Hva har NOAH oppnådd i 2016?

2016 var et begivenhetsrikt år for NOAH, med flere seire og fremskritt for dyrenes rettigheter. Her er en oppsummering av de viktigste sakene NOAH har oppnådd i løpet av året som har gått.

Seier for elefantene!

De siste årene har vi med glede sett at sirkusene har valgt å ikke inkludere elefanter i sine forestillinger, som følge av NOAHs kampanje ovenfor lokale politikere.

iStock_000016668629XXXLarge kopi
Etter nesten 30 års arbeid fra NOAHs sirkuskampanje blir det fra 01.jan 2017 endelig forbudt å bruke elefanter i sirkus!

Via NOAHs sirkuskampanje har hele 11 kommuner lagt ned lokalt forbud mot å leie ut plass til sirkus som benytter seg av eksotiske dyr! Tidlig i September 2016 publiserte Mattilsynet en ny forskrift som vil bety forbud mot framvisning av de fleste eksotiske dyr i sirkus, inkludert elefanter! Forskriften trådte i kraft fra 1.januar 2017, og vi kan da endelig feire at elefanter ikke lenger utnyttes i norsk sirkus!  Les mer om dette her. NOAH har arbeidet for dyrene i sirkus i nesten 30 år, og er svært glade for denne viktige seieren. Men det er fortsatt mange dyr som lider i sirkusene, og vi gir oss ikke før sirkusene kun har frivillige artister!

Flere og flere velger vegetarisk!

NOAH har i årevis jobbet kontinuerlig med ulike aktører i matvarebransjen, som dagligvarebutikker, restauranter og servicebransjen, for å øke tilbudet av vegansk mat og for at folk skal velge mer vegetabilsk, samt at vi jobber for at politikerne våre og norsk politikk skal legge bedre til rette for dette. Vi har holdt møter med mange aktører, og vi har kommunisert skriftlig om det stadig økende behovet for en større satsing på miljø- og dyrevennlig mat. Noe de fleste etterhvert har innsett og som gjorde at 2016 var et år med mange spennende vegetarsatsinger!

NOAH har kommunisert med Narvesen over lengre tid om behovet for satsing på vegetarprodukter, og høsten 2016 lanserte Narvesen endelig veganske pølser i et utvalg av sine kiosker! Les gjerne mer om nyheten her.

Etter innspill fra blant annet NOAH har flere kommuner har valgt å satse på mer vegetarisk og miljøvennlig mat i 2016, deriblant Oslo, Bergen, Risør, og Ski. Oslo Rådhus sin kantine startet opp med «meatless monday» i februar, og fikk masse mediaoppmerksomhet. Les mer om Oslo her eller som Ski her.

I tråd med NOAHs innspill foreslår regjeringen å avvikle omsetningsavgiften for animalske produkter, kommer det frem i landbruksmeldingen som kom i desember. Omsetningsavgiften står for over 100 millioner kroner i avgifter bøndene må betale for kjøtt, melk og egg de produserer, som så går til Opplysningskontoret for egg og kjøtt og Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter – og som i stor grad brukes til markedsføring for å få befolkningen til å spise mer kjøtt, egg og melk. Du kan lese mer om denne saken her.

Som en del av den nasjonale skolesatsingen «Den naturlige skolesekken» har NOAH – for dyrs rettigheter, med støtte fra Miljødirektoratet, utviklet et elevhefte med lærerveiledning om bærekraftig matkultur. Det innholdsrike heftet tar utgangspunkt i miljøvennlig og bærekraftig mat, samt rollen dyrene spiller her, og den knytter seg opp mot mange ulike kompetansemål innenfor mat og helse, samfunnsfag og naturfag for 5.-7. trinn. Heftet inneholder både teoretiske og praktiske deler med mye spennende informasjon, oppgaver og oppskrifter. Heftet er sendt ut til rundt 2500 norske skoleelever. Er du lærer og kunne ønske deg heftet til dine elever? Ta kontakt på annelise@dyrsrettigheter.no

NOAH har også satt fokus på fiskens omfattende lidelser i oppdrettsnæringen, og har anmeldt to store aktører for brudd på dyrevelferdsloven etter at Mattilsynet avslørte store lidelser grunnet lakselus.

De ville dyrene

Ulver
Seier for ulvene!

Av de 2000 arter i Norge som er truet av utryddelse, er de store rovdyrene blant de som har dårligst bestandssituasjon. Likevel legges det aktivt opp til reduksjon av disse artene – i 2016 jobbet NOAH hardt for å tale rovdyrenes sak.

NOAH har talt de ville dyrenes sak i media, samt ved flere høringsinnspill og klager til departementene.
I 2016 ble det vedtatt at hele 47 ulv skulle tas ut i lisensjakt, for å forhindre fremtidige potensielle tap for beitenæringen. NOAH , og flere andre miljøorganisasjoner klaget selvsagt på vedtaket, og i desember kom gladmeldingen om at Klima- og miljødepartementet besluttet at de 32 ulvene som finnes i revirene Osdalen, Slettås, Kynna og Letjenna allikevel ikke kan felles da lovens vilkår for ikke er oppfylt. Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet konkluderte med at det ikke er lovhjemmel for å felle ulvene. Les mer om dette her. Sammen med flere andre organisasjoner var NOAH med på å overlevere 62 000 underskrifter mot ulvejakten til miljøministeren

NOAH har klaget på, og fått gjennomslag for å hindre fellingstillatelser på blant annet bever, og sangfugler.

NOAH lanserte også helt nytt informasjonsmateriale om Norges rovdyr, og har hatt mange markeringer og stands rundtom i landet hvor vi har delt ut informasjon og spredd kunnskap til publikum.

Dyr i forsøksindustri

Fra 11. mars 2013 ble det forbudt å selge og importere dyretestet kosmetikk i Norge og andre land innenfor EU og EØS. NOAH vil forsikre seg om at firmaene som selger kosmetikk følger loven og kan garantere dyretestingfrie produkter.
NOAH har derfor sendt en oppfordring til Mattilsynet om å utføre en tilsynskampanje. NOAH, i samarbeid med LUSH holdt også markeringer på Forsøksdyrenes dag.

Fokus på kriminalitet mot dyr

NOAH har fortsatt arbeidet for et landsdekkende, permanent dyrepoliti. I august feiret dyrepolitienheten i Trøndelag 1 år, og NOAH deltok på oppsummeringsmøte. I løpet av 2016 ble Norges andre dyrepolitienhet etablert i Rogaland.

NOAH har i løpet av 2016, slik som også tidligere, anmeldt svært mange saker som omhandler kriminalitet mot dyr. Dessverre ser vi fortsatt at en stor andel av sakene henlegges, spesielt der gjerningspersonen er ukjent. NOAH vil fortsette arbeidet for dyrepoliti med kompetanse og ressurser til å etterforske også de mer krevende sakene.

Pelsdyrenes skjebneår

NOAH har arbeidet for dyrene i pelsnæringen i nærmere 30 år, og 2016 har vært et innholdsrikt år for pelskampanjen.

I hele år har NOAH arbeider kontinuerlig med påvirkning av KrFs, FrPs og Høyres politikere i pelsdyrsaken, og utfordrer dem til å ta et verdistandpunkt.

Pelsdyrenes skjebneår

I slutten av oktober overleverte NOAH over 145 000 underskrifter mot pels til landbruksministeren. Bare en knapp uke senere var NOAH tilstede da landbruksdepartementet la fram sin Stortingsmelding om pels, hvor de har anbefalt å videreføre pelsdyroppdrett i Norge. NOAH arrangerte måneden etter vårt årlige fakkeltog mot pels  i hele 26 byer! Det var en solid oppmøterekord med hele 8250 engasjerte mennesker som stilte opp for pelsdyrene! Ler mer om fakkeltoget her

Mot slutten av november holdt NOAHs leder, veterinær Siri Martinsen innlegg om realitetene for pelsdyrene på den åpne høringen i næringskomiteen.

10. januar skal Stortinget legge fram sin avgjørelse om pelsdyrenes fremtid. NOAH håper politikerne har lyttet til de sterke faglige råd, og folkeopinionen . Dersom avgjørelsen blir å videreføre norsk pelsdyroppdrett vil NOAH selvsagt fortsette kampen for dyra – vi gir oss aldri før burene er tomme!

Hunden – menneskets beste venn?

Skjermbilde 2014-06-26 kl. 16.11.35
NOAH arbeider for å endre hundeloven

NOAH har i 2016 fortsatt arbeidet for hunder som på grunn av en urettferdig hundelov er truet av avliving på svært tynt grunnlag.  Mange husker nok Bamsesaken, som etter mange runder i retten endte i omplassering istedet for avliving.

I 2016 har NOAH vært involvert i flere lignende saker, blant annet hunden Bob som er blitt dømt til døden selv om han aldri har bitt noen, og fagkyndige og tester konkluderer med at han er en svært godlynt hund. NOAH ble kontaktet av Bobs støttespillere vinteren 2015, og har siden da fulgt saken og bidratt med råd og støtte. NOAHs leder og veterinær Siri Martinsen undersøkte Bob, og var fagkyndig vitne under rettsaken. Dessverre ble avgjørelsen om avlivningen opprettholdt. NOAH startet pengeinnsamling for at Bobs sak kunne ankes, og vi venter nå på at den skal opp i retten igjen i løpet av 2017.

Samtidig som vi arbeider for å hjelpe de hunder og hundeeiere som rammes av hundeloven arbeider vi også hardt politisk for å endre loven slik at den til forskjell fra nå baserer seg på kunnskap og respekt for hunder.

NOAH jobber for å øke kattens status

C040221-R1-14-23
Ethvert liv er verdifullt for den som har det

I 2016 valgte NOAH å sette stor fokus på tilstanden for hjemløse og hjelpetrengende katter i Norge. Ingen vet hvor mange hjemløse katter det finnes i Norge i dag, omplasseringsorganisasjonene anslår mellom 50 000 og 100 000 katter. NOAH ønsket å bidra til å sette fokus på dette, og bidra til at Mattilsynet, befolkningen og politikerne får tilgang til mer informasjon om hva som skal til for å hjelpe disse kattene, og for å redusere antallet katter som blir hjemløse.

Samtidig ønsket vi også å gjennomføre praktiske prosjekter for å hjelpe enkeltindivider. Derfor har NOAH i 2016 arbeidet med to større saker som illustrerer to ulike, men vanlige situasjoner som er kilde til hjemløse katter: Den ene saken handler om en kattefamilie som lever i et urbant strøk og har blitt matet av omsorgspersoner over flere år. Den andre omhandler en større gruppe gårdskatter med eier, men hvor populasjonen er vokst ut over eiers evne til å ta vare på dem og hvor også Mattilsynet er involvert. Dessverre er det vanligste utfallet i begge tilfeller at kattene blir fanget inn og avlivet, men NOAH ønsket å vise at det heldigvis finnes alternativer som sørger for at hvert individ får en mulighet til et godt og trygt liv!

Via NOAHs katteprosjekt har vi i år hjulpet over 100 enkeltindivider. NOAHs veterinærer, ansatte og frivillige har sørget for at disse kattene har blitt fanget inn og har fått veterinærbehandling, samt kastrering, vaksinering og ID-merking. Enkelte av kattene ble så tilbakeført og ble del av et omfattende omsorgsprogram, mens hoveddelen av dem har blitt omplassert til gode og trygge hjem.

NOAH har spredt budskapet om dyrs rettigheter til enda flere

DSC_0448
Folk stod i kø for smaksprøver på NOAHs årlige vegetarstand!

NOAH har som tidligere år også i 2016 arrangert stands og andre arrangementer over hele Norge for å spre budskapet om dyrs rettigheter til enda flere, samt deltatt på rekordmange festivaler landet rundt.

NOAH når ut til svært mange mennesker via sosiale medier, og innen året var omme hadde vi hele 143,676 følgere på facebook! Har du enda ikke invitert vennene dine til å like NOAH på facebook? Gjør det i dag! Følg oss også på Instagram – @dyrsrettigheter

 

Vil du hjelpe NOAH med å oppnå enda flere seire for dyrene i året som kommer? Bli medlem – dyrene trenger din støtte! :)