NOAH lanserer kampanjen: Stem for dyrene!


Mener du at dyrene fortjener bedre enn trange bur og svakt rettsvern? Du kan bruke din stemme og sørge for at de partiene som bryr seg mest om dyr og miljø blir sterkere. NOAH har analysert de ulike partiene ut fra deres ord og handlinger, slik at du kan se hvem som faktisk bryr seg!

NOAH oppfordrer velgere til å legge stor vekt på partienes politikk overfor andre arter og naturen i årets valg. Derfor har vi lansert kampanjen #stemfordyrene og nettsiden www.stemfordyrene.no

NOAH er partipolitisk uavhengig og jobber for å få alle partier til å bli mer dyrevennlige. Likevel velger organisasjonen nå å be folk velge seg parti blant de som er best på dyrevelferd og natur – fordi disse partiene må styrkes om det skal skje positive endringer i praktisk politikk:

NOAH vet at en stor del av befolkningen ønsker forbud mot pelsdyroppdrett, bedre vern av truede arter og natur, og bedre rettsvern for dyr. Men når valgkampen er igang kommer hensynet til dyrene og naturen ofte i bakgrunnen i de politiske debattene. NOAH tror ikke at flertallet av nordmenn ønsker å sitte igjen med politikere som ikke bryr seg nevneverdig om de andre skapningene på jorda, de neste fire årene – derfor oppfordrer vi til å velge blant de partiene som er best på dyrevelferd og miljø!

NOAH har analysert de ulike partiene ut fra deres ord og handlinger. Man kan se hvilke partier som vil gjøre mest og minst på nettsiden www.stemfordyrene.no Selv om NOAH har jobbet for at alle partier skal bli bedre, og vi ser tydelige forbedringer hos flere av dem siden 2013, er det fortsatt noen som skiller seg klart ut på begge sider av fargeskalaen:

NOAH ber velgerne om å legge stor vekt på dyrene og miljøet når de stemmer denne gangen. Verken pelsdyrene i burene, kyllingene i de overfylte hallene eller rovdyrene på randen av utryddelse har tid til å vente lenger. Føler man at ens stemme må gå til venstresiden i norsk politikk, så er det SV som er best på dyrevelferd – og et sterkt SV kan kanskje avhjelpe noe av skadeeffekten som det dårligste partiet, SP, vil bringe med seg for dyrene dersom de kommer i posisjon. Føler man derimot at ens stemme må gå til høyresiden, bør man velge Venstre – de har markert seg både for dyr og miljø og er et nødvendig korrektiv til andre borgerlige partier. Og blokkuavhengige MDG løfter tydelig frem dyrene og miljøet i sitt program, og kommer derfor godt ut i NOAHs test. Dersom alle disse tre partiene får større stortingsgrupper vil norsk dyrevelferdspolitikk ha en vesentlig sjanse til å bedres.