Kommentar: NOAHs fremtid i våre hender!


av Marianne Vikse, NOAHs aktivistkoordinator

Som aktivistkoordinator er min viktigste jobb å få inn flere medlemmer og skape begeistring for NOAH og dyrs rettigheter. Jeg ser mot en lys fremtid i NOAH sammen med våre aktivister. Nå er det på tide å rette fokuset på NOAH som en organisasjon dyrene ikke kunne vært foruten. Sammen skal vi skape en fremtid for NOAH og for dyrene!

Etter 20 år har NOAH vært i gjennom en hel del. Og det kan jeg tydelig se på kontoret. Når jeg satte mine føtter her for første gang, tok jeg meg selv i å spørre pelskampanje-koordinatoren om NOAH akkurat hadde flyttet, siden det stod så mange esker stablet opp til veggen. Men jeg fikk et klart ”Nei, her har vi vært i ti år”.  NOAH holder til i et ganske stort, men litt slitt, kontor i Osterhausgate, her oppbevarer vi alt av nødvendigheter. Og vi kaster ingenting. Man vet jo aldri når man kan få bruk for det gamle kaninkostymet, minkburene eller alle bannerne som sier klart i fra hva vi mener om alle tenkelige saker som har med dyrs rettigheter å gjøre. For plutselig er vi klare for en demonstrasjon igjen…

Jeg ble forundret over at den organisasjonen som har lært meg alt jeg kan om dyrs rettigheter, på en måte også virket liten… Jeg hadde vært medlem i NOAH i mange år, og som deg som leser dette hadde jeg mottatt NOAHs Ark i posten og lest dem fra perm til perm. NOAH fremstår utad som en organisasjon som er veletablert og profesjonell, en organisasjon som har det meste under kontroll, men som nesten klarer seg fint uten hjelp fra andre. Det er i hvert fall det inntrykket jeg har fått som aktivistkoordinator når jeg møter folk ute på stand: Flere har sagt til meg at ”jeg synes NOAH gjør en kjempejobb, men jeg støtter dere moralsk istedenfor med penger…” I bunn og grunn ser det ut som noen faktisk tror at vi klarer oss helt selv – med litt klapp på skulderen og oppmuntrende smil. Og at så lenge vi kjemper for dyrenes rettigheter så trenger ikke de å bidra til det…  Men NOAHs lille “harde kjerne” – som riktignok er blitt betydelig større bare siden jeg begynte her – trenger drahjelp fra både flere medlemmer og flere aktive i den jobben vi gjør for å kjempe frem dyrs rettigheter. Da jeg begynte å jobbe i NOAH forsto jeg at det er viljen og innsatsen som gjør at NOAH utad virker større enn budsjetter og ressurser skulle tilsi, og at hver støtte, hvert medlem og hver dedikerte aktive faktisk utgjør en stor forskjell for NOAH.

Jeg begynte som aktivistkoordinator for et halvt år siden, og bare på den tiden har det skjedd mye i NOAH som styrker vår organisasjon og vårt arbeid. Flere støttespillere, gjennombrudd i viktige kampanjer, flere som jobber her. For ikke så lenge siden fikk vår lille Aktivistavdeling en egen del av kontoret. Her har vi aktivistkoordinatorer hver vår kontorplass, og plass til alt vårt materiale. Så selv om et kaninkostyme ligger og glor ned på meg fra toppen av skapet med et litt trist blikk, og jeg er omringet av hjemmelagede bannere med skrikende slagord i alle mulige farger – så er det faktisk ganske koselig her. Det er noe med følelsen når jeg kommer inn på kontoret tidlig om morgenen. Det er en følelse av at den jobben jeg gjør er viktig for dyrene, og at de trenger meg.

Det å være aktivistkoordinator i NOAH er en utfordring. Aktive trenger hjelp og materiale, aksjoner og demonstrasjoner skal arrangeres, og NOAH skal ut og synes på så mange steder som mulig! I skrivende stund sitter jeg og planlegger festivaler og konserter der vi skal stå på stand for å informere og verve nye medlemmer til NOAH i sommer og høst. Det er så viktig at alle dere som er NOAHs medlemmer skjønner at det dere bidrar med gir oss muligheter til å fremme vårt budskap om alle dyrs rettigheter på flere steder, overfor flere mennesker, og i forbindelse med flere saker. Det du bidrar med er nettopp det som får NOAH til å overleve! NOAH vokser, og det er takket være alle dere.

Kaninkostymehodet på toppen av skapet ser ganske melankolsk ut, men jeg er optimist når NOAH nå runder sitt tyvende år og står foran begynnelsen av sitt tredje tiår: Jeg ser for meg at vi allerede i nær fremtid kan ha flere ansatte på fulltid for å jobbe med dyrs rettigheter, at flere av våre kampanjer har fått nytt materiell – og ikke minst har vi kanskje et nytt kontor hvor folk kan komme inn rett fra gateplan og se hva NOAH har å tilby, med en egen vegan-café vegg i vegg…      Fremtiden er fortsatt uviss – men den er i våre hender! Vi kan sørge for at NOAH blir en enda større og sterkere stemme for dyrene – få venner og bekjente til å melde seg inn i NOAH, bli med på våre aksjoner og arrangementer. Ved neste tiår skal vi kunne se tilbake og være enda stoltere enn vi er idag…

“Jeg ser for meg at vi allerede i nær fremtid kan ha flere ansatte på fulltid for å jobbe med dyrs rettigheter, at flere av våre kampanjer har fått nytt materiell – og ikke minst har vi kanskje et nytt kontor hvor folk kan komme inn rett fra gateplan og se hva NOAH har å tilby.”

___

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #2/2009.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.