Slakting i programmet “Farmen”


En av deltakerne i TV2s realityserie “Farmen” uttaler at “det er gøy å slakte, partere og kappe hodet av en gris”. 

Gris i binge på norsk gård. Foto: NOAH

NOAH reagerer på at dyr slaktes som del av underholdning, og har bedt Mattilsynet om en uttalelse på om at dette kan være i strid med dyrevelferdslovens § 12 og bestemmelsen om at avliving av dyr ikke skal skje som et selvstendig underholdnings- eller konkurranseelement. 
 
NOAH har to ganger anmeldt avliving av dyr på bakrunn av denne lovbestemmelsen.  Det ene tilfellet gjaldt halshugging av høner på en teaterscene, det andre avliving av høner som del av konkurranse i et underholdningsprogram på TV Norge.    
 
Her kan man se klipp fra slaktingen i programmet “Farmen”.  Det kan også synes som om grisene lever under dårlige forhold.
 
http://www.tv2underholdning.no/gkn/farmenkim-goey-aa-slakte-partere-og-kappe-hodet-av-en-gris-3448568.html

http://www.tv2underholdning.no/farmen/-det-er-den-dagen-jeg-har-gruet-meg-til-lenge-3446335.html