Vegetarisk fotfeste


veganisme innl.10

Av Siri Martinsen

Tenk om vi innen 2020 har klart å redusere verdens kjøttforbruk med 25 %? NOAH tar mål av seg til å være en pionérorganisasjon med modige visjoner og optimistisk fremtidstro. Men spådommen er ikke vår – den kommer fra miljøforskere ved World Bank Group og verdens rikeste mann…

Veganisme innl.1

“2014 kan bli det året hvor veganisme (…) blir mainstream.” -The Independent

Den engelske avisen The Independent skrev på nyttårsaften at «2014 kan bli det året hvor veganisme (…) blir mainstream».1) Bakgrunnen for denne fremtidstroen på en dyrevennlig forbruksendring var i følge avisen økt antall kjendiser som velger vegetarisk og nye kjøpesentre i Europa hvor alle hyllemetrene består av helt og holdent dyrefrie matvarer.

Vegetarvennlig fra uventet hold

veganisme innl.9«Forsvaret skal gjenspeile samfunnet for øvrig. Og vi ser en stadig økende bevissthet rundt miljøvennlig mat. Kjøttfrie dager er et klimatiltak. Men vi støtter oss også på offentlige kosholdsråd, som sier at vi bør spise mindre kjøtt av helsegrunner.» -Orlogskaptein Pål H. Stenberg

I Norge jobber NOAH for «Meatless Monday» – en internasjonal kampanje, som i NOAHs versjon betyr å få kantiner, restauranter og andre mattilbydere til å innføre et godt vegetarisk (dvs vegansk) tilbud hele uken og ha en ekstra positiv fokus på dette tilbudet på mandager. Flere universitetskantiner og restauranter er med på NOAH kampanje, men det kommer også initiativer fra uventet hold.

Det norske forsvaret er ikke den institusjonen man forventer skal gå foran i slike verdispørsmål, men i januar iår ble det kjent at de har bestemt seg for å innføre kjøttfri mandag. «Forsvaret skal gjenspeile samfunnet for øvrig. Og vi ser en stadig økende bevissthet rundt miljøvennlig mat. Kjøttfrie dager er et klimatiltak. Men vi støtter oss også på offentlige kostholdsråd, som sier vi bør spise mindre kjøtt av helsegrunner», sier orlogskaptein Pål H. Stenberg til Aftenposten.2) En kjøttfri dag i uken for forsvaret, betyr at man sparer 150 tonn kjøtt i året – dette vil spare en vesentlig mengde enkeltdyr fra et liv som produksjons-enheter i landbruket.

Investering i fremtiden

Miljø-, helse- og dyrevelferdsproblemene knyttet til produksjonen av animalske matvarer bekymrer stadig flere mennesker. Også noen av de aller rikeste. Verdens rikeste mann, Bill Gates, og Asias rikeste mann, Li Ka Shing, er blant de som nå investerer store summer i 100% vegetarisk matproduksjon. Det er også en økonomisk fremtid i denne voksende næringen – det er plantebasert mat vi kommer til å spise mest av, når ressursene ikke strekker til for å produsere de ressurskrevende animalske matvarene… Og de som har gått foran som pionerer og tilbyr best og billigst vegetarmat for enhver smak, vil tjene på at de tok det første steget.

Twitter-gründerne Biz Stone og Evan Williams har også investert i "Beyond Meat". "Beyond Eggs" på sin side, har sikret seg Asias rikeste mann, LI Ka Shing, og Yahoo-gründer, Jerry Yang, som investorer.
Twitter-gründerne Biz Stone og Evan Williams har også investert i «Beyond Meat». «Beyond Eggs» på sin side, har sikret seg Asias rikeste mann, LI Ka Shing, og Yahoo-gründer, Jerry Yang, som investorer.

Internasjonalt har vegetartrenden fått støtte fra svært tunge aktører som også vil overraske mange: Verdens rikeste mann, Microsoft-gründer Bill Gates, og Twitter-gründerne Biz Stone og Evan Williams,3) har alle investert i det amerikanske selskapet Beyond Meat, en ny produsent av vegansk ferdigmat.

Bill gates har investert i både "Beyond Meat" og "Beyond Eggs".
Bill gates har investert i både «Beyond Meat» og «Beyond Eggs».

Beyond Meat har som mål å bidra til å kutte verdens konsum av animalsk protein med en fjerdedel innen 2020 – kampanjen heter rett og slett «25/20». 25. april ble to av selskapets 100% plantebaserte produkter testet i en blind-test direkte på CNNs Today Show – panelet av CNN-programledere tok feil begge ganger og var bestemte på at Beyond Meats produkter var det som i realiteten kom fra dyr.4) De bekreftet dermed grunnlegger Ethan Browns filosofi; det er hans produkt som er ekte – «ekte kjøtt fra planteprotein». «Kjøtt er ikke noe mysterium», skriver Beyond Meat, «Det er ganske enkelt: aminosyrer, fett, litt karbohydrater og mineraler, og mye vann kombinert til en gjenkjennelig konsistens og smak.Hva om vi definerer kjøtt ut i fra hva det er og ikke hvor det kommer fra. Vi lager kjøtt for fremtiden. Kjøtt fra planter.»3) Bill Gates er også engasjert i et annet vegetarisk prosjekt – sammen med Asias rikeste mann, Li Ka Shing, og Yahoo-gründer, Jerry Yang, har han investert i Hampton Creek Foods som satser på å lage egg – uten høner. Verdens kjøttindustri øser inn $177 milliarder årlig.4) Det er denne giganten de nye og fremtidsrettede mat-pionérene utfordrer.

Miljøargumentet presser på

Deres ambisiøse mål støttes av klimaforskere ved World Bank Group og International Finance Corporation, som mener at 25 % kutt i kjøttkonsumpsjonen må skje, ikke innen 2020, men innen 2017 – og at dette er den mest pragmatiske og realistiske måten å møte klimautfordringene på.5)

Beyond Meat: Ethan Brown er grunnlegger av firmaet "Beyond Meat" som tar mål av seg å lage plante-kjøtt som utkonkurrerer den animalske kjøttindustrien. Han er veganer og vokst opp på gård med dyreproduksjon.
Beyond Meat: Ethan Brown er grunnlegger av firmaet «Beyond Meat» som tar mål av seg å lage plante-kjøtt som utkonkurrerer den animalske kjøttindustrien. Han er veganer og vokst opp på gård med dyreproduksjon.

«Vi sier ikke «ikke spis kjøtt», vi sier «ikke spis dyreprotein». Vi tar bare dyret ut av ligningen, og lager et produkt som er bedre for miljøet og bedre for deg selv». -Ethan Brown

FNs tredje og siste delrapport fra den femte evalueringsrapporten (AR5) ble nylig publisert, og beskriver tydelig de alvorlige konsekvensene av menneskeskapt klimapåvirkning. For å nå to-graders-målet, rapportens foreskrevne reduksjon i utslipp, kreves det utslippskutt i alle samfunnssektorer, årlige utslipp må reduseres fra 49 milliarder tonn i 2010 til mellom 15-30 milliarder tonn CO2- ekvivalenter innen 2050. Jordbruket var i 2010 ansvarlig for 24% av de globale klimagassutslippene, endrede forbruksmønstre hvor kjøtt blir erstattet med plantebasert mat blir sett på som et av de mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere utslipp fra sektoren. «Kjøtt og meieriprodukter må bort fra menyen om vi skal ha håp om å nå klimamålene», skriver The Independent, og siterer en rapport fra Chalmers Universitet i Sverige, som ble utgitt samme dag som FNs siste klimarapport.6) De svenske forskerne er tydelige på at kutt i transport – og energisektorene ikke er nok i seg selv:7) «Vi har vist at reduksjon i konsum av kjøtt- og meieriprodukter er nøkkelen til å bringe utslipp fra landbrukssektoren ned på trygge nivåer», uttaler hovedforsker Dr. Fredrik Hedenius. Også Svenske Livsmedelsverket har nylig utgitt en rapport med nye kostholdsråd som vektlegger redusert forbruk av kjøtt og animalske produkter som viktige tiltak for å forminske miljøbelastningene.8) En rapport fra Københavns Universitet konkluderer også med at hvis man vil gjøre noe effektivt for klima, miljø, helse og dyrevelferd bør man spise mindre kjøtt.9)

Beyond Eggs: Josh Tetrick var med å starte selskapet "Beyond Eggs" i 2011. Formålet er å erstatte the "crazy places", som Tetrick kaller hønefabrikkene. De forsker på planters ulike mategenskaper med det for øye å finne planter som overgår egg i alle dets funksjoner. Til nå har selskapet lansert majones, kakedeig og "scrambled egg" i USA - og sikter mot sitt neste marked; Asia.
Beyond Eggs: Josh Tetrick var med å starte selskapet «Beyond Eggs» i 2011. Formålet er å erstatte the «crazy places», som Tetrick kaller hønefabrikkene. De forsker på planters ulike mategenskaper med det for øye å finne planter som overgår egg i alle dets funksjoner. Til nå har selskapet lansert majones, kakedeig og «scrambled egg» i USA – og sikter mot sitt neste marked; Asia.

«Vi prøver ikke å kopiere, vi prøver å være bedre – slik som når elektrisiteten ble oppfunnet var det ikke for å kopiere gasslampene, men for å tilby noe bedre. Vi vil vinne markedet ved å ha et produkt som rett og slett er bedre, billigere og mer smakfullt». – Josh Tetrick

 

«Vi må snu hver stein for å finne de gode løsningene», sa direktøren for Miljødirektoratet som kommentar til FNs rapport.10) Men da Miljødirektoratet selv skulle ut og snu steiner med sin handlingsplan for utslipp av kortlevde klimadrivere i desember 2013, lot de en av de viktigste steinene ligge med et skuldertrekk. Selv om direktoratet nevner kostholdsendring som det mest effektive tiltaket for å redusere utslipp i et tiårsperspektiv, utpeker husdyrproduksjon til en av to hovedfaktorer for utslippene de utreder, og mener at overgang fra storfekjøtt til vegetabilske produkter vil ha større effekt enn tiltakene de foreslår, lar de være å foreslå dette fordi det «antas å ha lite støtte i befolkningen».11) Direktoratet vil heller satse penger på reklamekampanjer for å få folk til å spise mer kylling – og går dermed på tvers av FNs forbrukertips som sier «eat less meat, poultry and fish».12) I april 2014 har imidlertid alvoret sunket inn også hos Miljødirektoratet, som i sin oppsummering av FNs rapport nevner ett konkret tiltak som hver og en kan gjøre: ”Ved å spise mindre kjøtt og mer vegetarisk kost og kaste mindre mat kan de globale klimagassutslippene i jordbrukssektoren reduseres med opptil 8,6 milliarder tonn CO2- ekvivalenter per år.”13)

Kjøttfritt verden over

USA: Tidligere president i USA, Bill Clinton og hans datter Chelsea er veganere og føyer seg inn i en lang rekke verdenskjente amerikanere med samme standounkt. I USA spiser 13% kjøttfritt per 2013 - 6 % er lato-ovo-vegetarianere og 7 % er veganere. Et ytterligere stort antall ønsker å kutte kjøttet.
USA: Tidligere president i USA, Bill Clinton og hans datter Chelsea er veganere og føyer seg inn i en lang rekke verdenskjente amerikanere med samme standounkt. I USA spiser 13% kjøttfritt per 2013 – 6 % er lato-ovo-vegetarianere og 7 % er veganere. Et ytterligere stort antall ønsker å kutte kjøttet.

Å velge bort kjøttet blir stadig vanligere over hele verden. Verdens tre største land markerer seg også som de tre landene hvor kjøttfritt og vegetarisk er på fremmars. India er det landet med desidert størst kjøttfri befolkning på 40%, mens USA er landet hvor total andel veganere og kjøttfrie er nest størst, mens andel veganere er størst i verdenssammenheng. Verdens mest folkerike land, Kina, har hatt en rask oppsving i antall veganere siste år – og ligger nå på 4% (andel kjøttfrie ikke oppgitt). I Europa er det største landet, Tyskland, også i tet med 9 % vegetarianere (ikke spesifisert ift vegan, som er svært populært) – rett ved siden av Italia og Sverige som begge ligger på 10%.

En bølge fra alle kanter

Hjelper de alvorlige miljørapportene som varsler at det haster med å kutte ut animalske produkter? Det ser slik ut. Og det ser også ut til at hensynet til dyr og respekt for dyrs liv har en stadig større innvirkning på folks matvalg.

Verdens mest folkerike land, Kina, har blitt fremstilt som et skrekkscenario for miljøet med økende rikdom og hang til å ta over kjøttbasert vestlig livsstil.

Tyskland: Veganeren Patrik Baboumian er Tysklands sterkeste mann og veerdensrekordholder i løfting av stokk. Han er en del av den voksende trenden i Tyskland om at det er både tøft og moderne å ta hensyn til dyrene - 9 % av tyskere velger vegetarisk (antall veganere i forhold til lakto-ovo-vegetarianere er ikke målt).
Tyskland: Veganeren Patrik Baboumian er Tysklands sterkeste mann og veerdensrekordholder i løfting av stokk. Han er en del av den voksende trenden i Tyskland om at det er både tøft og moderne å ta hensyn til dyrene – 9 % av tyskere velger vegetarisk (antall veganere i forhold til lakto-ovo-vegetarianere er ikke målt).

Men samtidig viser det seg at Kina nå er et av de landene hvor den veganske del av befolkningen vokser raskest. På grunn av økt dyrerettighetsengasjement og interesse for Buddhas lære, har mer enn 50 millioner kinesere blitt veganere. Offisiell statistikk finnes ikke, men Public Radio International – en uavhengig multimedieorganisasjon – rapporte at 4% av Kinas innbyggere har kuttet ut dyreprodukter.14) Det samme prosent-tall veganere, 4 %, finner man i Sverige – i tillegg til 6% lakto-ovo-vegetarianere. Det betyr at hver tiende svenske har droppet kjøttet.15) Det plasserer svenskene i toppen av Europa-statistikken sammen med Italia (også med 10%) og det største landet, Tyskland, med 9 %.16) Over hele verden rapporteres det at flere ønsker å kutte ut eller kutte ned kjøttforbruket: En undersøkelse fra januar i år viser at 47 % amerikanere ønsker å spise mindre kjøtt.17) Også andre dyreprodukter blir mindre populære – melkekonsumet i USA har sunket

med 40% siden 1970.17) Totalt velger 13% amerikanere kjøttfritt – 7% vegansk og 6 % med egg/melk.18)

Kina: Et fersk undersøkelse viser at 4% av kinesere er veganere - dyrs rettigheter, Buddhisme og forbilder blant kjente artister bidrar til å vekke unge kineseres interesse. Den prisbelønnede og populære artisten, Faye Wong, er et av forbildene. Men også innenfor politikken har kjøttfritt blitt populært - “en kjøttfri dag i uken” er tiltak som også kinesiske ministre har uttrykt støtte til.
Kina: Et fersk undersøkelse viser at 4% av kinesere er veganere – dyrs rettigheter, Buddhisme og forbilder blant kjente artister bidrar til å vekke unge kineseres interesse. Den prisbelønnede og populære artisten, Faye Wong, er et av forbildene. Men også innenfor politikken har kjøttfritt blitt populært – “en kjøttfri dag i uken” er tiltak som også kinesiske ministre har uttrykt støtte til.

Israel er et annet land som har fått internasjonale overskrifter på grunn av en rask vekst i interessen for helt vegetarisk mat – også her oppgis mye av årsaken å være økt fokus på dyrs rettigheter.19) Sist, men ikke minst, har verdens nest mest folkerike land, India, størst kjøttfri befolkningsandel med 40%.20)

En undersøkelse NOAH fikk gjennomført fra Opinion i 2011 viste at over en tredjedel av befolkningen i Norge ønsker å spise mer vegetarisk. De siste årene har interessen også latt seg reflektere i mediebildet.

Det nystartede NRK P2-programmet, Salongen, satte i gang med «Meatless Monday» etter å ha invitert NOAH i studio. NRK-Puls og Dagens næringsliv har nylig hatt reportasjer om barnefamilier som lever vegansk. Nemi-magasinet spanderte januar-nummeret på kjøttindustrien og vegetar-promotering – bl.a. med en fakta-artikkel fra NOAH og vegetaroppskrifter.

Da Oslos Vegetarfestival åpnet dørene for femte år på rad i mai iår, hadde de utvidet til to dager – og med god grunn. Det NOAH-sponsede arrangementet trakk 2500 unike besøkende, som er rekord hittil. Dyrevennlig mat er på fremmars. Det går ennå ikke raskt nok for dyrene i kjøttindustrien. Heller ikke raskt nok for klimaet. Men ballen har begynt å rulle – og før vi aner det, kan «Meatless Monday» bli til «Meatless Mainstream».

India: India er det land i verden med størst kjøttfri befolkning - 40%: 31 % av befolkningen er laktovegetarianere og ytterligere 9% ovo-lakto-vegetarianere. Det er ikke målt hvor mange som evt. er veganere blant disse. Kjente Bollywood-skuelspillere som “Asias Diva”, Kangana Ranaut, sørger for at den kjøttfrie tradisjon, som har sterk kulturell forankring, også er populær hos unge.
India: India er det land i verden med størst kjøttfri befolkning – 40%: 31 % av befolkningen er laktovegetarianere og ytterligere 9% ovo-lakto-vegetarianere. Det er ikke målt hvor mange som evt. er veganere blant disse. Kjente Bollywood-skuelspillere som “Asias Diva”, Kangana Ranaut, sørger for at den kjøttfrie tradisjon, som har sterk kulturell forankring, også er populær hos unge.

 

Kilder: 1) www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/features/no-meat-no-dairy-no-problem-is-2014-the- year-vegans-become-mainstream-9032064.html; 2) http://aftenposten.no/Veggismat-Det-er-kanonfode-7374984.html; 3) http://beyondmeat.com/about/; 4) www.today.com/food/today-puts-meatless-meat-test-does-it-taste-chicken- 1D79579619; 5) www.chompingclimatechange.org/1/post/2014/02/happier-meals.html; 6) www.independent.co.uk/environment/climate-change/ipcc-report-paints-bleak-picture-of-war-famine-and- pestilence-climate-change-is-happening-andno-one-in-the-world-is-immune-9224777.html; 7) http://link.springer.com/article/10.1007/s10584-014-1104-5; 8) www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_miljo/ 2013_livsmedelsverket_17_animalieproduktionens_miljopaverkan.pdf; 9) http://curis.ku.dk/ws/files/58906768/IFRO _Rapport_223.pdf; 10) www.nrk.no/nyheter/_-ma-snu-hver-stein-1.11640041; 11) www.miljodirektoratet.no/ Documents/publikasjoner/M89/M89.pdf; 12) www.un.org/climatechange/take-action/; 13) www.miljodirektoratet.no /no/Tema/klima/FNs_klimapanel_IPCC/Femte-hovedrapport-fra-FNs-klimapanel/Delrapport-3-om-tiltak-og- virkemidler-for-a-redusere-utslipp-og-begrense-klimandringene/Tiltak-og-virkemidler-for-a-redusere-oppvarmingen-til-to-grader/; 14) The Economic Times, 1.2.2014 ; 15) www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/var-tionde-svensk-ar-vegetarian; 16) www.corriere.it, 12.02.09; Undersøkelse fra Institut Produkt und Markt, 2009; 17) www.examiner.com/article/meat-out-monday-gains-momentum-for-new-year-s-resolutions-plant- based-tips?cid=rss; 18) www.publicpolicypolling.com/main/2013/02/food-issues-polarizing-america.html; 19) http://israel21c.org/culture/israel-goes-vegan/ ; 20) http://hindu.com/2006/08/14/stories/2006081403771200.htm

————–

Denne artikkelen har tidligere vært på trykk i NOAHs Ark 1#2014