Hva NOAH har oppnådd i 2017


NOAH jobber kontinuerlig for alle dyrs rettigheter, og når stadig flere seire for dyrene! Her kan du lese om noen av sakene NOAH har jobbet med i 2017 og resultatene av arbeidet.

Kampen for pelsdyrene:

Året startet med en avstemning om pelsdyroppdrett, som fant sted i Stortinget den 10. januar. NOAH arbeidet for å få representanter fra partier uten avviklingsvedtak til å stå for sine idealer og stemme imot fortsatt pelsdyroppdrett, men til stor skuffelse tapte pelsdyrene med det som ble beskrevet som et ”skjørt” flertall av landbruksministeren.

Videre fortsatte NOAH kampen for pelsdyrene opp mot partienes landsmøter, og etter Stortingets svik mot pelsdyrene i begynnelsen av året jobbet vi hardt for at pelsdyrene skulle være en viktig sak for partiene mot valget. Dette gjorde vi bl.a. ved stort fokus på pelsdyrene i en egen kampanje opp mot valget.

NOAHs fakkeltog mot pels

På NOAHs pelsfrie liste har flere butikker kommet til – bl.a. Morris, og som medlem i den internasjonale koalisjonen “Fur Free Alliance” (FFA) har NOAH bidratt til at klesprodusenten Vf Corporation, som eier kjente merker som Lee, Vans, Timberland og The North Face har tatt steget og blitt pelsfrie. Også motehuset GUCCI ble i høst, etter forhandlinger med FFA helt pelsfrie. NOAHs innsats i FFA bidro også til pelsforbud i Tsjekkia i begynnelsen av 2017, og NOAH støtter tiltaket #furfreeasia og bidrar med informasjon og hjelp til arbeidet mot pels i Kina.

21. oktober arrangerte NOAH det årlige fakkeltoget mot pels, og nærmere 9000 mennesker møtte opp for pelsdyrene. I år ble det arrangert fakkeltog i hele 30 byer og bygder rundt om i landet. Vi satte dermed rekord for antall oppmøtte, og viste igjen det store engasjementet og folkekravet om avvikling av pelsdyroppdrett! Les mer om fakkeltoget her.

Etter fakkeltoget hjalp NOAH til i prosessen der Tromsø FrP, som første lokallag i FrP, enstemmig valgte å gå inn for avvikling av pelsdyrnæringen!

Gjennom året har NOAH også deltatt i en rekke debatter og talt pelsdyrenes sak.

Dyrene i kjøttindustrien:

I 2017 arrangerte NOAH vår årlige Vegetarstand for åttende gang! Vi snakket med og delte ut informasjon til tusenvis av mennesker om alle fordelene ved å spise mer plantebasert for dyr, miljøet og egen helse, inkludert vårt Vegetarmagasin.

Ny nasjonal handlingsplan for bedre kosthold ble lansert, og fremmer økt forbruk av grønnsaker og andre plantebaserte matvarer og løfter frem at mer plantebasert mat er viktig for å dreie kostholdet i en mer bærekraftig retning. NOAH sendte innspill om viktigheten av økt satsing på plantebasert mat av hensyn til helse, bærekraft og dyrevelferd – og er dermed blitt hørt!

NOAH deltok også på Vegan Weekend i Sandnes, og fikk utdelt en pris fra Veggisaksjonen på Gullroten Vegetargalla. Vi har også vært med på lansering av Menys vegetardisk, Deli de Lucas vegetarburgere og Veggie McSpice fra McDonalds. Flere firmaer har nå innført vegetariske dager – og Coca Cola har Meatless Monday i samarbeid med NOAH. NOAHs arbeid med Meatless Monday i kommuner går også fremover, og i løpet av året har vi også fått med flere videregående skoler på denne kampanjen.

NOAHs elevhefte om plantebasert mat, dyr og miljø har fanget stor interesse blant lærere, og det sendes stadig ut nye hefter til skoleelever.

Magasinet Samtiden valgte å dedikere et nummer til dyrs rettigheter i vår, og NOAH bidro til dette – hovedoppslaget var et dobbelt-intervju med NOAHs Siri Martinsen og WWFs Nina Jensen med fokus på blant annet kjøttindustriens konsekvenser for dyr og miljø. Nummeret ble lansert i Achehougs lokaler med en debatt om dyrs rettigheter og artsvern, der NOAH deltok.

I 2017 vant NOAH ”Nice Award”s første pris for beste veganvennlige organisasjon.

Folk i kø for å smake på vegetarisk grillmat

Dyr i underholdningen:

Takket være NOAHs kampanje overfor kommuner, er elefanter og andre eksotiske dyr i sirkus historie i Norge. Men kameler, hester og noen andre dyr blir fortsatt brukt i sirkus, og NOAHs frivillige har derfor også i år delt ut informasjon om dyrefrie sirkus og holdt markeringer. Sirkus med dyr blir stadig mindre vanlig i Norge – kun Arnardo turnerte i år. NOAH satte også fokus på dyr i sirkus gjennom en rekke leserinnlegg i lokalaviser. Da Polar Park annonserte at de skulle få isbjørner, protesterte NOAH og fikk hindret dette. NOAH har også skrevet til turistbyråer om dyrevennlig turisme, og NOAHs informasjon er publisert av store reiseblogger.

NOAH har også engasjert seg i flere konkrete saker der tamme ender er satt ut til forlystelsesjakt. Vi har sendt henvendelse til Miljømyndighetene om å vedta forbud mot utsetting av tamender, og til kommunen om å legge til rette for å hjelpe fuglene på best mulig måte. Ved utgangen av 2017 venter NOAH på svar fra Miljødirektoratet på vår klage om slik utsetting.

NOAH jobber for ny hundelov:

I april hadde Stortinget høring om endring av Hundeloven, og initiativet kom til etter at NOAH hadde hatt møte med Venstre. NOAH deltok i høringen og oppfordret til en rekke endringer av Hundeloven for å sikre dyrs rettsvern, og loven skal nå gjennomgås. Parallelt bidrar NOAH i flere enkeltsaker hvor hunder er rammet av avlivingsvedtak. En av de mer kjente hunden Bob – der NOAHs veterinær har bidratt med undersøkelser. Bob er en 10 år gammel hund som aldri har gjort noen noe vondt, men som en politipatrulje tok beslag i primært fordi han var en stor hund bundet utenfor en butikk. Høsten 2017 kom dommen i Bobs ankesak, og Bob ble dømt til avlivning. Utover høsten har vi jobbet for at å få saken anket til Høyesterett.

Både to- og firbente møtte opp på markeringen. Foto: Erling Pande Pande Braathen

NOAH arrangerte også markering, underskriftskampanje og sosiale medier-aksjon for Bob, og snakket med sentrale stortingspolitikere om saken hans. Vi har også møtt Justisdepartementet om hundeloven, og levert innspill til endringer av denne. Basert på møtet vil vi også levere inn ytterligere innspill. NOAH har vært mye i mediene i forbindelse med hundeloven, inkludert i debatt på TV2 og flere nyhetsinnslag på både NRK og TV2.

Dyrs rettsvern:

I løpet av året har NOAH holdt trykket oppe med anmeldelser av dyremishandling. Vi har også fulgt opp flere saker, klaget på henleggelser – og oppnår strengere straffer i noen av sakene. Blant saker som er anmeldt av NOAH og som har kommet til doms i år med forhøyede straffer er mishandling av hund med døden til følge som ga 6 mnd, ”skadedyrfirma” som brukte limfeller på fugler som fikk 20 000 kr. i bot, grov sadistisk dyremishandling av flere dyr som ga 2 års fengsel (et år betinget) og 15 000 kr. i bot for å flytte fra og etterlate flere katter i hjelpeløs tilstand.

NOAH har jobbet opp mot politikerne for å få landsdekkende dyrepoliti, og flere partier lover nå dette i sine programmer. I år ble det vedtatt en ny avdeling i Østfold, og det ble senere satt av 4 millioner kroner ekstra til å utvide prøveprosjektet med dyrepoliti, og til å opprette enheter både i Hedmark/Oppland og Hordaland/Sogn og Fjordane. I budsjetthøringen i Justiskomiteen la NOAH vekt på viktigheten av landsdekkende dyrepoliti og styrking av Økokrim som sentralledd. Vi leverte innspill hvor vi viste at halvparten av sakene som kommer til doms har ført til redusert straff pga lang behandlingstid. NOAH leverte også høringssvar til Justisdepartementet i forbindelse med høring om Økokrims fremtid – og støttet at dette bør være en fortsatt sentral enhet.

NOAH har holdt innlegg for Økokrim og Mattilsynet på seminar om dyrekriminalitet på Gardermoen. Formålet med seminaret var å øke kompetansen og forståelsen av politiet og Mattilsynet sine roller i arbeidet med straffesaker etter dyrevelferdsloven.

NOAH har jobbet svært mye med å endre den såkalte ”avlivingsparagrafen”, § 32 i dyrevelferdsloven, som gir eier rett til å nekte omplassering av mishandlede dyr. I mars ble endelig forslag om å endre dette sendt på høring, og NOAH svarte på høringen. Vi håper på snarlig iverksettelse!

Dyr i forsøksindustrien:

NOAH har gått sammen med The Body Shop for å samle inn underskrifter mot kosmetikktesting på dyr. Kampanjen kjøres i mange land og tar sikte på å overlevere flere millioner underskrifter til FN for å kreve et verdensomspennende forbud mot kosmetikktesting på dyr. NOAH har gjennom året støttet veterinærstudenter som ikke ønsker å utføre dyreforsøk i undervisningen.

De ville dyrene:

Jerv i skogen

Siden starten av 2017 har det vært fullt fokus på ulvene. 30. januar – dagen før Stortinget skulle ha en av sine mange debatter om ulv og endring av naturmangfoldloven – holdt NOAH en markering med 40 ”ulver” (demonstranter) – det antall helnorske ulver som Rovdata hadde registrert på det tidspunktet. Markeringen fikk bred dekning på TV, radio og i aviser, og politikere fra 5 partier stilte opp og mottok NOAHs innspill i forbindelse med markeringen.

NOAH har kjempet mot politikernes forsøk på å forringe ulvenes rettsvern, og mot de uhørte planene om å statsfinansiere «løs på drevet halsende hund» mot ulv. Vi har også sendt klage på rovviltnemndenes vedtak om skyting av ulver, og sendt klage til Sivilombudsmannen fordi regjeringen endret rovviltforskriften om ulv, bjørn, jerv og gaupe uten høring.

NOAH har også fulgt opp den utdaterte skadefellingsforskriften for andre ville dyr, og klaget på en rekke fellingstillatelser i yngletiden. NOAH har også reist rundt og intervjuet folk bosatt i ulvesonen, til en film om de som er positive til ulv og som bor der ulven befinner seg.

I høst har NOAH jobbet sammen med flere andre naturvernforeninger som støtter opp under søksmålet til WWF om ulvejakten. Retten stanset jakten i påvente av rettssak, men departementet gjorde nytt vedtak – til tross for at NOAH og flere andre organisasjoner skrev innspill om at dette måtte anses for ulovlig.

Vil du være med å jobbe for flere resultater for dyrene?

Bli medlem i NOAH!