Hva har NOAH oppnådd i 2013?


2013 var et aktivt og begivenhetsrikt år for NOAH. Både store og små framskritt innenfor sakene vi jobber med tyder på at interessen for dyrs rettigheter sakte er voksende. Her presenterer vi en oppsummering av høydepunktene fra arbeidet vårt i året som var.

Interessen for vegetarisk øker!

deli salat

2013 startet med en viktig seier i vegetarsaken, da Bergen Bystyre  i januar vedtok å tilrettelegge for et daglig vegetarisk tilbud i alle offentlige kantiner. NOAHs arbeid for å få flere med på vår Meatless Monday-kampanje har fortsatt for fullt. Blant annet har vi sendt ut informasjon til en rekke skoler, hvorav flere har begynt å etterspørre NOAHs Vegetarmagasin. I juli sluttet restauranten The Kasbah seg til Meatless Monday-kampanjen, og opprettet i den forbindelse en egen vegan meze-meny.

Måneden etter gjennomførte vi atter et vellykket Vegetarevent, og delte ut vegetarmat til 1500 nysgjerrige mennesker i Karl Johans gate. Flere profilerte politikere, i tillegg til artistene Hanne Sørvaag og Magnus Eliassen, kom innom for å snakke om hvorfor de synes vegetarsaken er viktig.  NOAH var også engasjert i avviklingen av Oslo Vegetarfestival både som sponsor og utstiller, og deltok i tillegg på den aller første Vegetarfestivalen i Halden.

I september var NOAH stolte av å lansere våre nye inspirasjonssider om vegetarisk, dyrevennlig mat, Meatless.no. De nye nettsidene skal bidra til at de som ønsker informasjon om sunn, bærekraftig og dyrevennlig vegetarisk mat skal finne alt de trenger på et sted.

Endelig forbud mot dyretestet kosmetikk i Norge

NOAH-demo BodyshopOgså for forsøksdyrene startet året med et viktig framskritt, da det endelige forbudet mot salg og import av dyretestet kosmetikk trådte i kraft den 11. mars. NOAH markerte dagen med en stand på The Body Shop i Karl Johan med kaninmaskoten som har vært med kampanjen fra starten. I etterkant av forbudet jobbet vi mot Mattilsynet for å få dem til å ta tilsynsansvar, og bidro også til at de korrigerte misvisende informasjon på sine nettsider.

NOAHs arbeid i Forsøksdyrutvalget har pågått kontinuerlig også i 2013, og flere forsøk har blitt hindret med vårt bidrag. I slutten av oktober ble det blant annet klart at vi endelig hadde fått stoppet et forsøk hvor 38 hjorter skulle avlives med den hensikt å sammenligne drapseffekten med pil og bue i forhold til rifle. Etter viktig informasjonsarbeid fra NOAH i Forsøksdyrutvalget, og senere til Mattilsynet, ble forsøket ble avslått av begge instanser.

Flere sier nei til pels på tross av manglende politisk handling

Allerede fra starten av året var pelssaken i fokus for NOAHs arbeid, et fokus som fortsatte utover våren. Politiske innspill ble spesielt rettet mot de to største partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, hvor NOAH var i kontakt med flere hundre både lokale og sentrale politikere. NOAHs markering mot pels 5 feb nr 2 Foto NOAH, Alexandra DybvigNOAH var tidlig på banen med spesialtilpasset informasjon i pelssaken til alle delegatene i forkant av Arbeiderpartiets landsmøte, hvor partiet endelig programfestet at de ønsker en avvikling av pelsdyrnæringen. Arbeiderpartiets regjering fulgte imidlertid ikke opp vedtaket, på tross av en direkte oppfordring fra NOAHs leder Siri Martinsen til daværende statsminister Jens Stoltenberg om å sette ned foten for næringen.

Også innspillene til Høyres partiprogram fikk resultater. Gjennom henvendelser og samtaler med lokallagsledere og sentrale representanter i Høyre var NOAH også med på å påvirke partiets avgjørelse om å fjerne støtten til pelsdyrnæringen i sitt partiprogram. Resultatet ble at Høyres nåværende program ikke nevner næringen.

Mote mot pels` appell 2012NOAH og motebransjens felles kampanje Mote mot pels kunne glede seg over et stort framskritt i februar, da hele 12 av 13 moteblader hadde sluttet seg til kampanjen, og dermed lovet å ikke vise pels i sitt magasin.

I november gikk NOAHs tiende fakkeltog mot pels av stabelen. Hele 6000 mennesker møtte opp, fordelt på 12 fakkeltog i ulike deler av landet. I tiden rundt fakkeltoget var NOAH mye i media, blant annet på Radio Norge, God Morgen Norge, Dagsrevyen, i Aftenposten og Klassekampen. Uken etter fakkeltoget møttes Siri Martinsen og den nye landbruksministeren Sylvi Listhaug for første gang til debatt om pelsdyrnæringen på NRK Dagsnytt.

Utover vinteren fikk NOAHs pelskampanje-film med opptak av det rørende vennskapet mellom hunden Tinni og den ville reven Snusen, svært mye oppmerksomhet. Klippene ble delt over hele verden, og er blant annet sett av over en million på nettstedet BuzzFeed.

Kampen for sirkuselefantene fortsetter

Også i år har NOAH arbeidet hardt for å sette fokus på sirkuselefantene, og i vår oppfordret vi AP-politiker og leder i Næringskomiteen, Terje Aasland, til å gripe inn i saken. På en markering foran Stortinget overrakte NOAH over 10 000 underskrifter mot bruk av elefanter i sirkus, sammen med en pappelefant for å symbolisere at sirkussaken er blitt «elefanten i rommet» blant politikerne.

Siri-og-Aasland-sirkus nyI forbindelse med vårens sirkussesong kontaktet NOAH også kulturministeren med en oppfordring om ikke å stille opp på det årlige intervjuet med ministeren i sirkus Arnardos programhefte. Oppfordringen gikk igjennom, og ministeren takket nei til intervjuet. NOAH-aktive har også med minst like stor styrke som i fjor engasjert seg over hele landet for å informere sirkuspublikum om at de støtter et dyrehold som selv Mattilsynet vil forby. Løpesedler er delt ut, innlegg er skrevet og flere lovbrudd hos sirkusene er også anmeldt til Mattilsynet.

Fokus på dyrs rettsvern og krav om dyrepoliti

dyrepoliti12

Dyrepoliti er blitt et stadig mer aktuelt tema, som har begynt å vekke interesse hos flere partier. NOAH har det siste året arbeidet mye for å få opprettet en egen enhet innenfor politiet som skal ta seg av dyremishandlingssaker og et eget dyreverntilsyn, som skal fungere uavhengig av Mattilsynet. Blant annet har vi jobbet med å lage en oversikt over alle anmeldte dyremishandlingssaker fra og med 2005, for å kunne legge fram en samlet rapport over henleggelsesraten på slike saker, som vi vet at er svært høy. I august hadde NOAH et utspill omkrav om dyrepoliti sammen med FrP på TV2. Vi bidro også med faglig grunnlag for utspillet fra miljøvernministeren og SV om eget dyreverntilsyn på NRK noen uker etter.

Gjennom hele året anmeldte NOAH en rekke saker hvor både eide og ville dyr var mishandlet eller tatt livet av. I sommer satte vi fokus på ulovlig avlivning av ville dyr i hekke- og yngletiden, anmeldte en rekke slike forhold og klaget inn tillatelser som feilaktig var gitt. I flere av sakene, men ikke alle, klarte vi å hindre avliving.

dyrepoliti3Den 10. oktober overleverte NOAH hele 40 347 underskrifter for dyrepoliti til de borgerlige partiene foran Stortinget. Tilstede for å motta underskriftene var stortingsrepresentantene Åse Michalsen (FrP), Tina Bru (H) og Sveinung Rotevatn (V). NOAH bidro også til NRK Brennpunkt-dokumentaren «Bare et dyr», som ble vist på tv to dager tidligere.

Fortsatt forbud mot selprodukter

selfangst - kvitungefjesNOAHs politiske arbeid for seler og hvaler fortsatte også i 2013. I april deltok vi på WTO-høringene om selproduktforbudet i EU, i Geneve. Her assisterte NOAH EU-advokatene med informasjon om norsk selfangst for å sikre at forbudet opprettholdes. NOAH presenterte også en omfattende skriftlig rapport til høringen. I juni var NOAHs leder Siri Martinsen også med på en radiodebatt om sel- og hvalfangst, da dette ble tatt opp som tema i Verdibørsen på NRK.

Da Miljøpartiet de Grønnes programkomité åpnet for å endre partiets politikk på området i forbindelse med deres landsmøte i april, var NOAH tilstede med informasjon og en oppfordring om å opprettholde standpunktet mot kommersiell sel- og hvalfangst. Budskapet vant frem, og Miljøpartiet vil nå «forby all fangst på havpattedyr som hval og sel».

NOAH sprer budskapet om dyrs rettigheter

Hove standSom vanlig har NOAHs aktive gjennom hele året jobbet iherdig med å spre budskapet om dyrs rettigheter i befolkningen. Også i 2013 var vi tilstede med stands og informasjon på en rekke  festivaler og arrangementer. I sommer var vi blant annet med på Musikkfest i Oslo, Litteraturfestival på Lillehammer, Hove, Solar Weekend, Skeive Dager, Molde Jazzfestival , Månefestivalen. I August var vi på Arendalsuka, hvor politikk sto høyt i fokus. Alle steder har aktive delt ut tusenvis av løpesedler og snakket med hundrevis av mennesker om dyrs rettigheter.

NOAHs vekst

NOAH fortsetter å vokse og har i slutten av 2013 ca. 6000 medlemmer. Samtidig øker antall aktive over hele landet, noe som reflekteres av årets 12 fakkeltog mot pels.

Også i sosiale medier har interessen for dyrs rettigheter økt betraktelig i løpet av det siste året, noe som blant annet viser seg ved at NOAH nå har over 50 000 «likes» på facebook.

NOAHs økonomi er stabilt voksende og har en sunn utvikling, og er i all hovedsak finansiert av støttemedlemmer, samt noen få tildelinger fra legater og salg av materiell, som vist i NOAH regnskap:årsberetning for 2013 og D3-Revisjonsberetning 2013. NOAH får ingen form for statsstøtte eller kommunal støtte. NOAH ble i 2013 medlem av Frivillighet Norge.

NOAH ble i 2013 tildelt den første Stiansen Prisen for «et bredt arbeid for bedring av dyrs rettigheter og ivaretakelse av deres interesser».