Signer for et eget Dyreverntilsyn


Allerede da Mattilsynet ble opprettet i 2004, advarte NOAH om at dyrevelferd ville bli nedprioritert. Nå varsler også veterinærer i Mattilsynet om at de tvinges til å nedprioritere dyrevelferd. Norge trenger et eget Dyreverntilsyn slik at ressursene øremerkes til dyrevern!

Bildet viser en gris bak gitter i industrielt dyrehold

Underskriftskampanje for et eget Dyreverntilsyn

3,971 signaturer

Del underskriftskampanjen med vennene dine:

   


Siste signaturer
3,971 Ælen K. W. jan 21, 2022
3,970 Heidi . jan 21, 2022
3,969 Hanne S. jan 21, 2022
3,968 Fredrikke H. jan 21, 2022
3,967 tora M. jan 20, 2022
3,966 Ine M. jan 20, 2022
3,965 Alexandra V. jan 20, 2022
3,964 Micaela C. jan 20, 2022
3,963 Tone Marit H. jan 20, 2022
3,962 Gunny G. jan 20, 2022

NOAH ber regjeringen opprette eget Dyreverntilsyn

NOAH har lenge opplevd at produksjonsdyrhold med alvorlig vanskjøtsel går over flere tiår med svake tiltak og hvor Mattilsynet aldri anmelder eller avvikler. Vi erfarer også at saker som er anmeldt, og som NOAH selv har anmeldt, får lave straffer fordi liggetiden hos Mattilsynet og politi eller begge er svært lang. i oktober 2021 gikk flere veterinærer fra Mattilsynet selv offentlig ut og varslet om at dyrevelferd ikke prioriteres i budsjettene, at de ikke har ressurser til å gå på inspeksjoner om dyrevelferd og at kravene til papirarbeid rundt vanskjøtsslssaker fører til at dyr lider uten at tilsynet tar tak i det.

NOAH mener regjeringen nå må opprette et Dyreverntilsyn med egne midler over statsbudsjettet, der dyreverninspektører ikke blir satt til andre oppgaver som ikke har med dyrevelferd å gjøre, med katastrofale følger for dyrene.

Det er allerede begrenset midler til arbeidet for dyrevelferd i Mattilsynet. Når veterinærer varsler om at selv disse midlene prioriteres til helt andre oppgaver, ser NOAH nå et enda sterkere behov for at tilsyn med dyrevelferd blir et eget organ med egne midler som ikke kan misbrukes.

NOAH fikk i 2014 gjennomslag for dyrepoliti innenfor politiet i Norge, fordi vi så at dyrevern-saker ble nedprioritert og midlene gikk til «alt annet». Per 2021 har alle politidistrikter fått dyrepoliti, og det fremstår derfor tydelig om det brukes penger på å løse kriminalitet mot dyr eller ikke. Nå er det behov for en opprensingsprosess i forhold til tilsyns-myndigheten også. NOAH mener dagens situasjon viser at dyrevelferd blir nedprioritert når det ligger i en etat med mange andre oppgaver. Vi mener et Dyreverntilsyn er en nødvendighet.