Senterungdommen vil forby foie gras i Norge!


Geese

NOAH er svært glade for at Senterpartiets ungdomsorganisasjon, Senterungdommen, nå har vedtatt at de krever et forbud mot salg og import av foie gras i Norge. NOAH oppfordrer nå flere politiske aktører til å kreve forbud mot varer som er produsert på måter som bryter med norsk lov.

Til tross for at produksjon av foie gras, eller gåselever som det også kalles, av dyrevelferdsmessige årsaker er forbudt i Norge, er det fortsatt lov å importere og selge produktet. NOAH har lenge jobbet for å forby import av varer som er produsert på en måte som er i strid med norsk dyrevelferdslov, og er glade for at Senterungdommen nå har tatt et standpunkt mot norsk salg og import av foie gras, på sitt landsstyremøte 2.-4. mai 2014.

-Produksjon av foie gras er svært kontroversielt og medfører stor lidelse for dyrene som brukes. Det spesielle ved denne formen for dyreproduksjon er at det er påbudt at dyrene skal tvangsfôres med lange rør, som stikkes ned i halsen deres for å oppnå den ekstreme mengden av fett i leveren som kreves for å lage produktet. Dette er alvorlige overgrep mot dyrene, som selvsagt både går utover deres fysiske og psykiske helse, sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

I sin resolusjon fra årets landsmøte skriver Senterungdommen:

Mother Goose with two Chicks«Metoden er svært omstridt og mange butikkjeder har derfor besluttet å ikke føre produkter som inneholder fet gåselever, deriblant gåseleverpate. Senterungdommen mener det er unødvendig å utsette fuglene for denne formen for produksjon, og at det ikke er nødvendig å selge produkter som benytter fet gåselever i Norge

Senterungdommen vil:

– Kreve et forbud mot salg og import av produkter som stammer fra fugler som er blitt avlet opp ved gavage»

NOAH oppfordrer andre politiske aktører, både partier og ungdomspartier, til å følge Senterungdommens eksempel og kreve forbud mot salg og import av foie gras og alle andre varer som er produsert på en måte som strider imot den norske Dyrevelferdsloven.