Støtt NOAHs krav for grisene!

De fleste griser lever innestengt i betongbinger hele livet. På slakteriet dør de i smerte og frykt. Skriv under for å kreve en slutt på lidelsene for griser i masseproduksjon.

NOAH krever at den kommende dyrevelferdsmeldingen tar grisenes lidelser på alvor. Griser er følsomme og intelligente dyr, men blir behandlet som om dyrevelferdsloven ikke gjelder dem. Støtt oss i disse tre hovedkravene for griser:

  • Forby trange betongbinger.
  • Forby CO2-avliving.
  • Utfasing av industriell masseproduksjon av griser.

Underskriftskampanje for griser

Ved å signere denne kampanjen støtter du NOAHs arbeid for grisenes rettigheter.

%%din signatur%%

25 signaturer

Del underskriftskampanjen med vennene dine:

     


Siste signaturer
25
Maria H.
jun 13, 2024
24
Andrea Kathrina B.
jun 13, 2024
23
Jannicke H.
jun 12, 2024
22
Ida Medina J.
jun 12, 2024
21
Kristoffer R.
jun 12, 2024
20
Robin A.
jun 12, 2024
19
Hanna S.
jun 12, 2024
18
Francesca M.
jun 12, 2024
17
Håkon B.
jun 12, 2024
16
Elizabeth W.
jun 11, 2024

Griser er nysgjerrige, oppfinnsomme og sosiale dyr. De ligner på mange måter hunder, og har glede av lek og fysisk nærhet til hverandre. De logrer på halen når de er ivrige, og sover gjerne inntil hverandre. Men griser behandles helt annerledes enn hunder. De masseproduseres for kjøtt, og lever hele livet i betongbinger, der hver gris har mindre enn én kvm hver. 99% av norske griser i kjøttproduksjon lever slik.

Et liv i trange betongbinger

Grisunger i industrien vokser opp i betongbinger, med en mor som har alt for lite bevegelsesfrihet til å kunne ta vare på dem. Intensiv avl har ført til unaturlig store grisekull – og mange unger dør av sult.

De er avlet for å ha unormalt lang rygg for å produsere mer kjøtt, samtidig som beina blir svake av å stå på betong og bære vekten av en rasktvoksende kropp. 10% av alle smågriser har beinproblemer som de medisineres for. En norsk studie har vist at opptil 85% av grisungene hadde unormale ledd.

Etter knappe fire uker skilles de fra moren sin, noe som er svært traumatisk for grisungene. Etter at grisungene er tatt fra moren bor de ti stykker i betongbinger på ca. ti kvadratmeter. Her lever de hele livet – til tross for at dyrevelferdsloven sier at dyr skal gis et «miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov». Måten grisene tvinges å leve, bryter med loven.

Små grisunger bak gitter
Grisunger tas tidlig fra moren, og lever i stimulifattige betongbinger. Foto: Andrew Skovron

Smertefull død

Griser utsettes for betydelig stress i forbindelse med transport til slakteriet. Det er tillatt å bruke elektrisk drivstav, såkalt «grisejager», som gir grisene elektrisk støt slik at de går fremover. Etter å ha blitt drevet på og av transportbilen, og blitt kjørt opptil 8 timer i slaktebil, drives dyrene inn på slakteriet.

I Norge bedøves 92 % av grisene med CO2-gass. De senkes gruppevis ned i et CO2- kammer. CO2 fører til panikkreaksjon og kvelning. Gassen er irriterende for slimhinnene, og innånding er svært ubehagelig for grisen. Grisene dør i smerte og panikk. Forskere mener CO2-avliving av griser bør bli forbudt.

På tide å ta hensyn til grisene

Stortinget har flere ganger lovet å «bedre» forholdene for griser i Norge. I dyrevelferdsmeldingen fra 2004 ble det lovet å gjennomgå avlsprogram «med tanke på konsekvenser for dyrenes sunnhet», fornye reglene for transport og slakt av dyr, avvikle fikseringen av purker rundt fødsel og sørge for «beriket innemiljø» for griser. Ingen av disse kravene er innfridd.

I 2022 vedtok Stortinget «å be regjeringen se på insentiver som vil øke dyrevelferden i svinenæringen, særlig med hensyn til areal, underlag og miljøberikelse». Regjeringen fikk også beskjed om å «sørge for at det blir forsket på alternativ til CO2-bedøvelse av dyr i slakteri (…) med mål at det på sikt kan innføres et forbud mot dagens praksis». Regjeringen har ikke fulgt opp noe av dette, og viser bare til den kommende nye dyrevelferdsmeldingen.

Men mindre justeringer av reglene holder ikke. Praksiser som påfører grisene lidelse, sykdom og smerte må tydelig forbys. Problemet er at den industrielle masseproduksjonen av griser er avhengig av slike praksiser for å fortsette. Derfor er enda et krav nødvendig; en utfasing av den industrielle masseproduksjonen av griser. Griser er følende, tenkende skapninger som fortjener respekt og hensyn i like stor grad som dyr vi har et nærmere forhold til. Det er ikke forsvarbart å fortsette å behandle dem som om deres lidelse ikke betyr noe.

Les mer om grisenes naturlige behov, og grisenes liv i landbruket. Les også alle NOAHs innspill til dyrevelferdsmeldingen.

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr, MEN VI TRENGER DIN HJELP.

Underskriftskampanje

Feil: Områdeadministratoren må inneholde en gyldig underskriftskampanje-ID i kortkoden.

[
Siste signaturer
18,997
Zuzanna T.
jun 12, 2024
18,996
Jostein J.
jun 11, 2024
18,995
Inger Johanne G.
jun 09, 2024
18,994
Suzanne M.
jun 09, 2024
18,993
Linh Olivia V.
jun 08, 2024
18,992
Emma k.
jun 06, 2024
18,991
Elizabeth Magdalena W.
jun 05, 2024
18,990
Terje Rune L.
jun 05, 2024
18,989
Naz A.
jun 04, 2024
18,988
Leanna H.
jun 04, 2024
18,987
Katja Elisabeth R.
jun 03, 2024
18,986
Roald H.
jun 03, 2024
18,985
Rigmor W.
jun 02, 2024
18,984
Martine F.
jun 02, 2024
18,983
Anita Nichole M.
jun 02, 2024
18,982
Cecilie S.
jun 01, 2024
18,981
Annika S.
jun 01, 2024
18,980
Mari B.
mai 31, 2024
18,979
Maria de Fatima P.
mai 31, 2024
18,978
Inger H.
mai 31, 2024
18,977
Eve c.
mai 31, 2024
18,976
Linn H.
mai 30, 2024
18,975
Frode H.
mai 30, 2024
18,974
Jennifer F.
mai 30, 2024
18,973
Brita K.
mai 30, 2024
18,972
Peder Andreas O.
mai 30, 2024
18,971
Anita A.
mai 30, 2024
18,970
Edward S.
mai 30, 2024
18,969
Tore A.
mai 30, 2024
18,968
Kristian S.
mai 30, 2024
18,967
Karen-Sofie T.
mai 30, 2024
18,966
Stefan G.
mai 30, 2024
18,965
Øystein W.
mai 30, 2024
18,964
Mohammed M.
mai 30, 2024
18,963
Lisa E.
mai 30, 2024
18,962
Annika E.
mai 30, 2024
18,961
Jill Maria J.
mai 30, 2024
18,960
Tanja H.
mai 30, 2024
18,959
Pia A.
mai 30, 2024
18,958
Tom S.
mai 30, 2024
18,957
Tove J.
mai 30, 2024
18,956
Gro S.
mai 30, 2024
18,955
Iren Maria N.
mai 30, 2024
18,954
Veronica E.
mai 30, 2024
18,953
Ragnhild T.
mai 30, 2024
18,952
Dag A.
mai 30, 2024
18,951
Trond A.
mai 30, 2024
18,950
Rebekka N.
mai 30, 2024
18,949
Birgitte L.
mai 29, 2024
18,948
Linda B.
mai 29, 2024