Sauegalskap

av Siri Martinsen, hovedfoto: Eirik Anzjøn

Er det statskanalens oppgave å øke kjøttforbruket? Det spørsmålet må utrolig nok stilles når NRK kamuflerer kjøttreklame som fokus på matsvinn.

Kjøttindustrien er skyld i helt konkrete, svært alvorlige problemer som ingen av oss kan ignorere. Klima- og naturkrisen kan bare løses hvis kjøttforbruket reduseres. FN og tusenvis av miljøforskere er helt klare på dette. Samtidig vet mange av oss hva dyr må gå igjennom av frykt, lidelse og smerte for å bli til kjøtt. Kanskje vet noen også at dagens kjøttforbruk koster Norge 30 milliarder kroner i helseutgifter årlig. 

Hvorfor velger da NRK som statskanal ikke bare å ignorere dette, men bevisst villede sitt publikum med noe som ikke kan kalles annet enn kjøttreklame?

«Matsjokket»

Den første episoden av «Matsjokket» var et sjokk. Ikke på grunn av de velkjente kjøttlagrene som ble vist frem, men fordi NRK velger å tåkelegge årsakene, og driver kampanjejournalistikk for at etterspørselen etter sauekjøtt skal opp. NRK mobiliserer kjendiser for å fortelle seeren gjentatte ganger at de må spise sau. Det tilberedes kjøtt mens kjendisene og kjendiskokken forsikrer seeren hvor «godt» det er. Det rekrutteres bokstavelig talt en hel hær til å spise sau – hvorpå de pliktskyldigst forsikrer om hvor fornøyde de er med å spise sau. Så putter man sau i munnen på representanter for de tre største matvarekjedene, mens kjendisene oppfordrer dem til å selge mer sau. Dagen etter sending innkaller landbruksminister Bollestad de samme matvarekjedene for å høre hvordan de har tenkt å øke salget av sauekjøtt. 

NRK får ha NOAH unnskyldt for å påpeke at det fremstår som en massiv kampanje fra staten og statskanalen for å fremme en bestemt næringsutøver i samfunnet –  kjøttbransjen. 

NRK forteller oss – via sin utvalgte kjendis – at det eneste viktige spørsmålet å stille er om «sau smaker godt». Men det er det aller minst viktige spørsmålet i saken. Spør heller: Hvorfor subsidieres kjøtt med millioner av skattekroner hvert år, i motsetning til miljø- og dyrevennlig plantebasert mat? Hvorfor subsidieres kjøtt fra sau med ca. 100 kroner per kilo, når nettopp rødt kjøtt er noe av det mest klimafiendtlige? Hvorfor begrunner staten skyting av kritisk og sterkt truede rovdyr i norsk natur, med at det må gjøres plass i utmarka for produksjon av kjøtt som ender på lager? Hvorfor prøver staten å få folk til å spise mer rødt kjøtt, når Miljødirektoratet tilråder det motsatte av klimahensyn? Hvorfor prøver staten å få folk til å spise mer rødt kjøtt, når Helsedirektoratet tilråder det motsatte av helsehensyn? Hvorfor skal staten innta rollen som PR-apparat for kjøttbransjen, så fort forbrukerne reduserer kjøttkonsumet? Og hvorfor i all verden klarer ikke NRK å stille de vesentlige spørsmålene?

Skattepenger til animalske matvarer

Vi som jobber for redusert kjøttforbruk av hensyn til dyr og natur, har i årevis blitt møtt med den politiske løgnen at kjøttbransjen bare produserer det «folk vil ha». Men det er ikke markedet som bestemmer i norsk matproduksjon. I Norge brukes det skattepenger for å sikre at de som produserer animalske matvarer som kjøtt og melk, får fortsette sin næringsvirksomhet og har et fortrinn over så godt som alle andre produksjoner. Gang på gang har myndighetene trådt inn som talerør for kjøttbransjen, med statlige oppfordringer om at folk må spise mer av det ene eller det andre kjøttet. 

Under tørkekrisen i 2018 – som for øvrig har sammenheng med klimaendringene som et høyt kjøttforbruk fører med seg – var gjennomgangsmelodien fra myndighetene at nordmenn måtte spise mer kjøtt for å «spise opp» dyrene det ikke kunne oppdrives nok fôr til. Men kjøttproduksjon bruker ressurser som vi ikke har – ikke i Norge og ikke i verden som helhet. Heller ikke i en ”normalsituasjon” kan norsk kjøttproduksjon hevde å være bærekraftig. 70 % av kjøttproduksjonen er basert på dyr som spiser kraftfôr. Selv for de som også spiser gress, utgjør kraftfôr ofte 40-50%. Norge importerer 40-50% av kraftfôret, inkludert import av fôr fra regnskogområder. Produksjon av husdyrfôr beslaglegger 90% av norsk landbruksareal. Det er dette som er matsvinn – ikke at vi ikke spiser «nok sau».

Overskuddslagrene handler ikke om at vi «må spise sau hvis vi spiser lam» slik det ble gjort et forsøk på å hevde i NRKs program. På lagrene ligger kroppene til både sauer, lam, kuer, kalver og griser. Det handler ikke om at næringen tilfeldigvis «har produsert litt for mye». De produserer bevisst for mye fordi subsidiene styrer produksjonen. Og det handler minst av alt om «matsvinn». Det handler om villet politikk for å opprettholde en høy kjøttproduksjon og et høyt kjøttforbruk. 

Kjøttreklame

Mange mekanismer i samfunnet styrer folk flest mot kjøttdisken. Gjennom statlig tilrettelegging brukes millioner av kroner til kjøttreklame årlig. Gjennom landbrukssubsidier styres bønder mot produksjon av dyr, og prisene på dyreprodukter blir absurd lave, mens prisene på plantebaserte produkter er absurd høye. Samtidig skygger mediene i stor grad unna reell kritikk av kjøttindustrien. Men NRKs «Matsjokket» trådte over en grense. Nå trengs ikke lenger kjøttreklame betalt av næringsaktørene – statskanalen tar selv denne oppgaven. Dette gjøres i en tid hvor vi vet så alt for godt den reelle kostanden av kjøttproduksjon – for klimaet, for naturmangfoldet, for dyrene, for oss selv. Det er ikke bare kritikkverdig – det er sjokkerende uansvarlig.

Kronikk av NOAHs leder Siri Martinsen, på trykk i Klassekampen 19.11.2019

Foto: Eirik Anzjøn

NOAH jobber for å stoppe lidelsene for dyrene i landbruket,
MEN VI TRENGER DIN HJELP.