Foto: Øivind Pedersen/NOAH

Resultater for dyrene i landbruket


Millioner av dyr i landbruket reddes fra et liv med lidelse fordi NOAHs arbeid har fått flere til å spise dyrefritt eller redusere sitt forbruk av dyr.

Dyrevennlig og miljøvennlig mat

Reduksjon i antall dyr som årlig produseres i den intensive kjøttindustrien er den mest effektive måten å hjelpe dyr her og nå – eksempelvis ble antall kyllinger som årlig spises redusert med 10 millioner (14%) fra 2014 til 2017. NOAHs arbeid bidrar sterkt til denne utviklingen. 50% av befolkningen mener at kjøtt er noe man kan leve uten, og 40% har betenkeligheter med kjøttforbruket sitt. Per 2017 var det 4% av befolkningen som aldri spiser kjøtt, 57% som spiser vegetarisk én eller flere dager i uka og 43 % som ønsker å spise mer vegetarisk (Opinion for NOAH, 2017). I 2020 økte andelen vegetarianere til 8% (Orkla, 2021). I 2022 økte andel vegetarianere og veganere til 11%, og inkludert fleksetarianere er det 27% nordmenn som spiser lite eller ikke noe kjøtt (Orkla, 2023).

Kommuner og universiteter samarbeider med NOAH om Meatless Monday, slik at dyrefri mat blir tilgjengelig for flere mennesker.

Kommuner, universiteter og videregående skoler har samarbeidet med NOAH om Meatless Monday og andre kjøttfrie initiativer, slik at dyrefri mat blir tilgjengelig for flere mennesker. NOAH tilrettelegger for vegetariske kurs for storkjøkken, og holder foredrag for ulike institusjoner. Tusenvis av skoleelever får NOAHs elevhefte om bærekraftig mat hvert år.

Lovendringer for dyrene

NOAH har også fått til lovendringer for dyr i landbruket – bl.a. beiterett for kuer, avvikling av bås-oppbinding av griser og forbud mot kastrering av gris og rein uten bedøvelse. NOAHs arbeid mot høner i bur førte til at Stortinget i 2003 erkjente at driftsformen burde avvikles og at høner burde være frittgående. Opinionen mot burhøner fører til at flere butikker slutter med dette. NOAH bidro til at Rådet for dyreetikk gikk imot båsdrift og elektisk kutrener allerede i 1994, men politikerne har utsatt forbud mot båsdrift til 2034. NOAH bidrar i alle lov – og forskriftsprosesser som omhandler dyrene i landbruket, og er en motvekt til landbruksnæringens forsøk på å hindre fremskritt for dyrene.

I 2021 vedtok Stortinget at bl.a. CO2-avliving av griser, kverning av hanekyllinger og bur i eggproduksjon burde avvikles, samt at reglene burde gi bedre dyrevelferd for griser. NOAH hadde bidratt til at mange partier hadde motstand mot disse praksisene i sine programmer, men Stortinget satt ingen dato for avvikling og NOAH kjemper videre for disse lovendringene.

Bevisstgjøring rundt kjøttindustri

NOAH er blant de mest aktive aktørene når det gjelder å  fremme kunnskap om konsekvensene av kjøttindustrien – det være seg kjøttproduksjonenes konsekvenser for klima og natur, eller dyrenes lidelser. Vi har skrevet utallige kronikker og innlegg, og deltatt i mange mediedebatter gjennom årene. Vi svarer på en rekke høringer om landbruk, helse og miljø, og fremmer plantebasert landbruk i jordbruksoppgjøret. I 2022 trakk Senterpartiets landbruksminister, som selv var kjøttprodusent, organisasjonsstøtten fra NOAH som eneste organisasjon, med begrunnelse i at vi jobber mot kjøttproduksjon og for plantebasert landbruk. Dette er et signal om at NOAHs arbeid har effekt, og fryktes av kjøttbransjen.

I 2021 trakk Senterpartiets landbruksminister organisasjonsstøtten fra NOAH som eneste organisasjon, med begrunnelse i at vi jobber  for plantebasert landbruk.

NOAH har fått flere politiske partier til å ta inn i sine programmer en erkjennelse av at landbrukets dyreindustri skader miljøet og dyrene. NOAH har også skapt større gehør for å ta opp disse problemene i mediene. Da NRK Brennpunkt i 2019 sendte dokumentaren «Griseindustriens Hemmeligheter» om ulovligheter i griseindustrien, lanserte NOAH kort tid etter vår egen dokumentar «Faktisk Lovlig» om hvilke forhold som helt lovlig påfører grisene lidelse i produksjonen.

Les mer om NOAHs arbeid for dyrene i landbruket på NOAHs infoside om dyr i landbruket.

NOAH jobber hardt for rettighetene til dyrene i landbruket,

MEN VI TRENGER DIN HJELP.