Andre arters perspektiv mangler på FNs miljøtoppmøte

Denne uken avholdes FNs miljøtoppmøte "Stockholm+50", i sammenheng med at det nå er 50 år siden verdens første miljøkonferanse ble avholdt i Stockholm i 1972. NOAH deltar på konferansen, og reagerer på at konkrete tiltak for vern av natur og dyr underkommuniseres.

Det store miljøtoppmøtet samler delegater fra over 190 land – inkludert Norges miljøminister. Men møtet har blitt kritisert i svensk media for å være et «talkshow for miljøet» – uten ambisjoner om de konkrete forpliktelsene man trenger.

– Dette møte leder opp til naturavtalen senere i høst – den livsviktige avtalen som skal stagge den dramatiske masseutryddelsen av dyrearter som nå foregår. Det er derfor sjokkerende at konkrete tiltak for vern av natur og ville dyr knapt nevnes i de fleste talene. Vår egen Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa under sitt innlegg på dagens konferanse at vi må ta mer hensyn til biodiversitet, og mer hensyn til skogene våre. For oss blir dette absurd å lytte til, når vi vet at de konkrete tiltakene regjeringen gjør er tiltak mot dyr og natur: Norge holder truede arter nede med vilje, og har nå gjort tiltak som hindrer skogvern, sier leder i NOAH, Siri Martinsen.

NOAHs leder Siri Martinsen sammen med Amy Fraenkel fra Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)
NOAHs leder Siri Martinsen her sammen med Amy Fraenkel fra Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS). Under samtalen løftet Siri frem NOAHs arbeid for ulven, som også er en migrerende art, og diskuterte tiltak for å bevare den norske ulvestammen.

Miljøtoppmøtet handler både om klimakrisen og naturkrisen, så vel som forurensingsbyrden på naturen. I tillegg er pandemi-beskyttelse et hovedtema. Matindustrien nevnes flere ganger i programmet, og en av de skriftlige «rekommandasjonen» fra møtet er: «All food value chain actors align and significantly increase their efforts to create a food system which is nature-positive (…) Environmentally harmful subsidies should be redirected in order to create positive incentives for a sustainable food system.» Til tross for dette underkommuniseres det helt sentrale tiltaket innenfor matsektoren:

– Til tross for at FNs faglige paneler og forskere er helt tydelige på viktigheten av plantebasert mat, er politikerne på konferansen gjennomgående unnvikende til det faktum at det å legge om verdens matsystemer fra dyrebasert produksjon til plantebasert, er blant de aller mest effektive tiltakene for å redusere klimagassutslipp. Dette gjelder særlig i rike land som Norge. Miljøminister Barth Eide nevnte i sin tale at også landbrukssektoren må gjennomgå en gjennomgripende endring, og brukte i sin tale uttrykket «put your money where your mouth is». Men på hjemmebane har regjeringen nettopp gitt de største kjøttsubsidiene noensinne til landbruket – spesielt har produsenter av rødt kjøtt fått store bevilgninger, mens «satsingen» på grøntproduksjonen blir minimal i forhold. Dette er stikk i strid med FNs råd om skifte i subsidier mot klima- og naturvennlig produksjon. Det er mulig regjeringen «setter penger bak ordene sine» hvis de mener løftene overfor kjøttindustrien – men det settes ikke én krone bak de ordene de ytrer i internasjonale miljøfora, sier Martinsen.

SVil du støtte NOAHs arbeid for å øke fokuset på dyrene? Bli medlem i NOAH!