Hva har NOAH oppnådd i 2014?

2014 var et begivenhetsrikt år for NOAH, med flere seiere og fremskritt for dyrenes rettigheter. Her er en oppsummering av de viktigste sakene NOAH har oppnådd i løpet av året som har gått.

Viktige fremskritt for sirkuselefantene

I mai lanserte NOAH dokumentarfilmen «Noen kaller det underholdning» på Saga Kino, med både politikere, elefanteksperter og kjente støttespillere tilstede. Filmen viser sirkuselefantenes hverdag, inkludert de smertefulle treningsmetodene, det kummerlige livet og lidelsene som ligger bak sirkusforestillingene. Les mer om lanseringen av filmen her. «Noen kaller det underholdning» markerte starten på NOAHs arbeid for lokale forbud mot elefanter og andre eksotiske dyr i sirkus.

Fire viktige seiere ble oppnådd i 2014: Tromsø, Oslo, Arendal og Vestvågøy kommune vedtok at de ikke lenger skal leie ut kommunale tomter eller bygg til sirkus som bruker elefanter eller eksotiske/ville dyr, i påvente av et nasjonalt forbud – som de mener er på overtid. NOAH har hatt kontakt med lokalpolitikere over hele landet, og vil fortsette dette arbeidet i året som kommer. NOAHs engasjerte aktive markerte også i år motstanden mot dyr i sirkus med plakater og løpesedler utenfor sirkusteltene landet rundt.

Seier for selene i WTO

WTO hadde gjennom to år behandlet Norge og Canadas klage på EUs forbud mot selprodukter – et forbud de har innført med hensyn til dyrevelferd. I mai kom den endelige avgjørelsen: Selproduktforbudet opprettholdes, og grunnene til forbudet er legitime. NOAH jobbet tett på saken, og bidro til seieren ved å være tilstede under høringene og informere EU og WTO om den norske selfangsten.

– Konkret betyr det at EU-markedet forblir stengt for produkter fra seler som tas livet av på kritikkverdige måter i Norge og Canada. Det styrker også importforbudene i USA, Mexico, Russland og Taiwan – og vil kunne bidra til at flere markeder sier nei til selprodukter. Dette vil selvsagt spare dyr for å bli utsatt for selfangst. Men ikke minst er dette første gang hensyn til dyrevern blir tatt opp som sak i WTO, og et positivt utfall stadfester at dyrevernhensyn og folks ønske om å beskytte dyr fra lidelse er legitime grunner for handelsforbud. Dette vil være svært viktig for det internasjonale arbeidet for dyrs rettigheter fremover, uttalte leder og veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

NOAH har oppnådd seier i buejakt-saken

Miljø- og klimadepartementet kom i juni med et tydelig nei til forsøk på jakt med pil og bue – en viktig seier for ville dyr. NOAH har jobbet hardt for å få stoppet forsøket, og i var i februar i møte med departementet, hvor NOAHs leder og veterinær Siri Martinsen holdt et foredrag om de etiske problemene forbundet med buejakt.

Buejakt-header1

– Grunnen til at noen ønsker buejakt er ene og alene spenning. Den vitenskapelige dokumentasjonen tilsier større risiko for skadeskyting, og Veterinærforbundet er kritiske til slik jakt. Den forrige regjeringen sa nei til buejakt av dyrevelferdshensyn, og forsøk på buejakt har blitt avslått av Forsøksdyrutvalget og Mattilsynet av etiske og dyrevernmessige hensyn. Nå håper NOAH at man innser at nok er nok, og at det ikke blir flere forsøk på å tillate denne uetiske jaktformen, uttalte Martinsen. Les mer om saken her.

Økt fokus på kriminalitet mot dyr

NOAH anmeldte rekordmange dyremishandlingssaker i 2014, og satte temaet på dagsordenen i media. NOAHs temaside for dyrepoliti www.dyrepoliti.no ble lansert, og i oktober ble NOAHs markering for dyrepoliti i Norge arrangert flere steder i landet – og rundt 5500 mennesker møtte opp for å vise sin støtte til NOAHs krav om et dyrepoliti.

NOAHs markering for dyrepoliti i Oslo. Foto: Erling Pande Braathen
NOAHs markering for dyrepoliti i Oslo. Foto: Erling Pande Braathen

En eget dyrepolitienhet innenfor politiet som kan etterforske dyremishandling og forberede saker overfor domstolene er helt nødvendig for at dyremishandlingssaker skal bli prioritert. Et dyrepoliti vil være en stadfesting av at ulovlig vold mot dyr tas på alvor, og at Dyrevelferdsloven ikke bare er til pynt. I tillegg må dyrs rettsvern styrkes slik at dyr ikke lenger defineres som «ting» i juridisk forstand, men som de levende individene de er, uttalte Martinsen i forbindelse med markeringen. Det store engasjementet NOAH har vært med på å skape i denne saken har vist politikerne at vårt krav om å øke dyrs rettsvern og å få et eget dyrepoliti er et folkekrav som ikke kan oversees. 

NOAH har oppnådd å spre budskapet om dyrs rettigheter til enda flere

Skjermbilde-2014-08-28-kl.-18.27.14NOAH har også i 2014 arrangert stands og andre arrangementer for å spre budskapet om dyrs rettigheter til enda flere, samt deltatt på festivaler landet rundt. Blant annet har vi delt ut informasjon og snakket med folk om dyrs rettigheter under Skeive Dager, Hovefestivalen, Molde Jazzfestival, Månefestivalen, Arendalsuka, Alternativmessa, Oslo Vegetarfestival og Vegetarfestivalen i Halden. Bildet er fra NOAHs årlige vegetarevent, hvor hundrevis av blide Oslo-folk fikk smake på deilig, helvegetarisk grillmat. Les mer om det svært vellykkede vegetareventet her.

Nye retningslinjer for hold av familiedyr

I september lanserte Mattilsynet nye hefter om ulike familiedyrs behov, for å tydeligere definere hva som kreves for at dyrene skal trives. NOAH bidro med informasjon om dyrenes naturlige adferd og behov til alle heftene, og ser på det økte fokuset på familiedyrs behov og det store ansvaret som følger med det å ha et dyr i familien som et fremskritt. Alt er ikke blitt perfekt i heftene – men det er allikevel mye bra informasjon som er verdt å lese for alle med familiedyr.

1888649_10152823044479509_5236470092516972367_n

NOAH uttalte seg positivt om de nye retningslinjene i media – blant annet på TV2 Nyhetskanalen. NOAH benyttet også anledningen til å anbefale omplassering av dyr som trenger et godt hjem fremfor å kjøpe, til de som ønsker et familiemedlem til.

Pelsdyrene i fokus

Gjennom de siste månedene av 2014 var det pelsdyrene som var aller mest i fokus for NOAH. I november ble NOAHs fakkeltog mot pels arrangert for ellevte år på rad, med rekordstort oppmøte – nærmere 7000 mennesker gikk i fakkeltog for pelsdyrene i 15 forskjellige byer. Dette gjorde årets fakkeltog til det mest kraftfulle noensinne.

Foto: Caroline B. Broeng
NOAHs fakkeltog mot pels 2014. Foto: Caroline B. Broeng

Pelsdyrsaken var mye i media disse månedene, først i forbindelse med fakkeltoget og deretter i forbindelse med dokumentaren «Pels» som ble vist på NRK Brennpunkt i desember, og Pelsdyrutvalgets rapport som ble lansert uka etter. NOAH talte høyt og tydelig pelsdyrenes sak. Blant annet kritiserte NOAH pelsdyrutvalget og deres rapport, og NOAHs Siri Martinsen var deltaker på NRK Debatten med temaet pelsdyroppdrett. Som alltid fokuserte NOAH på dyrene og deres behov, samt de faglige anbefalingene fra blant annet Veterinærforeningen, Veterinærinstituttet og Rådet for Dyreetikk som sier at aktive rovdyr i små bur ikke er forenlig med god dyrevelferd – selv om regelverket følges.

To brune mink ute i naturen
Foto: Marc Evans

NOAH har fortsatt vårt politiske arbeid for pelsdyrene, og også i denne saken har vi oppnådd seiere. I november fremmet MDG et representantforslag om å avvikle pelsdyrnæringen, samt å innføre et importforbud mot pels, og i desember vedtok et klart flertall på Stortinget å be regjeringen vurdere en avvikling av pelsnæringen. Både AP, MDG, SV, V og Rødt har fra før programfestet at de ønsker en avvikling, men også blant de andre partiene skjer det ting. I desember skrev en gruppe Høyre-politikere at de vil jobbe for en styrt avvikling av næringen, og både Høyre, FrP og KrF – som tidligere har støttet pelsdyroppdrett – skal nå diskutere saken internt på nytt. Det manglet ved utgangen av 2014 kun syv representanter mot pels for å danne et flertall mot næringen på Stortinget.

I desember lanserte NOAH både vår liste med 200 kjendiser mot pels, og en underskriftskampanje mot pelsdyroppdrett som skal overleveres til Stortinget og til Statsminister Erna Solberg når pelsdyrsaken skal behandles i 2015. Kampanjen ble lansert i begynnelsen av desember, og innen månedens slutt hadde NOAH allerede samlet 70.000 signaturer mot pelsdyroppdrett.

NOAH fylte 25 år – og engasjementet vokser!

I 2014 markerte NOAH 25 års kamp for dyrs rettigheter. Et jubileumsnummer av NOAHs Ark ble utgitt, hvor kampen for dyrs rettigheter siden 1989 ble oppsummert, og hvor blant annet Stortingspolitikere, artister, forfattere, skuespillere og samfunnsdebattanter gratulerte NOAH for sitt viktige arbeid. I forbindelse med jubileet ble NOAHs leder Siri Martinsen intervjuet i en rekke medier, bland annet som lørdagsgjest i Dagsrevyen. Dette året flyttet også NOAH sitt kontor til nye, mer funksjonelle lokaler i Dronningensgate 13.

10450177_10152792308009509_7304878453097471107_n
NOAHs Ark 2/2014

Etter 25 år er arrangementet for dyrs rettigheter større enn noen gang. Rekordmange møter opp på markeringer og engasjerer seg på nett, medlemstallene vokser, dyrs rettigheter og uttalelser fra NOAH er stadig oftere tema i media, og NOAH rundet på slutten av året 100.000 følgere på facebook.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.