Budsjettforhandlingene er over: NOAH får 0 kroner i statsbudsjettet for 2023

Sosialistisk Venstreparti har nå kommet til enighet med regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet om statsbudsjettet for 2023. Her kommer det fram at SV har besluttet å ikke reversere regjeringens kutt av NOAHs statsstøtte. Sjokkerende, mener NOAH.

«Et signal om at frivilligheten bør smiske med makta, og passe seg for å kritisere kjøttproduksjon og rovdyrpolitikk», uttaler NOAHs leder Siri Martinsen om budsjettavklaringen. Det er sjokkerende at SV godkjenner et budsjett hvor NOAH diskrimineres for å ha ulike verdier enn regjeringspartiene.

Kutter støtten fordi NOAH jobber for et plantebasert landbruk

I etterkant av lanseringen av regjeringens budsjettforslag ble det kjent at et av argumentene for å fjerne NOAHs statsstøtte var at de ikke kunne støtte organisasjoner som jobber «imot norsk landbruk».  Dette var et argument som i særlig grad ble brukt av representanter fra Senterpartiet, deriblant Landbruks- og matminister Sandra Borch og Senterungdommens Torleik Svelle. NOAH er ikke imot landbruket, men derimot for et plantebasert landbruk som ikke utnytter dyr og utsetter dem for enorm lidelse. Slik blir Senterpartiets argument i stor grad basert på misinformasjon og egne politiske interesser. Dette avslører også at Arbeiderpartiet fullstendig overlot det til Senterpartiet å bruke statsstøtten som en privat belønnings- og straffeordning.

NOAH er ikke imot landbruket, men derimot for et plantebasert landbruk som ikke utnytter dyr og utsetter dem for enorm lidelse.

NOAH har også i lang tid vært i uenighet med Senterpartiet om forvaltningen av ulv i Norge. Under budsjettforhandlingene ble det kjent at staten har anket Letjenna-saken til Høyesterett etter at både Tingretten og Borgarting lagmannsrett dømte fellingen av Letjenna-ulvene som ulovlig. En nullering av NOAHs statsstøtte er selvsagt lite fordelaktig for organisasjonen i forkant av en ny rettssak – men svært fordelaktig for staten. Det er vanskelig å anse betimeligheten for regjeringens NOAH-kutt som noe annet enn et forsøk på å kneble en motstander.

NOAH kjemper for å fremme alle dyrs rettigheter, også de som enkelte synes det er «mindre populært» å beskytte.

Ved å godkjenne at statsstøtten til NOAH slettes viser SV, på samme måte som Arbeiderpartiet, at de overlater det til Senterpartiet å bestemme dyrenes skjebne i Norge. NOAH kjemper for å fremme alle dyrs rettigheter, også de som enkelte synes det er «mindre populært» å beskytte. SV omtaler seg selv som et parti for miljø og natur, men når de godtar at ideelt arbeid for dyrs rettigheter straffes ved å bli fratatt ressurser, blir det svært vanskelig å ha tillit til at de vil prioritere å fremme dyrs rettigheter i deres praktiske politikk.

I deres forhandlinger med regjeringen har SV gitt ekstra bevilgning til Mattilsynet, som har som arbeidsoppgave å håndheve de allerede svake lovene for dyrevelferd vi allerede har. NOAH jobber for å skjerpe inn dyrevelferdsloven og gi et sterkere rettsvern og en større prioritering av dyrs rettigheter. At SV gir ekstra bevilgning til Mattilsynet, men samtidig tillater et kutt til en organisasjon som vil sørge for et strengere regelverk som faktisk beskytter dyrene, signaliserer at slike fremskritt ikke er prioritert av partiet. Det signaliserer også at frivilligheten er nødt til å smiske med makta, og passe seg for å kritisere temaer som kjøttproduksjon og rovdyrpolitikk.

NOAH vurderes etter andre kriterier enn organisasjoner som får støtte

NOAH har tidligere reagert på Senterpartiets vikarierende argumenter for å kutte støtten, som påstander om at det handler om NOAHs organisasjonsform – til tross for at støtte gis til andre med samme struktur.

«NOAH vurderes etter helt andre kriterier enn de andre organisasjonene som LMD gir støtte – her er både stiftelser, aksjeselskap og en rekke andre organisasjonsmodeller, og det står ingenting om organisasjonsform i kriteriene. NOAHs 17 000 støttemedlemmer nedvurderes av SP. Å reversere kuttet til NOAH burde være en selvfølge, fordi det burde være en selvfølge å behandle alle organisasjoner etter like og objektive kriterier. Det som nå skjer er at SV og AP legitimerer SPs uredelige bruk av vikarierende argumenter mot NOAH, og signaliserer at det straffer seg å jobbe for alle dyr slik NOAH gjør», uttaler NOAHs leder, Siri Martinsen.

NOAH takker for engasjementet

Da nyheten om regjeringens lansering av deres budsjettforslag slapp, skapte det enorm blest og engasjement. NOAH reagerte sterkt på et slikt udemokratisk kutt som på ingen måte hører hjemme i norsk politikk. En viktig grunn til at statsstøtte gis til frivillige organisasjoner er at myndighetene skal legge til rette for et levende demokrati hvor ulike interesser bidrar til allsidig offentlig debatt. Ved å fjerne NOAH fra statsbudsjettet blir denne ordningen misbrukt. Klikk her for å lese mer om NOAHs reaksjon da regjeringen lanserte sitt budsjettforslag 

NOAH vil takke alle dyrevenner for deres enorme engasjement rundt denne saken, og også for alle donasjoner som gjør det mulig for NOAH å fortsette å tale dyrenes sak og kjempe for deres rettigheter. Støtten viser at vi er mange som bryr oss om dyrene, og som reagerer på politikernes forsøk på å svekke arbeidet for dem. Det har vært en glede å oppleve dette fantastiske engasjementet.

NOAH kommer aldri til å gi seg i kampen for alle dyr. Nå trenger vi din støtte mer enn noen sinne. Vil du støtte oss? Bli medlem!