betyr nå det å «gå til sirkus» å stille opp mannsterke med løpesedler om dyrs rettigheter utenfor teltet, ikke å sitte og le av dyrene innenfor. Engasjementet for å få sirkusene til å innse at fremtiden deres må bli dyrefri, har blitt til en stille massemønstring – hvor mennesker med empati for dyrene dukker opp hvor enn sirkusene drar.

Gjennom 25 år kan vi med sikkerhet si: NOAH skaper engasjement, og engasjement skaper endring.

Et annen engasjement som også vokser seg sterkere og mer synlig, er engasjementet for dyrene i matindustrien. NOAH var tidlig blant aktørene som skapte rom for å diskutere kjøttforbruket, og rom for å velge det bort. Nye vegetarblogger dukker stadig opp, engasjerte lærere bestiller NOAHs Vegetarmagasin til sine skoleklasser, engasjerte ungdommer utfordrer familiene sine til å bli med på et dyre- og miljøvennlig forbruk og folk på gaten står i lang kø for å smake vegetarisk mat når NOAHs årlige Vegetarevent finner sted foran Stortinget. I år ble nesten 2000 porsjoner revet bort, og hundrevis av magasiner og oppskriftshefter med dem. Den personlige handlingen som kanskje har  størst effekt for andre er nettopp forbruksendring – og drivkraften for mange som velger vegetarisk er nettopp engasjementet for dyrene.

Engasjement i hvert ledd

NOAHs frivillige er en ressurs vi setter høyt. Som en organisasjon som var bygget på nettopp den frivillige innsatsen, var det viktig for oss å gjennomføre overgangen til en organisasjon med fulltidsansatte på en slik måte at frivilligheten ikke bare ble bevart, men også styrket. For hver nye ansatt, har målet vært å også få enda flere frivillige. Og slik er det også blitt. Når vi blir flere som jobber daglig med dyrs rettigheter, får vi også kapasitet til å veilede flere som vil hjelpe til, vi får mulighet til å ta vare på det voksende engasjementet fra folk som tipser om viktige saker eller dyremishandling, og ønsker råd for selv å gjøre en innsats for dyr og dyrs rettigheter i sitt nærmiljø.

Ingen ansettes i NOAH uten at et genuint engasjement for alle dyrs rettigheter ligger i bunnen, i tillegg til den faglige dyktighet og kompetanse som jobben krever.

Og vi ser at som en voksende organisasjon kan vi nå bruke alle våre frivillige krefter på en bedre måte enn da vi var mindre: Våre dedikerte aktive bruker ikke lenger hele sommeren på å samle inn og rydde møbler, bøker og klær til det årlige loppemarkedet – vi bruker isteden sommeren til å få ut bud-skapet om dyrs rettigheter sammen med aktive over hele landet, følge opp stadig flere mishandlingssaker og jobbe målrettet politisk.

Engasjerte lærere bestiller NOAHs Vegetarmagasin til sine skoleklasser, engasjerte ungdommer utfordrer familiene sine til å bli med på et dyre- og miljøvennlig forbruk og folk på gaten står i lang kø for å smake vegetarisk mat når NOAHs årlige Vegetarevent finner sted foran Stortinget.

Også våre ansatte er del av frivilligheten – ingen ansettes i NOAH uten at et genuint engasjement for alle dyrs rettigheter ligger i bunnen, i tillegg til den faglige dyktighet og kompetanse som jobben krever. Alle som jobber i NOAH er også blant de frivillige som jevnlig stiller på arrangementer og dugnader – og nesten alle jobber sammen med frivillige i sin egen jobb: For NOAH involverer frivillige så mye som mulig i det daglige arbeidet. De er med og skriver anmeldelser, hjelper med kontorarbeid, deltar i forberedelser til arrangementer, holder foredrag og utfører ulike oppgaver i de pågående kampanjene.

En organisasjon som har satt seg de målene på vegne av dyrene som NOAH har satt seg, vil stadig ha behov for flere frivillige, flere ansatte og flere medlemmer – for vi er svært utålmodige etter å raskest mulig oppnå resultater for dyrene. Men det er en glede å se hvor mye mer vi får gjort for hvert dedikerte menneske som blir en del av NOAH. Gjennom 25 år kan vi med sikkerhet si: NOAH skaper engasjement, og engasjement skaper endring.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #3/2014.

 

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr, MEN VI TRENGER DIN HJELP.