Vegetarseier også i Bergen!

Onsdag 23. januar vedtok Bergen bystyre at det skal tilrettelegges for vegetarisk i byens kantiner, ikke lenge etter at Oslo bystyre gjorde samme vedtak.

Det opprinnelige forslaget om Kjøttfri mandag fra Miljøpartiet de Grønnes representant i Bergen bystyre, Sondre Båtstrand, fikk ikke støtte ettersom noen partier mente dette ville begrense valgfriheten. NOAH møtte mange av Oslos bystyrerepresentanter da det samme forslaget skulle opp i Oslo bystyre i høst, og var derfor kjent med disse innvendingene. Vi kom derfor med innspill til bystyrerepresentantene i Bergen om å vurdere et alternativt forslag som gjenspeiler vedtaket som ble gjort i Oslo. Det moderate forslaget dreier seg om nettopp å utvide valgfriheten og tilrettelegge for miljø-, klima-, og dyrevennlig vegetarisk matforbruk hver dag, og dette forslaget fikk til slutt gjennomslag.

Det offisielle vedtaket fra Bergen bystyre lyder: «Bystyret ber byrådet legge til rette for valgmuligheter mellom kjøtt/fisk og vegetarmat i kommunens kantiner, etter Sondre Båtstrands (MDG) forslag om kjøttfri mandag.» Dette er et fellesforslag fra A, V og By.

Inspirerer kommunene til å gå foran med et godt eksempel

Dette er ikke første gang det fremmes forslag om å tilrettelegge for vegetarisk forbruk i Bergen kommune, et innbyggerinitiativ for samme sak ble i 2010 fremmet av MDG, uten å få støtte. «- At Bergen kommune nå følger etter og satser på tilrettelegging for økt vegetarisk forbruk viser at tiden er moden for å øke bevisstheten rundt maten vi spiser. Det er inspirerende at kommunene nå tar ansvar og går foran med et godt eksempel. Jeg håper flere kommuner vil følge i Oslo og Bergens fotspor», sier Kaisa Hautala, leder for NOAHs vegetarkampanje.

NOAH arbeider også med å spre den internasjonale Meatless Monday-kampanjen. Målet er å øke folks kunnskap om fordelene ved å spise mer vegetarisk og samtidig bidra til at folk oppdager hvor god vegetarisk mat faktisk kan være ved å starte med en kjøttfri dag i uken. Nå har både Oslo og Bergen tatt den et skritt lenger ved å sørge for et godt vegetarisk tilbud hele uka i gjennom!

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.