NOAH svarer på høring om bruk av krumkniv


”Krumkniv” er en spesielt utformet kniv som stikkes inn i hjernen på reinsdyret, for på den måten å gjøre dyret bevisstløst før det blir slaktet ved avblødning.

Ifølge høringsbrevet er bakgrunnen for forslaget om å tillate bruken av krumkniv, norske myndigheters forpliktelser til å legge forholdene til rette for samisk språk, kultur og samfunnsliv. Det anføres at bruken av krumkniv til bedøving av tamrein før avliving i denne sammenheng er en integrert del av den samiske kulturutøvelse.

NOAH kan vanskelig se at et forbud mot bruk av krumkniv innebærer en trussel mot utøvelsen av samisk kultur. Tvert imot ser NOAH at bruk av krumkniv er en trussel mot vern av dyrene mot smerte – noe som burde være viktig for enhver kultur.

I høringsbrevet trekkes det frem at bruken av krumkniv ble akseptert av samene av dyrevernmessige årsaker, etter at de tidligere brukte rett kniv for å gjøre dyret bevisstløst. NOAH kan vanskelig se at det er dyrevernmessig forsvarlig å perforert huden til dyr med kniv, for deretter å stikke kniven inn i hjernen. Dette er tvert imot å påføre dyret vold som innebærer smerte, og risikoen for at dyret lider mer enn hva som bør være formålet ved bruk av bedøvelse, er stor. Feilstikking, som innebærer at dyret må stikkes flere ganger for at det skal bli bevisstløst, innebærer store lidelser.