Verdens første konferanse om in vitro kjøtt


av Heidi Røneid

De siste årene har forskeres interesse for mat som ikke er basert på produksjon av dyr, økt betraktelig. Mens NOAHs Ark går i trykken vil verdens første konferanse om in vitro kjøtt avholdes – i Norge av alle steder.

Professor Stig Omholt ved UMB er en av initiativtagerne. Konferansen er et resultat av stiftelsen av The In Vitro Meat Consortium, som – med deres egne ord – er en ”internasjonal allianse av miljøbevisste forskere som arbeider for å iverksette storskala produksjon” av in vitro kjøtt. Initiativet ble startet i 2007 og har sekretariat på UMB. FN-rapporten ”Livestocks Long Shadows” som utpeker husdyrholdet til et av hovedproblemene i miljøsammenheng, oppgis som direkte årsak til oppstarten, men dyrs lidelse og sykdomsrisiko ved husdyrhold angis som andre viktige årsaker.

Etisk og miljøvennlig kjøtt

Andre sammenslutninger eksisterer også for fremme og utvikling av in vitro kjøtt og vegetariske alternativer til kjøtt fra dyr: New Harvest er en organisasjon som har som formål å fremme forskning og investering i matprodukter som skal kunne ta det dyre-baserte kjøttets plass, og ble startet i 2004. Deres styre består av 11 forskere tilknyttet universiteter og foretak i Europa og USA. Future Foods er et annet nylig startet initiativ med lik fokus på soya/sopp/korn-baserte matvarer og dyrking av in vitro kjøtt. Future Foods tar utgangspunkt i at flertallet av forbrukere har svært kjøttbaserte matvaner, og ”målet er å få slutt på dyrs lidelse, miljøforurensing, sult, helserisikoer m.m. ved å ikke lenger bruke milliarder av dyr som kjøtt-, melk- og egg-maskiner, og å erstatte disse produktene med produkter som er mer helsefremmende og er produsert via mer miljøvennlige og etiske metoder.”

«Femti år frem i tid vil vi unnslippe absurditeten ved å avle opp en hel kylling bare for å spise et bryst eller en vinge, og isteden dyrke frem disse delen separat i et passende medium”, men hittil har in vitro kjøtt ikke blitt sett på som mer enn en visjon for spesielt interesserte.»
– Winston Churchill

Selv om vegetariske alternativer til de tradisjonelle kjøttvarene har eksistert lenge, har de ikke klart å konkurrere med kjøtt bl.a. fordi de produseres av selskaper med langt mindre kapital enn kjøttindustrien. Med in vitro kjøtt stiller det seg annerledes; her vil deler av kjøttindustrien kunne få tilgang til et råmateriale som ikke har de negative implikasjoner som kjøtt fra drepte dyr, og som dessuten kan komme til å være billigere. Winston Churchill uttalte på trettitallet at ” femti år frem i tid vil vi unnslippe absurditeten ved å avle opp en hel kylling bare for å spise et bryst eller en vinge, og isteden dyrke frem disse delen separat i et passende medium”, men hittil har in vitro kjøtt ikke blitt sett på som mer enn en visjon for spesielt interesserte. Konferansen ved UMB signaliserer at in vitro kjøtt ikke lenger er en science fiction idé, men kan bli et reelt alternativ til en uakseptabel bruk av dyr.

Foredragene på konferansen handler om utvikling av kulturmedium uten dyreserum; mulige teknikker for storskalaproduksjon; ulike celletypers egenskaper; argumentene for in vitro kjøtt – og et foredrag har tittelen ”A dream coming true.” Det vil også bli lagt fram undersøkelser av hvor lønnsom en fremtidig produksjon vil være, og The In Vitro Meat Consortium vil diskutere alliansepartnere for sin virksomhet.

NOAH vil delta på konferansen, og følger med interesse den voksende bevissthet rundt bl.a. dyreetiske spørsmål hos forskere, og de potensielle løsninger som kommer til å presenteres.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/2008

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.

Kilder

  • Invitromeat.org, (Hentet 2008)
  • Futurefood.org, (Hentet 2008)
  • New-harvest.org, (Hentet 2008)