Skriv under for kamera­overvåking på slakterier


NOAH krever at obligatorisk kameraovervåking i slakterier og slaktebiler innføres i Norge – og at opptakene blir offentlig tilgjengelige.

Signer underskriftskampanjen for å kreve kameraovervåking her

NOAH mener folk har rett til å se hvordan dyr behandles på hos blant annet slakteriene. Det viktigste tiltaket for å unngå dyrs lidelse i det industrielle husdyrholdet er å ikke kjøpe produktene. Samtidig er det uhørt at folk flest aldri ser hvordan dyrene behandles i industrien, men kun fôres med manipulerende reklame. Kameraovervåking i slakterier, som også må være offentlig tilgjengelig, vil bidra til at folk ser hva som gjøres for at dyr skal bli til kjøtt – og dermed har mer grunnlag for å ta valget om de vil fortsette å bidra til dyrenes lidelser.

Kameraovervåking i slakterier har blitt innført i flere land over de seneste årene – slik som Israel, Frankrike og England. Høsten 2022 startet også Spania arbeidet med å innføre en slik lov. I mange andre land diskuteres det om det skal bli innført, og NOAH mener det er på tide å ta debatten her i Norge også. Kameraovervåking på slakterier vil ikke fjerne redselen dyrene føler, eller smerten de utsettes for. Men offentlig tilgjengelige opptak vil gi forbrukerne og opinionen et mer realistisk bilde av hva dyr blir utsatt for. Det vil også kunne være et godt verktøy for å avdekke og rettsforfølge direkte lovbrudd.

Tidligere har NOAH blitt lovet av Landbruks- og matdepartementet at obligatorisk kameraovervåkning i norske slakterier skal innføres. I september 2022 ble det derimot kjent at departementet ikke vil innføre et slikt påbud. Dette begrunnet de med at det må tas hensyn til «personvern på arbeidsplassen.» Landbruks- og matdepartementet hevdet også at Mattilsynets tilsyn på slakterier er tilstrekkelig for å hindre mishandling av dyrene. Samtidig dukker det stadig opp nye saker som tilsier at Mattilsynets tilsynskapasitet slett ikke er «nok» og at dyrevelferd nedprioriteres. NOAH har gjentatte ganger varslet om tilfeller der dyr har blitt utsatt for vold under slakteprosessen. Vi vil fortsette å legge press på norske myndigheter for å innføre et påbud for kameraovervåkning.

Hjelp oss med å legge press på myndighetene – signer kampanjen for større åpenhet om hva dyrene i kjøttindustrien utsettes for her!