Et valg for flere enn oss selv

av Siri Martinsen

Våre valg i dag får konsekvenser for millioner av stemmeløse.

I valgkampen er partiene opptatt av å fortelle velgerne hva deres parti kan gjøre for nettopp dem. Men stadig flere velgere er nå opptatt av hva partiene kan gjøre for de som ikke har rettigheter i vårt samfunn; de andre artene vi deler verden med.

70% ønsker forbud mot pelsdyroppdrett

Mange ulike temaer innenfor dyrs rettigheter og artsvern har blitt brennaktuelle i løpet årene siden sist valg. Pelsdyr-saken er blitt et symbol på politikeres forakt for faglige råd og folkeengasjement. For når opp mot 70 % av befolkningen ønsker et forbud mot pelsdyr i bur og veterinærfaglige instanser er samstemte om at dette dyreholdet burde vært forbudt, er det ikke bra for demokratiet at stortingspolitikere likevel setter en marginal næringsinteresse først. Når det gjelder artsvern, særlig av store rovdyr, ser vi også at næringsinteresser overstyrer opinionen: Forskere ved NINA forteller oss at flertallet både i bygd og by mener rovdyrene har en naturlig plass i norske skoger. Men igjen velger politikere med alt for tett tilknytning til næringene å representere et mindretall og føre det som nærmest er en utryddingspolitikk overfor truede arter. Dyrepoliti-saken er på sin side eksempel på at folkelig engasjement for dyr nytter, i alle fall der det ikke står direkte opp mot næringsinteresser. 

Noen politikere begynner å forstå at hensyn til dyr teller for svært mange mennesker. Likevel er partienes holdning til ulike former for utnytting av dyr ikke spesielt synlige i medias utspørringer av politikerne. Det er et misforhold mellom engasjementet hos folk flest og den plassen vår behandling av dyr får i politisk debatt mellom etablerte partier. 

«Partiet for dyrene»

I mange land har egne partier for dyrs rettigheter dukket opp, og i årets valg i Nederland fikk «Partiet for dyrene» 5 representanter i nasjonalforsamlingen. Hvorfor velger mennesker inn et parti som har hensyn til dyr som sin primærsak? Fordi man ser at våre handlinger påfører millioner av følende skapninger lidelse – år etter år – uten at politikere tar ansvar for dette. Fordi man ser hvor mye som skal til før de etablerte partiene gjør noe som helst for å bedre situasjonen for individer av andre arter. Fordi man ser at så fort et parti får makten, kommer dyrene i bakgrunnen og alt fortsetter som før. NOAH håper at norske partier tar lærdom av utviklingen i Nederland og tar de mange velgerne som bryr seg om dyr på alvor. 

NOAH er partipolitisk uavhengige og jobber med alle partier i norsk politikk for å få til bedre vedtak for dyrene. Likevel ser vi hvor skjebnesvangert det er når makten til å bestemme over dyrene legges i hendene på de som fremst tenker på næringsinteresser. Det er mange viktige spørsmål å vurdere partiene ut i fra – men NOAH ber alle velgere som mener vi trenger endring i vår behandling av dyr om å stemme for dyrene og miljøet denne gangen. Verken pelsdyrene i de trange burene, kyllingene i de overfylte hallene eller rovdyrene på randen av utryddelse har tid til å vente lenger.  

Dyrene er prisgitt de valgene vi tar – også valget som avgjøres på mandag. Vil du at pelsdyroppdrett skal forbys? Vil du ha en slutt på utryddingspolitikken overfor truede arter? Mener du dyr fortjener bedre enn trange bur og binger? Vil du ha økt rettsvern for alle dyr? Da må du som velger også gjøre noe med det ved å sørge for at de partiene som faktisk har tatt dyrevennlige standpunkter blir sterkere. NOAH har i år valgt å oppsøke velgere aktivt gjennom vår kampanje stemfordyrene.no, hvor partiene er evaluert etter hva de har gjort, lovet og vedtatt for og imot andre arters interesser. MDG, Venstre og SV tar de tre beste plassene i denne evalueringen. Det dårligste alternativet for dyrene er Sp. 

Det er ditt valg. Men det er også dyrenes fremtid. Stem for de stemmeløse!

Kronikk av NOAHs leder Siri Martinsen, på trykk i Dagbladet 11.09.2017.

Foto: Roger Brendhagen

NOAH jobber hardt for dyrenes rettigheter,
MEN VI TRENGER DIN HJELP.