Hva NOAH har oppnådd i 2022

Gjennom hele 2022 har NOAH måtte kjempe hardt mot regjeringens natur- og dyrefiendtlig politikk. Ny dyrevelferdsmelding, hjelp til krigsrammede dyr og den rettslige kampen for ulvene, der vi har vunnet i to rettsinstanser, har vært en sentral del av arbeidet gjennom hele året, og vi når stadig nye seire for dyrene på flere områder. 

Men ikke alle setter pris på at NOAH stadig blir sterkere. Mot slutten av året ble det klart at regjeringen hadde fjernet all støtte til NOAH i statsbudsjettet, og Senterpartiet begrunnet dette med at vi jobber for dyrene som lider i landbruket og rovdyrene i norsk natur. Som motsvar ble det spontant satt i gang flere innsamlingsaksjoner til NOAH, og flere kjente personer og politikere uttrykte seg i media og i egne sosiale medier. NOAH deltok også i flere TV-debatter om forskjellsbehandlingen, som vi mener er et forsøk på å kneble viktige fremskritt for dyr. Flere medlemmer og donasjoner som reaksjon på regjeringens forskjellbehandling har likevel gjort NOAH enda sterkere for dyrene det kommende året. Vi setter stor pris på alle som vil være med å bidra til at NOAH kan utrette mer for dyrene enn noen gang – bli gjerne medlem her!

NOAHs rettslige kamp for ulvene og seier i lagmannsretten

Gjennom hele 2022 har NOAH vært svært aktive i arbeidet for rovdyrene i Norge. I starten av året kjempet vi hardt for å redde fire ulveflokker som var vedtatt skutt i ulvesonen. NOAH, sammen med WWF og FVR, gikk til midlertidig forføyning og jakten ble midlertidig stanset. I forbindelse med forføyningssaken ble det holdt markeringer og NOAH overleverte over 34000 signaturer mot ulvejakt til Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Vi vant seier for ulvene i forføyningssaken, men staten anket til lagmannsretten, som hastet frem en avgjørelse. På en fredag rett før rettens stengetid, slik at en anke fra NOAHs side var umulig, avgjorde lagmannsretten at jakten kunne starte allerede lørdag morgen. Deretter ble jakten forlenget med «ekstraordinært uttak» fra SNO inn i ulvenes yngle- og fredningstid. NOAH var hele tiden på pletten med protestbrev og klager, og vi stilte opp i en rekke aviser, radio og TV og forsvarte ulvene. Vi arrangerte også en stor hastemarkering foran Stortinget med ca. 1000 oppmøtte. Les mer om forføyningssaken her.

Vinteren 2022/2023 har Klima- og miljødepartementet igjen tillat skyting av 21 ulver fra 3 ulvefamilier i ulvesonen (Kockohonka, Ulvåa, Juvberget), og skal «fortløpende vurdere mulighetene» for å skyte også Mangenreviret i samme periode. NOAH har igjen gått til midlertidig forføyning sammen med WWF – verdens naturfond og Foreningen Våre Rovdyr og fått midlertidig stanset jakten.

Sommeren 2022 gikk ankesaken om Letjenna-ulvene i lagmannsretten, etter NOAH vant seier for ulvene i tingretten i 2021. Her kan du lese mer om bakgrunnen for rettssaken om Letjenna-ulvene. Selv om Letjenna-ulvene allerede ble skutt i 2020, er dette er en viktig prinsipiell sak som vil ha betydning for lignende vedtak innenfor ulvesonen i fremtiden. 6. juli var dommen klar: NOAH vant over staten – igjen! Rettsanvendelsen i Letjenna-vedtaket var feil; statens vedtak var ugyldig. Staten har igjen anket dommen, og NOAH forbereder oss til å forsvare ulvene i Høyesterett i april 2023.

Høsten 2022 lanserte vi også rapporten «Ulven i det norske medielandskapet» av TSL Analytics, resultat av et samarbeid med WWF, Naturvernforbundet og FVR, som vi har jobbet med i over et år. Funnene i rapporten viser at medienes negative fremstilling av ulven, kan ha bidratt til mer skyting av ulver. NOAH inviterte journalister og politikere til debatt på lanseringseventet for rapporten.

Bildet viser en ulv ute i snøen
Gjennom hele 2022 har NOAH vært svært aktive i arbeidet for rovdyrene i Norge.

Seier for dyrs rettsvern: Endelig har vi fått ny hundelov

NOAH har i snart 20 år arbeidet for en ny hundelov som tar hensyn til hundens adferd og egenverdi. Vi har tatt opp kampen for mange enkelthunder, mest kjent er kanskje sakene om hunden Bamse, hunden Bob og hunden Teddy. I tillegg har vi holdt store markeringer og hele tiden presset på myndighetene for en endring – også i år holdt vi markering og leverte over 80 000 signaturer for hunders rettsvern, og utarbeidet også en omfattende rapport om hundeloven som ble sendt ut til politikere på Stortinget. Nå har endelig Stortinget vedtatt ny lov, som vil tre i kraft fra starten av 2023.

Det nye lovforslaget er en stor forbedring, og vil spare mange normale familiehunders liv i årene fremover. Loven har satt terskelen for avliving høyt, i motsetning til den gamle loven der Høyesterett også bekreftet at terskelen for avliving «skal være lav». Blant de positive endringene finner man vektlegging av hunders egenverdi, at loven skal «fremme god dyrevelferd og respekt for og kunnskap om hunder», og at både eiers ansvar og viktigheten av forbyggende og mindre inngripende tiltak understrekes. Lovens definisjoner er mer faglig funderte, slik at hunder forhåpentligvis ikke lenger kan tas livet av for rene bagateller.

Dessverre var det også noen av NOAHs forslag som ikke ble tatt med. NOAH forsøkte helt til siste avstemming at sakkyndig vurdering før avlivingsvedtak gjøres, skulle komme inn i lovens § 18 som gjelder avliving av hund. NOAH hadde støtte av mindretallet (V, MDG, SV og Rødt), men flertallet gikk dessverre inn for å vedta en lov uten denne viktige bestemmelsen. Politiet beholder derfor rett til å avgjøre om en hund skal leve eller dø – uten å ha kompetanse på hunders adferd. Les mer om endringen av hundeloven her. 

Nødhjelp til krigsrammede dyr

NOAH har vært engasjert for å hjelpe krigsrammede dyr i Ukraina, og for at mennesker som flykter med dyr ikke skal bli fratatt dyrene på grensen, eller i verste fall at dyr blir avlivet. Vi har vært i flere møter med Mattilsynet vedrørende dette. Mattilsynet har til nå lovet at ingen dyr skal bli avlivet på grunn av mangel på dokumentasjon. I tillegg har vi samlet inn ca. 700 000 kroner, som doneres til ulike organisasjoner vi har kontakt med og som redder dyr direkte lokalt. Innsamlingen har bidratt til å hjelpe hundrevis av krigsrammede dyr. Her kan du også være med å gi en gave. NOAH har også hatt dialog med Utlendingsdirektoratet (UDI), om tilrettelegging for dyrehold i enkelte asylmottak, og hjulpet flere flyktninger med informasjon om hvordan de kan få med seg dyrene til Norge. Vi har også reddet flere dyr som har flyktet og trenger livreddende behandling i Norge, ved å dekke veterinærkostnader der Mattilsynet ikke gjør det.

Flyktninger med dyr i Ukraina
Mennesker og dyr drevet på flukt fra sine hjem i Ukraina. Foto: UAnimals facebookside

43000 signaturer for strengere straffer for dyremishandling

NOAH jobber for å øke den øvre strafferammen i dyrevelferdsloven – som aldri har blitt tatt i bruk, tross grove brudd på dyrevelferdsloven. Gjennom NOAHs underskriftskampanje har vi nå samlet inn over 43 000 signaturer som er enige i at dette er viktig. Forslaget om strengere straffer for dyremishandling støttes også av Økokrim og politiet. I februar ble forslag om strengere straffer for dyremishandling tatt opp i Stortinget, og NOAH sendte informasjon i forkant til alle partiene om hvorfor det var viktig å stemme for dette forslaget. Dessverre falt forslaget fordi SV, SP, AP og KrF stemte mot.

I april holdt NOAH foredrag på en samling for dyrepoliti- og Mattilsynrepresentanter fra hele landet, hvor vi la vekt på ulike forhold som bidrar til at dyremishandling får for lave straffer. Gjennom kontinuerlig kommunikasjon har NOAH opprettet god kontakt med flere av dyrepolitiavdelingene, og følger deres arbeid tett.

NOAH har anmeldt over 122 tilfeller av dyremishandling og vanskjøtsel

NOAH har anmeldt over 122 tilfeller av mishandling og vanskjøtsel av dyr i året som har gått. Dette omfatter dyr i landbruket, familiedyr og ville dyr. I sommer anmeldte NOAH en rekke saker som omhandlet vold mot fugler, der sakene omfattet blant annet fysisk vold mot måker og kråker, drap av fugleunger og ødeleggelse av reir og egg. Blant annet ble det fjernet og ødelagt over 1000 egg fra den kritisk truede og fredet arten hettemåke, der gjerningspersonene fikk 30 000 kroner i bot etter NOAHs anmeldelse.

Flere av anmeldelsene fra året gjelder grov vold mot dyr. Spesielt én sak fikk mye oppmerksomhet i mediene: En ungdomsgjeng filmet at de mishandlet og drepte flere dyr og spredte videoene selv på sosiale medier som «underholdning». Denne saken endte i konfliktrådet grunnet gjerningspersonenes alder, men understreker hvorfor det er viktig at NOAH driver bredt med holdningsrettede kampanjer om respekt og empati med dyr. Arbeidet med å øke strafferammene er også med å øke respekten for dyr og alvoret med dyremishandling.

NOAH har også anmeldt mange saker der ukjente gjerningspersoner har dumpet familiedyrene sine. Katter, kaniner og andre smådyr er blitt plassert ute for å dø. Mishandling og drap av katter har også vært et gjentakende lovbrudd. Alt for ofte blir slike saker henlagt på grunn av ukjent gjerningsperson. NOAH har derfor gått ut i media og sosiale medier for å få frem viktigheten av å melde ifra dersom man er vitne til dyremishandling, og vi har prøvd å få inn tips ved hjelp av dusører.

Stadig flere land legger ned pelsfarmene

NOAH fortsetter arbeidet for å legge ned pelsfarmer globalt, gjennom samarbeid med over 40 andre organisasjoner i Fur Free Alliance. Via Fur Free Alliance har NOAH vært del av å bidra til at Bulgaria nå har fått forbud mot pelsdyroppdrett og import av pels. NOAH har også engasjert seg for å få Spania til å innlemme pelsforbud i landets nye dyrevelferdslov. I år har også forbudet mot pelsdyravl trdd i kraft i Italia og Irland har lagt ned alle sine pelsfarmer – også Malta har forbudt pelsdyrfarmer.

NOAH jobber for et importforbud og salg av pels i Norge, og har samlet inn over 21 000 underskrifter som støtter vår sak. NOAH jobber for at importforbud skal løftes frem på Stortinget og i høst foreslo Venstre importforbud. NOAH følger opp denne saken som kommer opp tidlig i 2023. Arbeidet for importforbud mot pels i Norge, er også et av flere viktige punkter NOAH har spilt inn til den nye dyrevelferdsmeldingen, som regjeringen har igangsatt arbeidet med.

Også motegigantene Dolce&Gabbana og Moncler tok avstand fra pels i år. Motemagasinet Elle International gikk ut og sa at de ikke lenger ville vise pels, og Copenhagen Fashion Week annonserte at de ikke vil vise pels under sine moteuker fremover.

Endelig seier for fasaner og rapphøns

NOAH har lenge jobbet for å stanse oppdrett og utsetting av fasaner og rapphøns for trening av jakthunder. Miljødirektoratet avslo søknader om utsetting i 2022 av hensyn til dyrevelferd og natur. I forbindelse med at flere fuglehundklubber klaget på dette, sendte NOAH brev til Klima- og miljødepartementet (KLD) og ba dem om å opprettholde Miljødirektoratets avslag. Tidlig i august fikk NOAH beskjed om at KLD hadde gitt tillatelser til utsetting, til tross for at KLD innrømmet at fuglene ville lide. NOAH ba øyeblikkelig om midlertidig forføyning, og fikk dette innvilget av tingretten.

Da saken gikk i retten noen dager senere fikk NOAH fullt medhold, og fikk forhindret at tusenvis av fugler ble satt ut til en lidelsesfull død, etter å ha blitt brukt til jakthundtrening. Det kom frem i retten at klubbene hadde oppdrettet og importert tusenvis av fugler ulovlig. NOAH vil følge opp dette med anmeldelser, samt oppfordre Mattilsynet til å følge opp hvordan fuglene behandles. NOAH sendte også høringsinnspill til Mattilsynet i forbindelse med Vitenskapskomiteens oppdrag i saken.

En fasan ute i naturen

NOAH har lenge jobbet for å stanse oppdrett og utsetting av fasaner og rapphøns for trening av jakthunder – og i 2022 seiret vi!

Mot slutten av året kom Vitenskapskomiteen med sin konklusjon: «dagens praksis med transport, hold og utsetting av fasaner og rapphøns er lite forenlig med god dyrevelferd Klima- og miljødepartementet innrømmet allerede i november at denne aktiviteten er i strid med dyrevelferdsloven, men Vitenskapskomiteens vurdering er likevel siste spiker i kista for utsetting av tamfugler for jaktformål. Les mer om seieren for fasaner og rapphøns her.

NOAH intensiverer arbeidet for de ville dyrene

De ville dyrene har vært i særlig fokus gjennom hele 2022. Naturkrisen gjør at det haster med tiltak for alle ville dyr og natur, samtidig jobber regjeringen med ny viltlov, som til nå har vært bygget rundt jegernes interesser. NOAH jobber for en viltlov basert på respekt og hensyn til dyr. I et møte med klima- og miljøminister Espen Barth Eide tok vi opp viktige punkter til viltloven, og også hogstens effekt på dyrelivet. NOAH har også deltatt i nytt høringsmøte i LMD om viltloven, hvor vi tar opp alle de ulike aktuelle problemstillingene for dyr – inkludert feller, skuddpremie, jakt på rødlistede arter, skadeskyting m.m.

Det er også sterkt press fra noen jaktmiljøer opp mot den nye viltloven for å tillate buejakt, noe NOAH flere ganger tidligere har stoppet forsøk på å innføre i Norge. Vi kommer til å presse hardt på for at denne svært uetiske jaktmetoden forblir ulovlig.

Det er et omfattende, men viktig arbeid, å endre gamle holdninger til de ville dyrene og avlive myter om ville dyr som «skadedyr», men stadig flere får øynene opp for de ville dyrenes egenverdi, viktigheten av økt vern av alle ville dyr i en tid det stadig blir færre av dem – og viktigheten av naturlige økosystemer. NOAH har i løpet av høsten hatt fokus på ville dyr i sosiale medier, og har blant annet kjørt en kampanje for å oppklare mytene rundt jakt, og vi har lansert et nytt elevhefte om ulv til norske skoler, støttet av Statsforvalteren. Elevheftet med lærerveiledning er i første omgang sendt ut til skoler i ulvesonen, og bidrar til at elever får faktabasert informasjon om de norske rovdyrene.

Vi har også laget underskriftskampanje mot fellefangst og sammen med flere andre organisasjoner satt fokus og informert om den uetiske fellefangsten som foregår i norske skoger hvert år, og som påfører dyr store lidelser. Vi har også svart på høring om fellefangst.

Gjennom året har NOAHs jurister, biologer og veterinærer sendt over 100 ulike skriftlige henvendelser til ulike instanser for å presse på for endringer som berører ville dyr, og vi følger opp alle henvendelsene med møter, telefonsamtaler eller purringer der vi ikke får svar. Blant annet har vi sendt flere brev til alle kommunene i landet, om å være mer restriktive med skadefellingstillatelser, ikke tillate hogst i hekke- og yngletiden, opprette “faunapassasjer” for å forebygge dyrepåkjørsler, innføre tiltak mot piggtrådrester i naturen, og ikke tillate skuddpremie på dyr – samtidig som vi har fått stanset flere forsøk på å innføre skuddpremier. Vi har også engasjert oss for at kommunene skal få ansvar for å tilby varmesøkende droner for å unngå at rådyr blir påkjørt av slåmaskiner. For å få ned fugledødligheten og fuglekollisjoner har vi henvendt oss til Miljødirektoratet og Norges vassdrag- og energidirektorat, samt Energi- og miljøkomiteen, om å male alle vindturbiner med ett sort blad. Våre fagarbeidere har også kontaktet representanter i Energi- og miljø-komiteen der vi etterlyser tiltak for reduksjon av dyrepåkjørsler og mot fragmentering av ville dyrs habitater, med en klar plan for flere viltoverganger. Vi har også sendt brev til Bane Nor vedrørende de mange påkjørslene langs Nordlandsbanen, der hele 800 ville dyr ihjelkjøres hvert år. Brevet førte til beklagelse fra Bane Nor i media, og de opplyser at de vil se nærmere på de tiltakene NOAH har sendt.

Et lite rådyr ute i skogen
NOAH har jobbet for at jakt med pil og bue skal forbli ulovlig, i forbindelse med ny viltlov. Enkelte jaktmiljøer presser på å legalisere buejakt.

NOAH har blitt akkreditert organisasjon for UNEP (FNs Naturpanel), og har i den forbindelse sendt inn digital tale og bidratt til resolusjoner fra NGOer til årets toppmøte om biomangfold. NOAH følger nå FNs arbeid med ny naturavtale tett.

NOAH har jobbet for å sette fokus på fugler som skader seg på duepigger og nett, og har blant annet sendt brev til Mattilsynet med oppfordring om at de kommer med en vurdering, samt en uttalelse om lovligheten ved bruk av duepigger og netting som er bevist å påføre fugler og andre dyr enorme lidelser. I den forbindelse har vi også anmeldt tilfeller der fugler er skadet på pigger og i nett.

NOAH jobber for forbud mot CO2-gassing av griser og ihjelkverning av hannkyllinger

Venstre fremmet i februar representantforslag om å bedre forholdene for dyr i landbruket – et forslag NOAH hadde hatt dialog med dem om gjennom vinteren. Det et ble flertall for «et forbud på sikt» mot CO2-gassing av griser og ihjelkverning av hannkyllinger. NOAH har jobbet i flere år for denne endringen og vil fortsette å være tett på disse prosessene, og sørge for at forbudet ikke treneres.

Regjeringen skal utarbeide en ny dyrevelferdsmelding og NOAH har skrevet omfattende innspill og vil følge opp dette tett. Samtidig er noen forskrifter som gjelder dyr i landbruket under endring. NOAH har skrevet høringssvar til forskrift om høns og kalkun der vi blant annet oppfordrer til forbud mot hold av høner i bur, forbud mot kverning av hanekyllinger, og fokus på alle problemene for kyllinger og kalkuner. De nye forskriftene som er foreslått har svært beskjedne endringer, og vil risikere at Norge har dårligere regler for bl.a. høner enn det EU snart vil få. NOAH vil jobbe hardt for å få politikerne på banen for å få klare forbud mot de verste praksisene. Vi har også skrevet innspill til endring av forskrift om avliving av dyr.

NOAHs elevhefte om plantebasert mat er fortsatt på topplisten over skolemateriell som bestilles av norske skoler, og blir nå brukt av tusenvis av elever over hele landet. NOAH har sendt innspill om plantebasert mat til Folkehelsemeldingen, til Klimautvalget 2050 og til marskonferansen om kommende statsbudsjett. Vi deltok også på FNs klimatoppmøte Stockholm 50+, og holdt også et seminar om hvordan man kan bremse klimaendringer og redde dyr og natur ved å endre verdens matsystemer.

NOAH er del av Kulturhistorisk museums første permanente utstilling om utnytting av dyr (med fokus på dyr i landbruket). Vi har gitt innspill til utstillingen i forkant, gitt konkrete bidrag til utstillingen, deltok i åpningsarrangement og har bidratt med et kapittel til boken som utgis i forbindelse med utstillingen.

Stor kampanje mot hvalfangst

NOAH har i 2022 hatt en stor annonsekampanje mot hvalfangst i landets største aviser. I forbindels med kampanjen lanserte vi en underskriftskampanje som nå snart har fått 7000 signaturer mot hvalfangst. NOAH deltok i debatt i NRK Dagsnytt 18, skrev kronikker i flere riksaviser og ble intervjuet om kampanjen. NOAH leverte et protestbrev til nærings- og fiskeridepartementet og holdt markering mot hvalfangst. NOAH har også sendt høringsinnspill i forbindelse med revidering av forskrift om utøvelse av selfangst, ny forskrift om utøvelse av hvalfangst og forskrift om regulering av fangst av vågehval for 2022. Vi har også deltatt på Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) hvalkonferanse i Slovenia. Der holdt NOAH et innlegg på et seminar sammen med japanske organisasjoner mot hvalfangst.Hvalmor og hvalunge

NOAH fortsetter samarbeidet med OneWhale og Mattilsynet for å beskytte og følge opp hvithvalen Hvaldimir, og har hatt flere møter med Mattilsynet i den forbindelse.

NOAH har fortsatt kampanjen mot salg av selolje, og stadig flere butikker slutter seg til denne. NOAH har kontaktet alle helsekostbutikker, apoteker og dyrebutikker som har solgt seloljeprodukter. Flere store aktører har allerede begynt avviklingen av sine produkter som inneholder oljen, som et resultat av våre seloljekampanjer.

 

Tusen takk til alle som har vært med gjennom 2022 og gjort alt dette arbeidet mulig – NOAH  har store mål for dyrene i 2023. Følg oss gjerne på sosiale medier for daglige oppdateringer.

Vil du bidra til at NOAH får enda flere dyrevennlige seiere i 2023? Bli medlem i NOAH!