Vegetarutviklingen skyter fart


av Kaisa Hautala

Fjoråret var enda et rekordår for plantebasert mat med salgsrekorder hos dagligvarekjedene. Samtidig er forskere klare i talen om behovet for en radikal endring av matsystemet, mens politikerne og landbruksnæringen nøler. Det kan vi ikke lenger tillate.

FNs organisasjon for landbruk og mat, FAO, konkluderte allerede for 13 år siden med at husdyrproduksjon og vårt høye forbruk av kjøtt og husdyrprodukter er en av hovedårsakene til klimaendringer og mange andre miljøproblemer. Siden da har det ikke manglet på rapporter, både på nasjonalt og internasjonalt nivå, som advarer med at vi må spise mer planter og mindre kjøtt om vi skal nå klimamål og ha nok mat til alle i fremtiden. IPCC, FNs klimapanel, kom nylig med nok en omfattende klimarapport ”Global warming of 1.50C” som slår fast at menneskenes og jordas fremtid er avhengig av at politikere de nærmeste årene iverksetter effektive tiltak, og understreker at mindre ressurskrevende kosthold med plantebaserte proteiner er helt sentralt for å nå klimamål.

The Planetary Health Diet

2019 startet med lanseringen av Eat Foundations «Food in the Anthropocene: the EAT – Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems» publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet. Rapporten er skrevet av 37 av verdens fremste forskere som har definert de viktigste utfordringene for bærekraftig matproduksjon og hvilke kostholdsgrep som må tas for å løse de globale problemene. Formålet med arbeidet har vært å finne en felles, global ambisjon for matsystemet, tilsvarende det vi har for klima.

Grønnsaker

-Hvordan vi produserer maten vi spiser, vil avgjøre helsen til både menneskene og planeten. For øyeblikket gjør vi dette grundig feil, sier en av rapportens forfattere, professor Tim Lang ved City University i London. Hovedkonklusjonen er at en radikal transformering av det globale matsystemet er nødvendig for å sikre tilstrekkelig sunn mat til 10 milliarder mennesker innen 2050, og det haster. Mat løftes frem som den mest effektive måten å optimalisere både menneskers helse og miljømessig bærekraft på jorda i rapporten. Og løsningen fra forskerne er enkel; «Overgangen til sunne kosthold innen 2050 krever be tydelig kostholdsendring. Globalt forbruk av frukt, grønnsaker, nøtter og belgfrukter må dobles, og forbruket av mat som rødt kjøtt og sukker, må reduseres med mer enn 50%. Et kosthold rikt på plantebasert mat og færre animalske kilder sammenfaller både med forbedret helse og miljømessige fordeler.»

«Hvordan vi produserer maten vi spiser, vil avgjøre helsen til både menneskene og planeten. For øyeblikket gjør vi dette grundig feil.»
– Tim Lang, professor, City University i London

I forkant av rapporten hadde kjøttbransjen ”mobilisert” for å finne svakheter i funnene. Det er svært problematisk at landbruksnæringen og bøndene på denne måten spiller seg selv ut på sidelinjen ved å ikke akseptere at landbruket må være med på omstillingen til et mer bærekraftig kosthold. Om dette ikke endrer seg blir matprodusentene i Norge heller tilskuere enn premissleverandører til den endringen som må komme.

Politisk påvirkning sentralt for NOAH

For å nå mål om et mer bærekraftig og dyrevennlig matsystem i Norge må landbruket fokusere på utvikling og innovasjon som imøtekommer behovet for økt andel av planter i kostholdet vårt, og samtidig løfte frem plantebaserte produkter i langt større grad enn i dag. Årets jordbruksforhandlinger vil legge føringer for hvilken retning norske bønder velger fremover. I dag ser man gjennom jordbruksavtalen og landbrukets tilskuddsordninger at hovedvekten av midlene øremerkes husdyrproduksjon. Det har ført til at norsk landbruk overproduserer animalske produkter med subsidier som ikke gagner fellesskapet. Tall fra Nortura viser rekordstore lagre med kjøtt.

«NOAH sendte i år innspill til forhandlingspartene om viktigheten av å styrke økonomien i plantebasert matproduksjon. Gledelig nok inkluderte avtalen denne gang satsing på grønnsaksbønder.»

Hvis norske bønder skal ha vekst i inntekter og sysselsetting innenfor det bestående rammeverket, er de avhengige av at nordmenn spiser mer kjøtt og drikker mer melk, stikk i strid med helse- og miljøpolitiske anbefalinger. Dette bør tas som et signal om behov for omstilling. Fremover må utviklingen i norsk land bruk være i tråd med norsk helse- og klimapolitikk. Dette innebærer at jordbrukets virkemidler må sørge for en økt satsing på produksjon og utvikling av vegetabilske matvarer til menneskelig konsum, og samtidig redusere produksjonen og forbruket av kjøtt- og meieriprodukter. Myten om at Norge er et gressland og at vi bare har naturgitte forutsetninger for å produsere husdyrprodukter er utdatert.

Åker med plantebasert mat

NOAH sendte i år innspill til forhandlingspartene om viktigheten av å styrke økonomien i plantebasert matproduksjon. Gledelig nok inkluderte avtalen denne gang satsing på grønnsaksbønder. Men fortsatt er de uhensiktsmessige subisidene til kjøtt bestående. NOAH har også fokusert på innspill og endringsforslag til nye prinsipprogram og storresolusjoner knyttet til landbruk og distriktspolitikk som skal vedtas av flere partier i år. I høst hadde vi innspillsmøter med tidligere landbruksminister Bård Hoksrud og flere partigrupper i Stortingets Energi- og miljøkomité og Næringskomité for å belyse behovet for en omstilling av norsk landbruk. NOAH har også fortsatt arbeidet mot fylkeskommuner og kommuner gjennom vårt interpellasjonsarbeid. Målet har vært å få gjennom politiske vedtak om økt satsing på bærekraftig vegetarisk mat i kommunale virksomheter gjennom for eksempel tallfestede mål for vegetarisk forbruk, vegetardager og vegetariske matlagingskurs for kjøkkenansatte på kommunale spisesteder. Vi har tidligere bidratt til vedtak om vegetarsatsing både i Oslo, Bergen og Nesodden, og det siste året har også blant annet Bodø og Tromsø gjort ulike vedtak om økt satsing på vegetarisk mat etter innspill fra NOAH.

Forskning på kjøttfrie dager

Gjennom den internasjonale kampanjen Meatless Monday har NOAH over flere år jobbet med å få flere serveringssteder til å innføre kjøttfrie dager. I samarbeid med NIBIO og Nofima gjennom prosjektet «FoodProFuture» skal NOAH nå bidra til forskning på hvordan slike tiltak påvirker vaner og holdninger til plantebasert mat. Prosjektet skal se på hva som får unge til å endre kosthold til å bli sunnere og mer bærekraftig, det er stort behov for kunnskap om hva som må til for å foreta denne endringen.

«I samarbeid med NIBIO og Nofima gjennom prosjektet «FoodProFuture» skal NOAH nå bidra til forskning på hvordan slike tiltak påvirker vaner og holdninger til plantebasert mat.»

– Det er et stort behov for mer forskning på hvilke tiltak som er best egnet for å øke forbruket av plantebasert mat og redusere forbruket av animalsk mat, og den typen tiltak som NOAH driver med er svært interessante i forskningsøyemed. Vi ønsker å evaluere effekten av noe av det arbeidet NOAH gjør, og vi har nå i april 2019 sendt inn en søknad til Norges Forskningsråd til utlysningen «Miljøforsk», der NOAH er en av partnerne som skal bistå oss i arbeidet dersom søknaden går gjennom. Dette er et prosjekt som fokuserer spesielt på unge menneskers overgang til et mer bærekraftig kosthold, sier Anna Milford i NIBIO. NOAH skal i prosjektet bidra med informasjonsmateriell og bistå med foredrag og andre initiativer for å motivere til kostholdsendring.

Vegetarmatkurs

En annen del av NOAHs informasjonsarbeid er formidling av matglede og kunnskap om vegetarisk matlaging. I 2019 har vi inngått en spennende avtale med veggiskokk og gründer Richard Nystad som til vanlig jobber med produktutvikling av plantebaserte matvarer i selskapet «FlowFood», samt formidling av vegetarisk matlaging gjennom kurs og annen virksomhet.

Vegetarkokk

– Samarbeidet med NOAH har vært veldig givende, og vi har en felles visjon om å inspirere til mer plantebasert mat og konsum. Gjennom kursing av aktører i matbransjen kan vi bidra til et økt fokus på gledene og fordelene ved et plantebasert kosthold. Dette har positive effekter, både for menneskers og dyrs helse, og forbedret dyrevern er en hjertesak.

«Samarbeidet med NOAH har vært veldig givende, og vi har en felles visjon om å inspirere til mer plantebasert mat og konsum.»
– Richard Nystad, kokk og gründer

I dette samarbeidet er det bare vinnere, sier Richard Nystad. NOAH skal gjennom det kommende året samarbeide med Nystad om vegetarmatkurs til skoler og storkjøkken. Kurset har som formål å vise frem hvordan man kan lage smakfull og næringsrik plantebasert mat, og samtidig bidra til kunnskap om hvorfor en bør velge mer vegetarisk.

Vegetarisk hverdagsmat slår an

Markedet for vegetarisk og vegansk mat fortsetter å vokse i rekordfart og det lanseres fortløpende nye plantebaserte produkter både hos dagligvarekjedene og servicehandelen. Som NOAHs vegetarundersøkelse fra 2018 viste, er det betydelig rom i markedet for vegetarisk mat. 4 av 10 nordmenn ønsker å spise mindre kjøtt, mens 1 av 10 spiser utelukkende eller hovedsakelig kjøttfritt. NOAH er i dialog med mattilbydere i det norske markedet om potensielle satsningsområder og utviklingen i vegetarmarkedet. Da NOAH møtte Meny i februar kunne de melde om at ingen varegruppe vokste så kraftig som vegetar i 2018. På nasjonalt nivå hadde de en økning på 50%, mens de på ferskvare isolert hadde en økning på hele 86% i 2018 sammenlignet med 2017.

Vegetarsuppe

– Vi satser på vegetar, og har nå ca. 220 produkter i kategorien. Vi er trolig den kjeden i Norge som har størst utvalg av vegetarprodukter. Flere av våre butikker har egen ferskvaredisk med vegetarmat, sier Nina Horn Hynne, kommunikasjonsrådgiver i Meny. Hos Coop har de på sammenlignbare produkter fra Coop Vegetardag solgt 43 prosent mer i 2018 enn i 2017. I februar ble Coop Vegetardag-serien utvidet med ytterlige tre veganske produkter; Coop Vegetardag deig, Coop Vegetardag chunks, og Coop Vegetardag potetsalat.

«Den typen tiltak som NOAH driver med er svært interessante i forskningsøyemed.»
– Anna Milford, NIBIO

– Coop Vegetardag har vært en stor suksess og er svært populær blant kundene våre. Trenden er at stadig flere av kun dene våre kjøper og ikke minst etterspør veganske produkter. Vi opplever at spesielt hverdagsprodukter, som diverse pålegg og middagsprodukter, er svært etterspurt. Vi jobber også med å lansere Coop Vegetardag produkter innen frys, sier Line Wanderås Németh, leder for «Konseptutvikling Egne Merkevarer» i Coop.

Muligheter i plantebasert marked

Det norske storselskapet Kavli-konsernet mener markedet for plantebaserte matvarer vil vokse kraftig og har derfor kjøpt opp det finske selskapet Verso Foods som har utviklet en egen teknologi basert på bondebønnen, for å produsere vegetariske matretter som kan erstatte kjøttdeig, kylling og andre kjøttprodukter. – Vi har en offensiv vekststrategi, og det er derfor spesielt viktig for oss å investere i matvarekategorier vi ser er i rask utvikling, sier konsernsjef Erik Volden i Kavli. Også Findus satser på planteprotein og lanserte nylig produktet, Pease, en plantebasert råvare laget av erter og rik på protein. Råvaren kommer som farse, strimler og pulled og selges til storhusholdning.

«4 av 10 nordmenn ønsker å spise mindre kjøtt, mens 1 av 10 spiser utelukkende eller hovedsakelig kjøttfritt.»
– NOAHs vegetarundersøkelse, 2018

– Nyhetene passer alle kjøkken som ønsker å servere bærekraftig mat med særlig fokus på grønnere kosthold og mindre «fotavtrykk». Vegetarisk er i vekst, og er et satsningsområde for oss også inn i fremtiden, i tråd med den grønne trenden i markedet vårt, sier markedsdirektør Malin Valdal Corneliussen. Det norske Potetsamvirket Hoff, som har utviklet flere veganske middagsprodukter basert på norsk potet løfter frem viktigheten av å satse på produktutvikling basert på norskprodusert mat. – Trenden har kommet for å bli. At det er norske råvarer og produsert i Norge viste seg å være veldig viktig. Det er bare våre vegetariske produkter i frysedisken som er laget i Norge, sier Ingeborg Flønes, administrerende direktør i HOFF. Mange jublet over fjorårets lansering av den første veganske krone-isen, i år følger Hennig Olsen opp med krone-is med jordbær, og gjør hele DUGG-serien vegansk fra og med årets is-sesong. Også Diplom is har lansert vegansk sjokolade-is i serien Dream. Samtidig har Mills lansert vegansk smør, Plantego’, og kan melde om at det kommer flere plantebaserte produkter for brødskiva til høsten. Til og med meierikon sernet Sunniva har lansert en serie med plantebaserte alternativer, Gryr ”for alle som ønsker å løfte hverdagen med et litt grønnere og mer plantebasert kosthold.”

Servicehandelen blir grønnere

NOAH hadde nylig møte med McDonalds om vegetarsatsingen deres. Det nyeste på menyen, veganske nuggets, har fått internasjonal blest. De er basert på grønnsaker og kikerter produsert av Findus. – Det skjer veldig mye innenfor tilbudet av vegetar- og veganprodukter. Temaet er høyt på vår dagsorden, og vi har derfor nylig bestemt oss for å endre våre kjøkkenrutiner slik at vi kan tilby vår ve getarprodukter i alle våre restauranter fremover. Det skal være gode alternativer til kjøtt på menyen, sier Staffan Ekstam, Marketing & Communications Director i McDonalds.

Vegansk burger

Hos IKEA står i dag deres veganske pølser, lansert i fjor høst, for 25% av det totale pølsesalget. 25. april tar IKEA satsingen på bærekraftig mat enda et steg videre og fjerner alternativet yoghurt-is til fordel for VeggIs, en plantebasert softis med smak av jordbær. Isen vil være helt vegansk dersom man velger beger, veganske kjeks kommer senere i år. – IKEA Food ser at det er voksende etterspørsel etter vegetarmat. Vi kommer til å lansere flere spennende sunne og bærekraftige nyheter i kommende år, både flere varmretter, desserter, snacks, veganske mousser i restauranten, og produkter fra vår matbutikk, sier Morten Myrseth, IKEA Food sjef.

Oslo Vegetarfestival – 10 års jubileum

NOAH har sponset Oslo Vegetarfestival siden starten, og har vært fast innslag med stor informasjonsstand. I år ble festivalen arrangert for tiende gang, og reflekterer den grønne bølgen man ser i samfunnet. Flere utstillere lanserte nye produkter og delte ut gratis smaksprøver. Blant disse var Oatly, som delte ut smaksprøver på sin helt nye iskrem. I år kom også Tysklands sterkeste mann, Patrik Baboumian, for å fortelle om hvordan man kan bygge muskler på plantemat.

«NOAH kommer ikke til å gi seg før norsk landbruk tar del i de fantastiske mulighetene for en mer dyre- og miljøvennlig matproduksjon.»

– Oslo Vegetarfestival ble arrangert første gang i 2010. Vi hadde ingen anelse om hvor mange som kom til å komme. Vi regnet med 250, men det kom 1100. Det var tydelig at det var stor interesse for en slik festival. Besøkstallet har gått jevnt opp, og i år kom det 6600 besøkende, sier Heidi Røneid, arrangør og initiativtaker for Oslo Vegetarfestival. Det er ingen tvil om at kostholdsendring mot mer plantebasert er avgjørende om vi skal kunne produsere tilstrekkelig, bærekraftig mat til en voksende verdensbefolkning, i et klima i endring.

Bildet viser en vegansk pizza

Og forskningsmiljøene – fra FNs klimarapporter til årets EAT-rapport – er klare på hva som er rammeverket for hva vi burde spise. Men mens etterspørselen etter plantebasert mat skyter i været, vegrer fremdeles politikere og landbruksaktører seg for å bli med på det grønne skiftet. NOAH kommer ikke til å gi seg før norsk landbruk tar del i de fantastiske mulighetene for en mer dyre- og miljøvennlig matproduksjon som denne endringen faktisk gir.

Atikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs ark #1/2019

Foto: Eirik Anzjøn

Vil du støtte NOAHs arbeid for mer dyre- og miljøvennlig matproduksjon?
Bli medlem!