Høydepunkter fra NOAHs arbeid 2012

2012 har vært et begivenhetsrikt år for NOAH. Det har vært høy aktivitet innenfor de fleste områder, noe som har ført til flere gode nyheter og seire for dyrene. Flere av sakene vi jobber med er dessverre tungrodde, og vi fortsetter med fullt trykk på disse inn i det nye året. I mens kan du lese litt om arbeidet vårt i året som har vært.

Pels – et kjernetema i årets politiske arbeid

Dette året har NOAH vært så heldig å ha fått med seg en politisk rådgiver som har jobbet med å henvende seg direkte til politikere, med et spesielt fokus på pelssaken.

Vi er av den oppfatning at denne saken er avgjørende i vår kontakt med politikere, da et parti som ikke kan være imot pelsdyroppdrett ikke inngir håp til andre dyrevernsaker heller.  Under de politiske partienes arbeid med de nye partiprogrammene sine, har NOAH både sendt innspill og hatt møter med programkomiteene for å påvirke disse til pelsdyrenes beste. NOAH har også gjennom hele året vært i flere møter med stortingsrepresentanter fra de ulike partiene for å tale pelsdyrenes sak.

God stemning i NOAHs fakkeltog mot pels 2012. Foto: Ravn Heggerud.

Årets Fakkeltog mot pels ble også en stor suksess, med nærmere 6000 oppmøtte i hele sju byer, i tillegg til mindre markeringer rundt om i landet. I forbindelse med fakkeltoget var NOAH hyppig representert i media, blant annet med kronikker og kommentarer i Dagbladet, VG, Morgenbladet og NRK Ytring, samt TV-innslag i GMN, Morgennytt m.m.

Sirkus – kampen fortsetter

NOAHs arbeid for sirkusdyrene har vært preget både av intensiv og målrettet aktivisme, politiske møter og medieinnspill.

I år var det rekordframmøte for NOAHs markering i forbindelse med Sirkus Arnardos premiere i Oslo, da hele 120 mennesker møtte opp for å aksjonere for dyrefrie sirkus. NOAH-aktivister har også vært til stede med informasjon til de besøkende under Sirkus Meranos og Sirkus Arnardos turnèer i andre byer og småsteder.

NOAHs demonstrasjon utenfor sirkus Arnardo, med rekordoppmøte på 120 mennesker.

NOAH skapte også oppmerksomhet rundt landbruksministerens utspill i VG den 4. oktober, da han proklamerte at han ikke ønsket å stoppe utnyttelsen av elefanter i sirkus. Samme dag arrangerte NOAH spontanaksjon utenfor Landbruksdepartementet, som fikk dekning blant annet av Nationen. NOAH var senere på møte med statssekretæren til Senterpartiet med innspill om saken, og stilte også i debatter om sirkusdyrene mot Senterparti-politikere i NRK programmene Ukeslutt og Her og Nå. Sirkussaken er riktignok en skuffelse for NOAH – da vår politiske kampanje for flere av sirkusdyrenes rettigheter førte frem, men ble stoppet av statsråden personlig. Samtidig har denne kampanjen vist at NOAHs aktive er trofaste og standhaftige i sin kamp for dyrene; og det vil den fortsette å vise helt til også den politiske seieren kommer.

Vegetarkampanjen – mange seiere i 2012

Arbeidet vegetarisme har fått mange synlige resultater i 2012, og det vil garantert fortsette å vekke interesse i tiden framover.

NOAHs kampanje Meatless Monday har kommet i gang for fullt dette året. Et betydelig resultat av dette er at Oslo Bystyre i år enstemmig vedtok at det skal være et vegetarisk tilbud i alle byens offentlige kantiner. Dette ble tatt opp etter forslag fra De Grønne på initiativ fra NOAH. Kampanjen Meatless Monday er nå også innført på Universitetet i Oslo, Høyskolen i Oslo og Universitetet for Miljø og Biovitenskap.

NOAHs Vegetarmagasin

Dette året har NOAH også lansert sitt Vegetarmagasin, som er en omfattende innføring i helvegetarisk forbruk som tar for seg dyrs rettigheter, miljøargumenter og helseaspekter, i tillegg til masse gode tips. Med magasinet følger det også et eget oppskriftshefte. Dette er sendt ut til politikere, delt ut på stands og kan selvsagt bestilles i vår nettbutikk.

NOAH kom også med innspill til politikere i etterkant av både Landbruksmeldingen og Klimameldingen, og har hatt vegetareventer som har nådd ut til tusenvis av mennesker.

Dyreforsøk – NOAH gjør det enklere å velge ikke-dyretestet kosmetikk

NOAH har i året som var fortsatt sitt arbeid både med å informere forbrukere om dyretesting, i tillegg til å være involvert i kulissene, gjennom arbeid via vår representant i Forsøksdyrutvalget og annet politisk arbeid.

NOAH lanserte dette året appen «Dyrevennlig», som er en forbrukerguide om ikke-dyretestede kosmetikkmerker. Vi har også jobbet med å henvende oss til kosmetikkprodusenter for å kartlegge hvilke som tester produktene sine på dyr, og svarer kontinuerlig på henvendelser fra forbrukere om dette.

NOAHs leder Siri Martinsen har fortsatt sitt arbeid i Forsøksdyrutvalget, blant annet med å jobbe for hyppigere inspeksjoner i forbindelse med dyreforsøk. NOAH har også vært involvert i den pågående prosessen rundt nye regler for dyreforsøk, og har arbeidet med egne høringssvar til de nye forskriftene som er under utarbeidelse.

Hval og sel – det internasjonale arbeidet pågår

IWC er en viktig arena for å følge med på hvordan norske myndigheter presenterer Norges ståsted med hensyn til dyrevelferd.

NOAH har fortsatt samarbeidet med internasjonale organisasjoner for å ende fangsten på hval og sel. I starten av året deltok NOAHs Siri Martinsen som eneste foredragsholder som var eksplisitt imot hvalfangst, på et nordisk seminar på Færøyene av Nordic Comitee on Bioethics.

I forbindelse med våre innspill til partiprogrammene, henvendte vi oss også til flere partier med forslag om å stoppe subsidiene til hval og selfangst. NOAH var også i år representert på det årlige møtet med IWC, den Internasjonale Hvalfangst Kommisjonen, hvor vi informerte utenlandske politikere om norsk hvalfangstmotstand.

Ville dyr – ulvedebatten er for alvor begynt

NOAH arbeidet også aktivt for å forbedre vilkårene for ville dyr, spesielt gjennom politiske innspill.

Det ble en viktig seier for ville dyr da det etter stor påvirkning fra NOAH ble vedtatt at forslaget om å åpne for buejakt ikke fikk gjennomslag.

Det har også vært et sterkt engasjement i ulvesaken, som også vil bli sterkt prioritert i 2013. NOAH klaget på at det ble tillatt lisensjakt på ulv, og har bidratt med å sette fokus på ulvene i medieutspill og i debatter. Vi deltok også i et felles nordisk opprop hvor 25 nordiske miljøorganisasjoner krevde en bærekraftig nordisk ulvepolitikk.

NOAH engasjerte seg også for rehabilitering av oljeskadde fugler, da det ble kjent at rehabilitering av disse ikke er prioritert i en ny rehabiliteringsplan. I forbindelse med dette deltok vi blant annet på møte med Mattilsynet og Veterinærforeningen. Dette temaet som ble ekstra aktuelt etter oljeutslippet i Akerselva i desember, ble også tatt opp med Miljøvernministeren i forbindelse med et intervju til NOAHs Ark.

Frivillige – NOAH engasjerer stadig flere

Det har vært et hektisk år også for NOAHs flinke aktive, som har jobbet iherdig med ukentlige demonstrasjoner, plakatopphenging, skriving av klager og innspill til politikere og andre former for aktivisme.

I 2012 ble det satt rekord for bestillinger av gratis NOAH-materiell som flyere og plakater, etter at vår nye bestillingsside på nett ble lansert.

NOAH har også deltatt på et titalls festivaler og messer, blant andre Hovefestivalen, Moldejazz og Vegetarfestivalen. Sistnevnte er NOAH også sponsor for.  Her har budskapet om dyrs rettigheter blitt spredt til titusener av nye mennesker. Titusenvis av løpesedler og NOAHs Ark er delt ut, og hundrevis av mennesker har blitt med som medlemmer og aktive!

NOAHs vekst

NOAH vokser jevnt og godt i oppslutning, og har i slutten av 2012 ca. 5000 medlemmer. I sosiale medier er også interessen for dyrs rettigheter økende, og NOAHs hovedside og kampanjesider på facebook engasjerer titusenvis av mennesker.

NOAHs økonomi er har en positiv utvikling, og er i all hovedsak finansiert av støttemedlemmer, samt noen få tildelinger fra legater og salg av materiell, som vist i D3-Årsberetning og regnskap 2012  og D3-Revisjonsberetning 2012. NOAH får ingen form for statsstøtte eller kommunal støtte.

Her kan du lese mer om høydepunktene fra 2011.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.