NOAH får endelig statsstøtte!


gris3

Endelig! NOAH har nå fått gjennomslag for at forskjellsbehandlingen må stoppe og for at NOAHs arbeid for dyrs rettigheter skal inn i statsbudsjettet: I budsjettforliket blir NOAH tildelt 500 000 kroner.

Tidligere i høst kunne NOAH fortelle at vi heller ikke i årets forslag til statsbudsjett var tildelt én krone i støtte for vårt arbeid for dyrene. Debatten om vår utnytting av dyr er kanskje en av de vanskeligste å få rom til i offentlig debatt, men NOAH skaper rom. Hva sier det om ytringsfrihetens reelle kår i Norge at nettopp NOAH utelukkes?

rj
NOAH vil bl.a. bruke støtten til å intensivere arbeidet vårt for de store rovdyrene og for dyrene i kjøttindustrien – sakene som urettmessig har hindret oss i å få støtte tidligere.

Den 22. oktober hold NOAHs leder Siri Martinsen innlegg i næringskommiteen på Stortinget i anledning den manglende støtten til NOAH og dyrevern generelt i statsbudsjettet. Vi har også vært i kontakt med en rekke enkeltpolitikere, og oppfordret i tillegg våre støttespillere til å reagere ved å skrive til politikerne. Den 24. november ble det endelige forslaget til statsbudsjett lansert – og til stor glede er NOAH nå for første gang tidelt støtte for arbeidet for dyrs rettigheter!

Dette er en svært viktig seier for alle som har støttet NOAH i denne kampen for rettferdighet og for dyrs rettigheter! TUSEN TAKK til alle dere som har skrevet brev til politikerne, postet vår oppfordring på sosiale medier og støttet opp om NOAH!

NOAH retter en stor takk til Venstre, Fremskrittspartiet FrP, Høyre og Kristelig Folkeparti for å ha satt en stopper for den urettmessige forskjellsbehandlingen – vi setter svært stor pris på at rettferdigheten fikk gjennomslag i denne saken! En spesiell takk går til Venstre som satt NOAH på agendaen i sitt alternative budsjett, og som har kjempet frem denne støtten. Videre vil vi takke de mange enkeltpolitikere i Fremskrittspartiet – og også Høyre – som vi vet har bidratt til å få igjennom dette! Stor takk også til Miljøpartiet De Grønne for å ha løftet frem saken først – ikke minst gjennom skriftlig spørsmål til landbruksministeren, samt til Arbeiderpartiet som tok inn støtte til NOAH i sitt alternative budsjett, og bidro til fokus på vår sak i komiteen.

NOAH vil bruke denne støtten bl.a. på de sakene som urettmessig har hindret oss i å få støtte alle tidligere år; arbeidet for de store rovdyrene og for dyrene i kjøttindustrien. Vi vil også bruke den på den intensiverte innsatsen for pelsdyrene og for økt juridisk vern for dyr.