Hva NOAH har oppnådd i 2018


2018 var et år som utmerket seg med stor seier i en av NOAHs hjertesaker, men også noen tap for enkeltdyr og kampanjer der vi nå må jobbe enda hardere. Her kommer en oppsummering av NOAHs arbeid og resultater for dyrs rettigheter i 2018.

Seier for pelsdyrene!

Bilde: Antero Hein

Året 2018 utmerker seg med det som kanskje er den største seieren for dyrs rettigheter hittil i Norge, da regjeringen vedtok å avvikle pelsdyrnæringen! 28 års kamp for pelsdyrene gav endelig resultatene vi har jobbet så hardt for, og innen 2025 vil pelsdyrnæringen være historie. Det har i denne fasen vært viktig å jobbe med alle de tre regjeringspartiene for å få fortgang i prosessen, og få selve lovforbudet mot pelsdyroppdrett på bordet. Heldigvis ble det slått fast i budsjettproposisjonen at lovforslaget skulle komme i 2018, og 22. november var det klart. Da hadde vi vært igjennom en høst hvor KrF skapte politisk usikkerhet. Dette gjorde at NOAH måtte jobbe politisk også med Arbeiderpartiet, SV og andre opposisjonspolitikere, og ikke minst KrF selv. NOAH har også hatt stort fokus på å forkorte avviklingstiden, for å spare flest mulig dyr for lidelse. Vi har sendt innspill til næringskomiteen om hvordan pelsbransjen kan omstilles til grønnere næringer, og også deltatt på høringsmøte i Landbruksdepartementet om pelsdyroppdrett der vi understreket at en rask avvikling er viktig. Av samme grunn har NOAH også hatt dialog med flere politikere rundt i landet slik at de fører press internt. I tillegg har NOAH også skrevet mye kronikker og leserinnlegg, deltatt i debatter og hatt en rekke medieutspill.

Rødrev. Foto: Roger Brendhagen

Fakkeltog mot pels ble holdt for 15. gang, men denne gangen var fakkeltoget både en feiring og et signal om at vi ikke gir oss før alle burene er tomme. Politikeroppbudet på årets fakkeltog understreket at den politiske støtten for pelsdyrforbud var solid. Opp mot 5000 mennesker i 22 byer stilte opp for pelsdyrene, og en rekke medier over hele landet dekket markeringen, inkludert TV2 God Morgen Norge og Dagsavisen, som hadde en tosiders artikkel om NOAHs fakkeltog.

I april deltok NOAH på møte i den internasjonale koalisjonen Fur Free Alliance, for å bidra til prosesser med pelsdyrforbud i andre land.  Via samarbeid med Fur Free Alliance har NOAH også bidratt til at flere store motehus som Versace, Burberry Gucci, Coach og Jean-Paul Gaultier har fått øynene opp for pelsdyrenes lidelser og droppet pels fra sine kolleksjoner. I tillegg har flere moteuker annonsert at de blir pelsfri – slik moteuken i Norge (i samarbeid med NOAH) ble den første pelsfrie moteuka i verden i 2010.

Forsøksdyrene

NOAH har i 2018 markert Forsøksdyrenes dag (24.april) sammen med The Body Shop rundt i landet for å sette fokus på dyretestet kosmetikk – og vårt felles krav om et verdensomspennende forbud. NOAH stilte i NRK Verdibørsen og satt fokus på hvordan flere ville dyr lider på grunn av forskning. Vi har også gitt innspill til Rådet for dyreetikk om dyreforsøk som innebærer merking av ville dyr.

Familiedyr

NOAH har satt fokus på de negative konsekvensene av legaliseringen av reptiler som familiedyr, og påpekt at det fortsatt ikke eksisterer noen oversikt over hvor mange reptiler som er i fangenskap i Norge, at det heller ikke foreligger noen kontroll eller oversikt over hvor mange gnagere som oppdrettes som fôr-dyr, eller hvilke forhold de lever under. NOAH har også anmeldt et firma som transporterte levende reptiler på en svært lidelsesfull måte.

NOAH har fortsatt fokus på viktigheten av kastrering og ID-merking av katter. Vi har informert lokale Mattilsyn og kommuner, og engasjert oss i å stanse vedtak om avliving av katter som heller burde gis en ny sjanse, og informert om omsorgsprogram. Vi har også klaget på saker med skyting av hjemløse kaniner. Mattilsynet har hatt flere dårlige uttalelser rundt hjemløse dyr, og NOAH har en pågående dialog om håndtering av hjemløse katter. Blant annet hevder Mattilsynet at sky katter bør avlives fordi de ikke kan få det bra – og NOAH har sendt dokumentasjon til dem om at dette ikke stemmer, og at en rekke sky katter får gode hjem hvert år.

NOAH har de siste årene arbeidet intensivt for en endring av hundeloven, og 2018 var ingen unntak. NOAH har deltatt på høring og hatt flere møter med justisdepartementet der vi fremla våre bekymringer for den nåværende hundeloven og forslag til endring, i tillegg til flere skriftlige innspill. NOAH har også fulgt hunden Bobs sak, som var dømt til døden på svært tynt grunnlag. Sammen med NOAH fikk eier anket saken inn til Høyesterett med NOAH som partshjelper. Dette er første gang hundeloven har vært oppe i Høyesterett. I forbindelse med dette var det også markeringer med informasjon om Bob og hundeloven. Dessverre ble utfallet for Bob avlivingsvedtak, og det er ikke klargjort hva som egentlig nå er nedre grense for å kreve en hund avlivet. Med stadfestet dødsdom mot en hund som Bob, er behovet for endring av hundeloven enda større. NOAH samlet også inn underskrifter for endring av hundeloven
og fikk inn over 40 000 signaturer. I september mobiliserte vi til en stor markering for hunders rettsvern og for å kreve en ny hundelov. Over 4000 mennesker stilte opp flere steder  Norge. NOAH har også engasjert seg, gitt råd og uttalt oss i media i flere avlivingssaker, blant annet i sakene om Quercus og Nala, som trues med avliving etter uhell med sau på beite. NOAH har også hatt stand på Norges største hundemesse Dogs4All og informert om dagens hundelov og hunders svake rettsvern.

Veterinær Siri Martinsen undersøker Bob

NOAH har også klaget på Mattilsynets diskriminering av omplasserte hunder og katter i forbindelse med et nytt forbud mot innførsel av omplasserte familiedyr til Norge. Vi har skrevet til både Mattilsynet og internasjonale organer for at samme regler skal gjelde oppdrettede dyr, og at ikke norsk importpolitikk skal bidra til mer ukritisk avl av flere hunder og katter – slik at det blir flere hjemløse dyr.

Dyrs rettsvern

NOAH vant enda en viktig seier i Jeløya-plattformen ved at regjeringen lover dyrepoliti i alle
politidistrikt! I tillegg vedtok Stortinget, etter mange års arbeid og mangfoldige purringer, at § 32 i Dyrevelferdsloven skal endres, slik at vanskjøttede dyr kan omplasseres uavhengig av eiers samtykke. I mai trådte endringen i kraft. Dette har NOAH arbeidet målrettet for siden 2012.
Hver sommer får NOAH en rekke meldinger om måker som er utsatt for mishandling, derfor har vi som tidligere år hatt fokus på måker og andre fugler og hvordan mennesker forholder seg til dyr vi lever tett på. I fjor sommer anmeldte NOAH et forhold der en person mishandlet og drepte måker og måkeunger ved å tråkke på dem og skyte dem med luftpistol. Vedkommende ble i år dømt til 30 dager betinget fengsel, 120 dager samfunnsstraff og 3000 kr i bot. En sak mot et fiskeoppdrettsanlegg, som NOAH også anmeldte etter dyrevelferdsloven, endte med 5 millioner kroner i bot. Dette er hittil den største boten gitt for ulovlig behandling av dyr.

NOAH har anmeldt flere tilfeller av kattedumping, samt klaget på ulovlige avlivingsaksjoner mot hjemløse katter. Totalt har NOAH anmeldt over 160 saker. Herunder noen svært kompliserte og omfattende saker med ulovlig jakt og jakttrening, som omfatter tusenvis av dyr. Flere av sakene gjelder gårdsdyr hvor Mattilsynet har gjort vedtak, men ikke anmeldt grove brudd på loven. NOAH har hatt innspill til både Mattilsynet og politiet at det er betenkelig at ikke grove lovbrudd hvor dyr lider anmeldes, og at dette bør gjøres i større grad. NOAH har også jobbet med flere tyngre saker som gjelder ville dyr – blant annet er en rekke jaktklubber anmeldt for ulovlig utsetting av oppdrettsfugler.

bildet viser en kjælen kattunge som klappes på hodet
NOAH jobber for at hjemløse katter kan få et godt hjem

Det er også flere mishandlingssaker som involverer familiedyr. NOAH utlovet dusør på 10 000 for tips som gir oppklaring i en sak der flere katter i Fyllingsdalen (Bergen) mistenkes å være utsatt for vold og mishandling, og utlovte også dusør i forbindelse med en sak der en person var vitne til at tenåringer mishandlet en katt på Oppegård. I 2016 anmeldte NOAH en sak der en person hadde drept en skjære ved å bruke rottefelle. Personen ble pålagt en bot for brudd på flere lover, men nektet å vedta denne og anket. NOAH fikk nylig dommen og er svært glade for at både tingretten og lagmannsretten har valgt å opprettholde boten, som er på 10
000 kr, og dermed slår fast at også skjærer og andre dyr mennesker kan anse som “skadedyr” har likhet for loven, og den samme rettssikkerheten som andre dyr. Også andre viktige dommer har kommet i år – ville dyr (rever) kan ikke lengre avles som kjæledyr, og jakt uten ettersøksekvipasje er straffbart. I større grad enn før har NOAH også kapasitet til å klage på urettmessige henleggelser og feilaktige dommer. En mann som mishandlet flere hundevalper til døde, har eksempelvis endelig blitt fratatt retten til å ha dyr – etter NOAH-klage.

NOAH har skrevet høringssvar om foreldelsesfrist. Foreldelesesfristen for dyremishandlingssaker er 2 år, men det er også mange eksempler på at politiet (og Mattilsynet) bruker mer enn to år på selve saksbehandlingen av disse sakene. Flere saker går ustraffet rett og slett på grunn av treghet i etatene, og foreldelsesfristen.

NOAH har sendt et omfattende innspill til Økokrim angående undersøkelse av dyrekriminalitet i Norge. Innspillet omhandlet NOAHs erfaring med alle typer kriminalitet mot dyr, vår analyse av dommer etter dyrevelferdsloven og antall anmeldelser og resultater av disse.

Ville dyr

NOAH har i 2018 hatt stort fokus på den kritiske situasjonen for norske rovdyr, særlig ulvene. Årets første NOAH-markering ble holdt 8.januar utenfor regjeringsforhandlingene på Jæløya. Over hundre engasjerte mennesker stilte opp på kort varsel og var med da NOAH overleverte appellen til regjeringspartiene. En knapp uke senere lanserte vi vår nye dokumentarfilm “Ulvens Gode Naboer”. NOAH hadde sett seg lei på at flertallet (som er for ulv) ikke blir hørt verken i media eller av politikerne. Derfor reiste vi rundt i områder med ulv og intervjuet beboere som syntes det å ha rovdyr i nærheten var positivt.

NOAH arrangerte også en større markering for ulvene, utenfor Stortinget og i flere store norske byer. Her ble det holdt appeller av flere politikere, professorer, og kulturprofiler. Hele 3000 mennesker møtte opp utenfor Stortinget, og 4000 på landsbasis i støtte for ulvene. NOAH fikk også internasjonal oppmerksomhet for ulvene. I Sverige, Sveits, Finland, Estland, Litauen, Kroatia, Sør-Afrika, Frankrike, Latvia, og Storbritannia avholdt lokale organisasjoner støtte-demonstrasjoner for de norske ulvene.

Senere på året fikk NOAH gjennomslag for at ulvejaktsesongen ikke ble utvidet til april, langt inn i ulvenes yngletid. NOAH har støttet opp om ulverettssaken til WWF, og arrangerte markering utenfor tingretten. NOAH har også deltatt i et møte med miljøvernministeren sammen med flere andre miljøorganisasjoner, om nettopp rovdyrenes situasjon i Norge. NOAH klager på skadefelling av bl.a. gås.

NOAH har klaget på flere tillatelser til skyting av rovdyr. Svært mange blir avvist – blant annet klagene på skyting av 3 ulveflokker. Men noen av rovdyrene kan man klare å redde via klager – i 2018 ble 9 jerver reddet fordi NOAH klaget på de høye kvotene. NOAH har også anmeldt flere tilfeller av uetisk og ulovlig jakt – blant annet jakt utenfor de fastsatte tidene, bruk av ulovlig våpen og ammunisjon, jakt uten godkjent ettersøkshund og skadefelling av ulv i Finnmark med bruk av helikopter. NOAH har protestert mot landbruksministerens øremerking av 2 millioner til å rekruttere nye jegere. Sammen med flere andre organisasjoner har NOAH også sendt høringssvar om uetiske jaktmetoder på jerv, og utvidet kjerneområde for bjørn.

NOAH jobbet tidlig på året med flere saker om ender. Blant annet vant vi og lokale dyrevenner fram og fikk gjennomslag for at en gruppe tamender utsatt i forbindelse med underholdningsjakt kunne bli matet og tatt vare på av lokalmiljøet, i stedet for å avlives. NOAH fikk også en viktig seier for endene da vi etter årelangt arbeid vant fram hos Miljødirektoratet og fikk slått fast at underholdningsjakt på utsatte tamender ikke er et samfunnsnyttig formål, og at hensyn til dyrevelferd og naturen kommer først. Imidlertid klaget jegerinteressene til Miljødepartementet, og NOAH har fulgt opp med ytterligere faglig informasjon. Det ble seier for dyrene og NOAH i denne saken, da Klima- og miljødepartementet gav NOAH medhold i saken om utsetting av tamender for jakt. Det er nå slutt på denne praksisen!

NOAH har også engasjert seg i oppdrett og import av tamme fasaner og rapphøner som blir satt ut og brukt til jakthundtrening. Vi har hatt en langvarig dialog med både Mattilsynet og Miljødirektoratet om dette, og mener at slik behandling av dyr er i strid med lovverket. Direktoratet ga til slutt tillatelse til slik bruk av dyr, og NOAH klaget på alle tillatelsene. NOAH sendte også anmodning til direktoratet om å ikke gi penger til jegere som vil «forske» på utsettingen av tamfugler, og påpekte at direktoratet har opptrådd inhabilt da de kun hadde møter med jegerinteressene før de ga tillatelser. NOAHs klager er sendt videre til departementet.

Som tidligere år sendte NOAH på vårparten ut brev til alle kommuner og fylkesmenn for å advare mot bruken av skuddpremie. Vi påpekte hvordan det å gi pengepremie for antall dyr som skytes bidrar til høyere fare for skadeskyting, og til å spre dårlige holdninger til ville dyr. NOAH har klaget til flere kommuner på bakgrunn av det er gitt tillatelse til å skyte fugl fordi de beiter på åkeren. NOAH fikk nylig svar på vår klage og fikk bekreftet at 16 gjess som ble skutt i Flora kommune, aldri skulle ha blitt felt. NOAH krever at hensynet til ville dyr settes høyere av kommunene.

NOAH har holdt markeringer mot både hval- og selfangst, og i forbindelse med selens internasjonale dag delte NOAHs frivillige ut løpesedler i flere av landets byer. NOAH har skrevet høringsinnspill mot selfangstkvoten på kystsel, og forsvart selene og hvalene i media mot politiske utspill om mer utnytting. NOAH har også vært i møter med flere internasjonale organisasjoner som arbeider mot fangst av hval, delfin og sel.

NOAH var også invitert til Bjørnsonfestivalen for å delta i debatt om ville dyr, og menneskers påvirkning på dyrelivet.

NOAH har klaget på en tillatelse til oppdrett av villsvin for jakttrening. Til slutt ble det ikke gitt slik tillatelse likevel. NOAH klaget også på Mattilsynets tillatelse til jakttrening med hund på bjørn i dyrepark. En av de aktuelle dyreparkene valgte selv å ikke fortsette med dette. NOAH har også hatt dialog med Mattilsynet og Miljødirektoratet for å finne ut hvor mange steder det holdes ville dyr som rev, hare eller rådyr i fangenskap til trening av jakthunder. NOAH mener at det ikke er noen lovhjemmel for slik praksis og at Mattilsynet tolker lovverket feil.

NOAH har protestert mot at Kina ville åpne for salg av produkter fra truede arter og oppfordret publikum til å skrive inn til den kinesiske ambassaden. Internasjonale protester fikk Kina til å utsette den varslede lovendringen.

Dyr i underholdning

Som andre år har NOAHs frivillige i hele landet troppet opp og holdt markeringer utenfor sirkus som bruker dyr i sine forestillinger. Tidligere har NOAH vunnet fram med at eksotiske dyr som elefanter ikke kan benyttes i norske sirkus, men dyr som hester, fugler, kameler, kyr, og katter m. fler fortsatt tillatt. NOAH mener ingen dyr hører hjemme i sirkus, og vil fortsette til sirkusene er helt dyrefrie! NOAH har også bistått utenlandske organisasjoner i deres arbeid for forbud mot eksotiske dyr i sirkus.

Videre viser flere medier interesse for dyrehagers påvirkning på dyr, og dyrevennlige ferieaktiviteter, og NOAH har uttalt seg om dette.

Polar Zoo varslet igjen at de vil ha isbjørn i fangenskap, og NOAH har igjen gått ut mot dette, og i forkant informert Mattilsynet om de dyrevernmessige problemene dette innebærer.

Dyr i kjøttindustrien

Like før jul kom Mattilsynet med sjokkerende avsløringer fra norske griseprodusenter og varslet om alarmerende forhold for produksjonsgriser. NOAH satt fokus på grisenes lidelse, og på alternativer til kjøtt. I år kom rapporten fra Mattilsynet som viser at svært mange kjøttprodusenter bryter dyrevelferdsloven. Likevel ble bare én produsent politianmeldt av Mattilsynet. NOAH gikk gjennom alle rapportene, med sikte på å politianmelde flere lovbrudd mot griser, og anmeldte over 50 griseprodusenter. NOAH har også anmeldt flere andre saker der produksjonsdyr er utsatt for alvorlig vanskjøtsel, og har kritisert Mattilsynet for å gi dyreholdere altfor mange sjanser på bekostning av mange dyr. Det handler ofte om saker som går over flere år og involverer lidelse for et stort antall dyr.

NOAH har bidratt i politiske prosesser og svart på høringer for å fremme plantebasert mat. Også i 2018 har flere produsenter satset på vegetariske produkter på bakgrunn av kontakt med bl.a. NOAH. NOAH har også i år sponset Oslo Vegetarfestival og flere mindre vegetarfestivaler. NOAHs sommerturnè har hatt fokus på dyrevennlig livsstil og vi delte ut tusenvis av vegetarmagasiner til publikum. Vi har hatt flere visninger av filmen Dominion for å gi innblikk i hva som ligger bak industrielt husdyrhold. Vi har også hatt stand på verdens vegandag og delt ut gratis smaksprøver samt vegetarmagasin og oppskriftshefter.

NOAHs Meatless Monday-kampanje får med seg stadig flere. I tillegg til så godt som alle universiteter, er nå en rekke videregående skoler med på kampanjen, og NOAH har besøkt flere nye skoler som vil være med. Vi har også kontakt med folkehøgskoler og kokkeskolen for mer fokus på plantebasert mat. Det er også sendt ut nye elevhefter om bærekraftig, dyrefri mat til ca 1000 elever på barne- og ungdomsskolen. NOAHs arbeid med at flere kommuner skal ha et større fokus på kjøttfrie alternativer i offentlige kantiner og sykehjem har også hatt fremgang. Flere kommuner viser interesse og er i prosess.

NOAHs vegetarstand hadde i år fokus på skolemat, og ordføreren var blant de som kom for å delta på standen og sette fokus på dyrevennlig, vegetarisk mat.

NOAH svarer på en rekke aktuelle høringer om landbruks- og matpolitikk for å spre kunnskap om hvordan plantebasert mat er viktig for å hindre lidelse for dyrene, redde miljøet og bedre helsa. Det er blant annet sendt innspill til Folkehelsemeldingen, og det jobbes med innspill til Matloven. NOAH har også gitt innspill til Riksrevisjonen i deres revisjon av regjeringen og Mattilsynets arbeid med dyrevelferd for dyr i landbruksproduksjon. Vi har deltatt på høringer i Energi- og miljøkomiteen og Næringskomiteen, vært på møte med landbruksministeren med fokus på dyrene i landbruket og deltatt på seminar om kylling, høne og ku hos Mattilsynet, der vi også har sendt innspill om strengere regler.

Vil du bidra til å nå flere seire for dyrene?

Bli medlem i NOAH!