Skriv under for kamera­overvåking på slakterier


NOAH krever at obligatorisk kameraovervåking i slakterier og slaktebiler innføres i Norge – og at opptakene blir offentlig tilgjengelige.

Signèr underskriftskampanjen for å kreve kameraovervåking

NOAH mener folk har rett til å se hvordan dyr behandles på bl.a. slakteriene. Det viktigste tiltaket for å unngå dyrs lidelse i det industrielle husdyrholdet er å ikke kjøpe produktene. Samtidig er det uhørt at folk flest aldri ser hvordan dyrene behandles i industrien, men kun fôres med manipulerende reklame. Kameraovervåking i slakterier, som også må være offentlig tilgjengelig, vil bidra til at folk ser hva som gjøres for at dyr skal bli til kjøtt – og dermed har mer grunnlag for å ta valget om de vil fortsette å bidra til dyrenes lidelser.

Kameraovervåking i slakterier har blitt innført i flere land over de seneste årene – slik som Israel, Frankrike og England. I mange andre land diskuteres det om det skal bli innført, og NOAH mener det er på tide å ta debatten her i Norge også. Kameraovervåking på slakterier vil ikke fjerne redselen dyrene føler, eller smerten de utsettes for. Men offentlig tilgjengelige opptak vil gi forbrukerne og opinionen et mer realistisk bilde av hva dyr blir utsatt for. Det vil også kunne være et godt verktøy for å avdekke og rettsforfølge direkte lovbrudd.

Landbruksministeren har i møte med NOAH lovet at kameraovervåkning i norske slakterier skal innføres – noe NOAH er svært fornøyde med, men vi mener et viktig poeng også er at dette må være offentlig tilgjengelig for befolkningen.

Signer kampanjen for større åpenhet om hva dyrene i kjøttindustrien utsettes for!