Signer for et eget Dyreverntilsyn


Allerede da Mattilsynet ble opprettet i 2004, advarte NOAH om at dyrevelferd ville bli nedprioritert. Nå varsler også veterinærer i Mattilsynet om at de tvinges til å nedprioritere dyrevelferd. Norge trenger et eget Dyreverntilsyn slik at ressursene øremerkes til dyrevern!

En gris bak gitter i industrielt dyrehold

Underskriftskampanje for et eget Dyreverntilsyn

7,971 signaturer

Del underskriftskampanjen med vennene dine:

   


Siste signaturer
7,971
Maja Helen M.
mar 20, 2023
7,970
Hilde G A.
mar 17, 2023
7,969
Ida A.
mar 17, 2023
7,968
Marit B.
mar 17, 2023
7,967
Signe Sofie Holmås H.
mar 17, 2023
7,966
Camilla H.
mar 17, 2023
7,965
Anastasija S.
mar 17, 2023
7,964
Hanne J.
mar 17, 2023
7,963
Hagenlund B.
mar 16, 2023
7,962
Gunnar H.
mar 16, 2023

NOAH ber regjeringen opprette eget Dyreverntilsyn

NOAH har lenge opplevd at produksjonsdyrhold med alvorlig vanskjøtsel går over flere tiår med svake tiltak og hvor Mattilsynet aldri anmelder eller avvikler. Vi erfarer også at saker som er anmeldt, og som NOAH selv har anmeldt, får lave straffer fordi liggetiden hos Mattilsynet og politi eller begge er svært lang. i oktober 2021 gikk flere veterinærer fra Mattilsynet selv offentlig ut og varslet om at dyrevelferd ikke prioriteres i budsjettene, at de ikke har ressurser til å gå på inspeksjoner om dyrevelferd og at kravene til papirarbeid rundt vanskjøtsslssaker fører til at dyr lider uten at tilsynet tar tak i det.

NOAH mener regjeringen nå må opprette et Dyreverntilsyn med egne midler over statsbudsjettet, der dyreverninspektører ikke blir satt til andre oppgaver som ikke har med dyrevelferd å gjøre, med katastrofale følger for dyrene.

Det er allerede begrenset midler til arbeidet for dyrevelferd i Mattilsynet. Når veterinærer varsler om at selv disse midlene prioriteres til helt andre oppgaver, ser NOAH nå et enda sterkere behov for at tilsyn med dyrevelferd blir et eget organ med egne midler som ikke kan misbrukes.

NOAH fikk i 2014 gjennomslag for dyrepoliti innenfor politiet i Norge, fordi vi så at dyrevern-saker ble nedprioritert og midlene gikk til «alt annet». Per 2021 har alle politidistrikter fått dyrepoliti, og det fremstår derfor tydelig om det brukes penger på å løse kriminalitet mot dyr eller ikke. Nå er det behov for en opprensingsprosess i forhold til tilsyns-myndigheten også. NOAH mener dagens situasjon viser at dyrevelferd blir nedprioritert når det ligger i en etat med mange andre oppgaver. Vi mener et Dyreverntilsyn er en nødvendighet.

Underskriftskampanje

Feil: Områdeadministratoren må inneholde en gyldig underskriftskampanje-ID i kortkoden.

[
Siste signaturer
15,255
Jacopo R.
mar 19, 2023
15,254
Annika P.
mar 19, 2023
15,253
Renate H.
mar 19, 2023
15,252
Elise T.
mar 17, 2023
15,251
Anastasija S.
mar 17, 2023
15,250
Andrea A.
mar 15, 2023
15,249
Erik O.
mar 15, 2023
15,248
Jørn-atle L.
mar 14, 2023
15,247
Vilma H.
mar 14, 2023
15,246
Lisa S.
mar 14, 2023
15,245
Sophia R.
mar 10, 2023
15,244
Monika T.
mar 09, 2023
15,243
Kate G.
mar 09, 2023
15,242
Signe H.
mar 05, 2023
15,241
Henning V.
mar 04, 2023
15,240
Katrine k.
mar 04, 2023
15,239
Nancy M.
mar 02, 2023
15,238
Mette B.
mar 02, 2023
15,237
Anette S.
mar 01, 2023
15,236
Matias Hamre S.
mar 01, 2023
15,235
Andrea R.
mar 01, 2023
15,234
Eirik K.
mar 01, 2023
15,233
Ann Elin K.
mar 01, 2023
15,232
Lone B.
mar 01, 2023
15,231
Turid J.
mar 01, 2023
15,230
Harriet O.
feb 28, 2023
15,229
Kristin A.
feb 28, 2023
15,228
Ellen A.
feb 28, 2023
15,227
Torunn E.
feb 28, 2023
15,226
Åshild H.
feb 28, 2023
15,225
Caroline G.
feb 28, 2023
15,224
Veseth T.
feb 28, 2023
15,223
Julie Marie A.
feb 28, 2023
15,222
Katarina H.
feb 28, 2023
15,221
Ranita H.
feb 28, 2023
15,220
Ove B.
feb 28, 2023
15,219
Pia K.
feb 28, 2023
15,218
Nina L.
feb 28, 2023
15,217
Marte E.
feb 28, 2023
15,216
Linn F.
feb 28, 2023
15,215
Karoline V.
feb 28, 2023
15,214
Hilde Kristin G.
feb 28, 2023
15,213
Magrete L.
feb 28, 2023
15,212
Osvald B.
feb 28, 2023
15,211
Tormod V. B.
feb 28, 2023
15,210
lena k.
feb 28, 2023
15,209
Ragnar G.
feb 28, 2023
15,208
Benedikte L.
feb 28, 2023
15,207
Caroline G.
feb 27, 2023
15,206
Helene H.
feb 27, 2023