Slakt uten bedøvelse – protestene nyttet!


NOAH har, i likhet med søster-organisasjoner i andre europeiske land, i løpet av den siste måneden oppfordret til en protest-kampanje mot EUs nye slakteridirektiv og en bestemmelse som risikerte å tvinge alle land til å tillate slakt uten bedøvelse. Nå viser det seg at protestene har nyttet!

11 mai ble ny forordning om avliving av dyr behandlet i EU-parliamentet. Forordningen gjelder avliving av alle dyr til produksjon – på slakteri og i pelsdyrfarmer.

Parlamentet imot strengere dyrevern?

I de første rundene av behandlingen så resultatet meget urovekkende ut; parlamentet gikk inn for at alle land som forordningen gjelder, skal tillate slakt uten bedøvelse av religiøse hensyn (f.eks. kosher og halal). Det mest kritikkverdige prinsippet er imidlertid at ingen land har rett til å ha strengere dyrevernregler hverken på dette området eller andre områder i forordningen – dette er stikk i strid med prinsippene ved tidligere dyrevernregler innenfor EU: Meningen med felles regler har vært, og bør være, å bedre dyrs forhold ved å sette minimumskrav – ikke legge begrensninger på videre utvikling av dyrevern i Europa ved å sette maksimumskrav for beskyttelse av dyr. Forordningen inneholder også en rekke andre kritiserte avlivingsmetoder – som f.eks. bruk av elektrisitet og gasskveling for pelsdyr.

Dette utløste protestkampanjer fra dyrevern- og dyrerettighetsorgnaisasjoner i mange land.

Ville det påvirket Norge?

NOAH prøvde å få på det rene hvorvidt det var reell fare for at avlivingsforordningen vil kunne føre til endring i regler også i Norge gjennom EØS-avtalen. Dyrevernlobbyister i EU mente forordningen ville gjelde for Norge, landbruksministerens kontor sa derimot overfor NOAH at dersom forordningen blir vedtatt, vil det bli forhandlinger med norsk regjering om hvorvidt den i sin helhet skal gjelde også for Norge. I følge departementet ville Norge kunne nedlegge veto og dermed unnlate at den nylig vedtatte dyrevelferdsloven må endres, og f.eks. tillate slakt uten bedøvelse. NOAH har imidlertid tidligere fått opplyst fra Mattilsynet at man i arbeid med nye forskrifter for pelsdyr ikke kan forby f.eks. den kritiserte avlvingsmetoden hvor rev tas livet av med strøm i munn og endetarm, nettopp fordi EU vil vedta en forordning, som man ikke kan gå utover i form av utvidede forbud. Tross noe motstridende informasjon, synes det å være riktig at Norge kan motsette seg å ta inn forordningen i EØS-avtalen, men at dette aldri tidligere er gjort. Et veto vil få konsekvenser politisk på områder som prioriteres mer av regjeringen enn dyrevern – les mer om veto/reservasjonsrett i EØS her.

NOAH kontaktet også et utvalg av partiene for å undersøke deres holdning til å eventuelt la en forordning som tillater slakt uten bedøvelse gjelde i Norge: Arbeiderpartiets Sigrun Engh mente det ikke var aktuelt for partiet å endre dyrevelferdsloven på dette punktet; – Det ville være å reversere utviklingen på det groveste, det vil ikke være noen i Norge som aksepterer det, mente hun, og la til at hun oppfatter alle partiene som samstemnte i forhold til dette. Også SV understreket at de har vært klare på at de ikke vil tillate avlivingsmetoder uten bedøvelse. Landbruksministerens kontor meldte at Sp-statsråden arbeidet aktivt mot forordningen. På spørsmål om hvor mye ressurser som ble lagt i dette, svarte ministerens kontor at det ble lagt ressurser på det gjennom de etablerte kanaler i EU-parliamentet, men ingen ekstra krefter utover dette ble hentet inn. Av opposisjonspartiene gikk Frp ut i media og varslet motstand mot forordningen.

Alt i alt mente NOAH at det var stor fare for dette prinsippet om at et land ikke ville kunne ha strengere dyrevernregler enn EU og at slakt uten bedøvelse ble tillatt,var stor også for Norge. Og selv om politikerne virket å være på «vår side», var det urovekkende svar i forhold til hvor aktivt de ville motsette seg en slik bestemmelse dersom den ble vedtatt. Dermed mobiliserte også NOAH til protester overfor EU-politikere, såvel som press overfor norske politikere.

Oppdatert informasjon

Det kan vise seg at protestene fra dyrevernforekjempere i flere land har hatt positive konsekvenser. I et møte mellom EU-landenes ambassadører i Brussel ble det avgjort at hvert enkelt land skal få beholde sitt eget regelverk om dyrevelferd dersom det er strengere enn hva EU selv vedtar.

– Det er et svært viktig prinsipp dersom det stemmer at dette blir det endelige vedtaket. Det viser også at mobilisering av protester fra folk flest faktisk hjelper. NAOH har fått melding fra mange som har brukt timesvis på å skrive brev til minsitrene og til norske politiekre for å presse dem til å utøve press i denne saken. Tusen takk til alle som har bidratt til å hindre en svært negativ bestemmelse for dyrene!, sier Siri Martinsen i NOAH.

NOAH ser det som essensielt at mennesker i Norge og andre europeiske land har satt seg foran tastaturet og latt sin mening bli hørt i denne saken. Våre samtaler med norske politikere vitnet om at de trengte det presset de nå har fått – og det samme er høyst sannsynlig tilfelle for de andre lands ministre. Det er vesentlig at man viser at dyrevern er en viktig politisk sak som mange mennesker bryr seg om.