Støtt NOAHs krav for grisene!

De fleste griser lever innestengt i betongbinger hele livet. På slakteriet dør de i smerte og frykt. Skriv under for å kreve en slutt på lidelsene for griser i masseproduksjon.

NOAH krever at den kommende dyrevelferdsmeldingen tar grisenes lidelser på alvor. Griser er følsomme og intelligente dyr, men blir behandlet som om dyrevelferdsloven ikke gjelder dem. Støtt oss i disse tre hovedkravene for griser:

  • Forby trange betongbinger.
  • Forby CO2-avliving.
  • Utfasing av industriell masseproduksjon av griser.

Underskriftskampanje for griser

Ved å signere denne kampanjen støtter du NOAHs arbeid for grisenes rettigheter.

%%din signatur%%

3,427 signaturer

Del underskriftskampanjen med vennene dine:

     


Siste signaturer
3,427
Saga S.
jul 17, 2024
3,426
Sophie L.
jul 17, 2024
3,425
Maisi G.
jul 17, 2024
3,424
Gerd L.
jul 17, 2024
3,423
Marianne R.
jul 16, 2024
3,422
Espen H.
jul 16, 2024
3,421
Oddbjørn B.
jul 16, 2024
3,420
Marit J.
jul 15, 2024
3,419
Gry T.
jul 15, 2024
3,418
Neeraj K.
jul 15, 2024

Griser er nysgjerrige, oppfinnsomme og sosiale dyr. De ligner på mange måter hunder, og har glede av lek og fysisk nærhet til hverandre. De logrer på halen når de er ivrige, og sover gjerne inntil hverandre. Men griser behandles helt annerledes enn hunder. De masseproduseres for kjøtt, og lever hele livet i betongbinger, der hver gris har mindre enn én kvm hver. 99% av norske griser i kjøttproduksjon lever slik.

Et liv i trange betongbinger

Grisunger i industrien vokser opp i betongbinger, med en mor som har alt for lite bevegelsesfrihet til å kunne ta vare på dem. Intensiv avl har ført til unaturlig store grisekull – og mange unger dør av sult.

De er avlet for å ha unormalt lang rygg for å produsere mer kjøtt, samtidig som beina blir svake av å stå på betong og bære vekten av en rasktvoksende kropp. 10% av alle smågriser har beinproblemer som de medisineres for. En norsk studie har vist at opptil 85% av grisungene hadde unormale ledd.

Etter knappe fire uker skilles de fra moren sin, noe som er svært traumatisk for grisungene. Etter at grisungene er tatt fra moren bor de ti stykker i betongbinger på ca. ti kvadratmeter. Her lever de hele livet – til tross for at dyrevelferdsloven sier at dyr skal gis et «miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov». Måten grisene tvinges å leve, bryter med loven.

Små grisunger bak gitter
Grisunger tas tidlig fra moren, og lever i stimulifattige betongbinger. Foto: Andrew Skovron

Smertefull død

Griser utsettes for betydelig stress i forbindelse med transport til slakteriet. Det er tillatt å bruke elektrisk drivstav, såkalt «grisejager», som gir grisene elektrisk støt slik at de går fremover. Etter å ha blitt drevet på og av transportbilen, og blitt kjørt opptil 8 timer i slaktebil, drives dyrene inn på slakteriet.

I Norge bedøves 92 % av grisene med CO2-gass. De senkes gruppevis ned i et CO2- kammer. CO2 fører til panikkreaksjon og kvelning. Gassen er irriterende for slimhinnene, og innånding er svært ubehagelig for grisen. Grisene dør i smerte og panikk. Forskere mener CO2-avliving av griser bør bli forbudt.

På tide å ta hensyn til grisene

Stortinget har flere ganger lovet å «bedre» forholdene for griser i Norge. I dyrevelferdsmeldingen fra 2004 ble det lovet å gjennomgå avlsprogram «med tanke på konsekvenser for dyrenes sunnhet», fornye reglene for transport og slakt av dyr, avvikle fikseringen av purker rundt fødsel og sørge for «beriket innemiljø» for griser. Ingen av disse kravene er innfridd.

I 2022 vedtok Stortinget «å be regjeringen se på insentiver som vil øke dyrevelferden i svinenæringen, særlig med hensyn til areal, underlag og miljøberikelse». Regjeringen fikk også beskjed om å «sørge for at det blir forsket på alternativ til CO2-bedøvelse av dyr i slakteri (…) med mål at det på sikt kan innføres et forbud mot dagens praksis». Regjeringen har ikke fulgt opp noe av dette, og viser bare til den kommende nye dyrevelferdsmeldingen.

Men mindre justeringer av reglene holder ikke. Praksiser som påfører grisene lidelse, sykdom og smerte må tydelig forbys. Problemet er at den industrielle masseproduksjonen av griser er avhengig av slike praksiser for å fortsette. Derfor er enda et krav nødvendig; en utfasing av den industrielle masseproduksjonen av griser. Griser er følende, tenkende skapninger som fortjener respekt og hensyn i like stor grad som dyr vi har et nærmere forhold til. Det er ikke forsvarbart å fortsette å behandle dem som om deres lidelse ikke betyr noe.

Les mer om grisenes naturlige behov, og grisenes liv i landbruket. Les også alle NOAHs innspill til dyrevelferdsmeldingen.

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr, MEN VI TRENGER DIN HJELP.

Underskriftskampanje

Feil: Områdeadministratoren må inneholde en gyldig underskriftskampanje-ID i kortkoden.

[
Siste signaturer
19,061
Brit E.
jul 10, 2024
19,060
Berit Monica A.
jul 09, 2024
19,059
Lise I.
jul 09, 2024
19,058
Kjellfrid .
jul 09, 2024
19,057
Vigdis K.
jul 09, 2024
19,056
Elisabeth R.
jul 08, 2024
19,055
Konstance D.
jul 07, 2024
19,054
Anniken L.
jul 06, 2024
19,053
Laila P.
jul 02, 2024
19,052
Pernille mercedes S.
jul 02, 2024
19,051
Ida Christine L.
jun 29, 2024
19,050
Margrete M.
jun 27, 2024
19,049
Maya O.
jun 27, 2024
19,048
Wiktor S.
jun 27, 2024
19,047
Maren Sofie G.
jun 26, 2024
19,046
Toini S.
jun 24, 2024
19,045
Ibrahim I.
jun 22, 2024
19,044
Haroon H.
jun 22, 2024
19,043
Eimen A.
jun 22, 2024
19,042
GUNVOR H.
jun 21, 2024
19,041
Synne R.
jun 21, 2024
19,040
Mathias J.
jun 21, 2024
19,039
Jeanette R.
jun 21, 2024
19,038
Tom L.
jun 20, 2024
19,037
Maria I.
jun 20, 2024
19,036
Silje K.
jun 20, 2024
19,035
Miriam S.
jun 20, 2024
19,034
ingrid l.
jun 20, 2024
19,033
Tonje O.
jun 20, 2024
19,032
Beatrice B.
jun 20, 2024
19,031
Henriette T.
jun 19, 2024
19,030
Arina L.
jun 19, 2024
19,029
Vilde V.
jun 19, 2024
19,028
Nina J.
jun 19, 2024
19,027
Ragnhild H.
jun 18, 2024
19,026
Tamina d.
jun 18, 2024
19,025
Sunniva S.
jun 18, 2024
19,024
Embla L.
jun 18, 2024
19,023
Luca R.
jun 18, 2024
19,022
Ida S.
jun 18, 2024
19,021
Trude T.
jun 18, 2024
19,020
Olav K.
jun 18, 2024
19,019
Miriam Emilie D.
jun 18, 2024
19,018
Malin Emeline G.
jun 18, 2024
19,017
Rebecca H.
jun 18, 2024
19,016
Iris P.
jun 18, 2024
19,015
Silje G.
jun 18, 2024
19,014
Else V.
jun 18, 2024
19,013
Linda B.
jun 17, 2024
19,012
Mahalakshmi H.
jun 15, 2024