Vegetarseier for NOAH

NOAHs arbeid for et større vegetartilbud nytter: Det er nå vedtatt at alle offentlige kantiner i Oslo skal tilby et vegetarisk alternativ hver dag. For første gang i historien har vegetarmat vært på agendaen i et norsk bystyre.

Forslaget, som nå er vedtatt av Bystyret, var en konsekvens av et Meatless Monday-forslag fremmet av Miljøpartiet de Grønne etter initiativ fra NOAH. NOAHs budskap om positivt fokus på vegetarmat har i den siste tiden fått stadig flere viktige støttespillere, etter at flere nyere forskningsrapporter peker på at vi gjør godt i å kutte ned på kjøttforbruket.

– Dårlige leveforhold for dyr i et stadig mer industrialisert husdyrhold, etisk bevissthet rundt dyrs rettigheter, erkjennelse av de alvorlige miljøkonsekvensene av kjøttforbruk, samt helsefordeler ved å spise mer grønnsaker, er viktige årsaker til at stadig flere ønsker å kunne velge bort kjøtt. Samtidig er det nå flere forskere som har konkludert med at vi må spise mer vegetarisk for å sikre en bærekraftig matproduksjon for verdens økende befolkning, sier NOAHs leder Siri Martinsen.

NOAH har i den siste tiden jobbet aktivt med kampanjen Meatless Monday, som går ut på å få norske spisesteder til utvide sitt vegetartilbud. Det var i forbindelse med denne kampanjen at NOAH tok kontakt med Miljøpartiet de Grønne, som fremmet forslaget om mer vegetarmat i Oslos kantiner. I forbindelse med den nylige lanseringen av NOAHs Vegetarmagasin, har vi også sendt ut en «vegetarisk startpakke» til alle Oslos bystyremedlemmer, og hatt informasjonsmøter med flere Oslo-politikere. På grunnlag av dette er NOAH stolte av å kunne se at vårt arbeid med å fremme vegetariske alternativer i Norge nå bærer frukter, ved at kantinene nå blir vegetarvennlige.

– NOAHs Meatless Monday-kampanje, som fokuserer spesielt på at vegetaralternativer skal fremheves på mandager, i tillegg til å være tilgjengelige ellers i uken, har sitt opphav i en internasjonal trend. «Konseptet «Meatless Monday», ble opprinnelig lansert i USA for å forbedre forbrukernes helse, men har spredt seg til flere steder i Europa og resten av verden. Flere av verdens byer har kastet seg på bølgen, og per i dag har blant annet Sao Paolo, Cape Town, San Fransisco en offisiell kjøttfri dag i uken. Det burde være en selvfølge at vi i Norge nå følger etter og selv om Oslo ikke blir med på selve kampanjen ennå, er dette vedtaket et viktig skritt på veien, sier kampanjeansvarlig for NOAHs vegetarkampanje, Kaisa Hautala.

Debatten i bystyret var den første i sitt slag i Norge, og flere representanter holdt gode innlegg som viser at de tar de problematiske sidene ved kjøttindustrien på alvor. Harald Nissen fra MDG startet debatten:

– Det er nettopp dette kjøttfri mandag handler om: Å bygge kunnskap om hvordan velsmakende vegetarisk mat kan lages, slik at det blir lettere å velge vegetarisk. Vi hadde helst sett at det gikk an å få flertall for en kjøttfri dag i uken, men er positivt overrasket over vedtaket det blir flertall for, sa Nissen.

Flere fra Høyre ga MDG ros for å ha fremmet debatten om kjøtt, helse og miljø, og representant Stefan Heggelund ga et kraftfullt innlegg til støtte for positiv fokus på vegetarmat:

– Dersom Oslo vil være en klimakommune må vi legge til rette for at det skal være lett å velge vegatarisk. FN ønsker at flere av oss skal bli vegetarianere. Jeg er vegetarianer, og jeg er det av etisk og politisk overbevisning. Jeg mener det forslaget kommiteen har kommet til er veldig bra fordi det sikrer valgfrihet og tilrettelegging for alle, sa Heggelund (H).

NOAH jobber for at flere skal få øynene opp for vegetarmat, både for dyras og klimaets skyld.

SV la vekt på den internasjonale kampanjen i sitt innlegg, og støttet også ideen om ekstra fokus en dag i uken:

– Det er en stor internasjonal kampanje, «Meatfree Monday», som setter fokus på at økende kjøttforbruk i befolkningen også har et miljøperspektiv. Det er viktig å bidra til økt bevissthet og en holdningsendring for å få ned kjøttforbruket. Det er et stort behov for å informere om sammenhengen mellom kjøttforbruk, klimagasser, ressursforburk og helse. I tillegg til å øke folks valgfrihet, tror SV det er klokt å innføre en kjøttfri dag i kommunen, sa Marianne Borgen (SV).

Rødt støttet også MDGs opprinnelige forslag:

– Mat handler ikke bare om å holde seg frisk og mett, hva vi spiser har stor betydning for miljøet rundt oss og verden rundt oss. Å bare forholde seg til dette som et personlig valg er ikke rett, vi er også en del av miljøet rundt oss, sa Marit Halse (R).

Arbeiderpartiet stemte ikke for MDGs forslag, men for det enstemmige forslaget om å styrke vegetartilbudet:

– Verdens helseorganisasjon anbefaler lavere forbruk av kjøtt. Store deler av verden bidrar med sitt ved å spise mer vegetarisk, mens vi i Vesten spiser mer kjøtt. Oslo kommune kan spille en foregangsrolle for en holdningsendring, sa Nadeem Butt.

Det endelige vedtaket (Sak 269 12/00880 Privat forslag fra Harald A. Nissen (MDG) av 04.05.2012 – Kjøttfri mandag i Oslo kommune.) lød: «Bystyret ber byrådet legge til rette for valgmuligheter mellom kjøtt/fisk og vegetar mat i kommunens kantiner.»

Vi trenger din hjelp for å kjempe for mer tilrettelegging for dyrevennlig mat. Klikk her for å støtte vårt arbeid.