Vil ta julefreden tilbake

av Heidi Røneid

Hvordan kan den kristne julens budskap om fred og nestekjærlighet gå hånd i hånd med fråtsingen i juleribbe, pinnekjøtt og kalkun? Det kan det ikke, sier kristne dyrerettighetsforkjempere.

Jan Rantrud, bibeloversetter, veganer og forfatter av boka “Hva i all verden” mener at Gud ønsket at man skulle leve uten å spise dyr: – I 1. Mosebok 1,29 står det “Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. De skal være til føde for dere.” Skapelsesberetningen viser at vi var skapt for å leve vegansk. Senere i Bibelen gis det tillatelse til å spise kjøtt, men idealet er fremdeles vegansk, sier han.

Bilde av Jesus-skulptur med lam og sau.
– Skapelsesberetningen viser at vi er ment å leve vegansk.

– Så hvorfor er det da så mange kristne som spiser kjøtt?

– Det har kommet noen stygge grunntanker inn i den kristne tradisjonen hvor man tror at dyr er til for å tjene og bli spist av mennesker, sier Rantrud. – Denne troen oppstod blant middelalderske teologer som Aristoteles, Augustin og Thomas Aquinas og henger fremdeles ved. Med disse teologene kom det inn en annen oppfatning av forholdet mellom dyr og mennesker, en oppfatning som har ført til fullstendig ødeleggelse. De gjorde vesensforskjell mellom dyr og mennesker og laget dermed et hierarki hvor de som befinner seg øverst i hierarkiet skal forsyne seg av de som er nederst.
Dette hierarkiet lyser sterkere i julen enn ellers i året, med kjøttfylte julebord på løpende bånd. – Adventstiden har alltid vært fastetid, man skulle ikke spise kjøtt i denne tiden, forteller Rantrud.
Adventistene, som er verdens raskest voksende kirkesamfunn, er vegetarianere, og blant mange katolske og ortodokse kristne respekteres fastetiden. Men det lutherianske trossamfunnet har gått helt bort fra den, og drar heller på julebord overfylt med kjøtt.

«Og Gud sa: “Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. De skal være til føde for dere.” 1. Mosebok 1,29»

– Som kristne gir vi motstridende signaler ved å delta i det mest anti-kristne det går an å tenke seg – fråtsingen i kjøtt, sier Rantrud.

– Hvordan burde kristne feire Jesu fødsel og julen?

– Jeg mener at ved å holde adventstiden som en fastetid og leve enda litt sunnere enn ellers, kan man godt fråtse med gode veganske retter i julen, sier han.

Älska din nästa er en kristen dyrerettighetsorganisasjon som holder til i Sverige: – Vi retter oss mot kirker, forsamlinger, media og holder forelesninger for å fortelle om kristendom og dyrerettigheter, forteller Klaus Engell-Nielsen fra Älska din nästa.

«Jeg lærte mer og mer om dyrenes situasjon i den moderne dyreindustrien og dette førte til at jeg ble veganer.»

– Jeg har lenge vært engasjert i fredsbevegelsen, forteller han. – Så møtte jeg en del kristne vegetarianere og begynte å fundere over vår relasjon til dyrene. Jeg lærte mer og mer om dyrenes situasjon i den moderne dyreindustrien og dette førte til at jeg ble veganer, sier han.

– Menneskene har gjennom tidene hatt det jeg vil kalle moralske blinde flekker. Slaveriet er et godt eksempel på dette. Mange kristne stod opp og forsvarte slaveriet, og mente at hvite mennesker kunne utnytte svarte på grunn av deres hudfarge. Vår moralske blinde flekk i dag er vårt forhold til dyrene. Jeg håper at vi i fremtiden kan se tilbake på den tiden vi lever i nå og vår utnyttelse av dyrene på samme måte som vi i dag ser tilbake på slaveriet og utnyttelsen av fargede.

– Hvordan finner du støtte for ditt syn i Bibelen?

– Om man leser Bibelen med et åpent hjerte så finner man mer støtte for medfølelsens, medlidenhetens og omsorgens vei enn for utnyttelsen. Annen elendighet som krig og overgrep mot mennesker kan vi avfeie med at det er noe andre mennesker står for, ikke oss selv. Men utnyttelsen av dyr bli begått av en selv og er derfor vanskelig å ta et oppgjør med. Å tro på Gud handler om å forsøke å handle etter medfølelse og omsorg hver dag, mener Engell-Nielsen.

«Julen er en tid hvor man skal vise omsorg og nestekjærlighet, og dermed en gylden tid for å stoppe opp og fundere over fred mellom alle vesener.»

Tradisjon er ofte et argument for å forsvare konsumet av kjøtt i julen. Men Engell-Nielsen har en annen tro på viktigheten av å beholde tradisjoner. – Tradisjon er et argument som brukes for å forsvare alle mulige misforhold mellom ulike grupper. Men faktum er at det er vi som skaper våre egne tradisjoner. Hvis en tradisjon bygger på vold og undertrykking av andre, må den avskaffes. Tradisjoner som bygger på omsorg og kjærlighet er de vi bør ta vare på. Julen er en tid hvor man skal vise omsorg og nestekjærlighet, og dermed en gylden tid for å stoppe opp og fundere over fred mellom alle vesener.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #3/2007

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.