Planteprotein og cellekjøtt - en bedre måte å fø verden på!

Behovet for mer bærekraftige og dyrevennlige løsninger for å fø verdens befolkning blir stadig tydeligere. Globalt utvikles og investeres det derfor stort i nye produkter som kan erstatte animalsk protein i kosten og på den måten bidra til å øke global matsikkerhet og matforsyning på en bedre måte.

Cellekjøtt

Det har lenge blitt jobbet med muligheter for å kunne lage kjøtt uten å gå omveien om en ku gjennom ulike prosjekter over hele verden, og dagen hvor cellebasert kjøttproduksjon kan gi oss ekte hamburgere nærmer seg med stormskritt. Innen 3 år kan prisen være nede i 20 kr kiloen. Forskeren bak prosjektet i Nederland, Peter Verstrate, mener det er gode grunner til å revolusjonere kjøttproduksjon:

– Husk at kjøttproduksjon i dag krever kolossale ressurser. Den slipper ut store mengder av metangass, som er mye verre enn CO2 som drivhusgass, den forbruker enormt mye vann, beslaglegger voldsomme landområder og i tillegg er dyrevelferden i mange land forferdelig. Det vi nå opplever av antibiotikaresistens har svært mye med dyrehold å gjøre. Det har avskoging også. Det verste er at dette kommer til å øke. Problemet vil være mellom 15 og 17 prosent større som ti år. Om vi ikke gjør noe, sier Verstrate til TU.

Måten dette gjøres på er at man tar celler fra en ku eller et annet dyr gjennom en liten biopsi som forskerne henter muskelstamceller fra. Disse gis så næring slik at de formerer seg før de modnes i bioreaktorer og utvikler seg til muskelceller og muskelvev. Deretter kan de høstes og bli til spiselig kjøtt. Det er viktig at næringen kommer fra bærekraftige næringsstoffer, og Verstrate tror det er mulig å få bakterier til å produsere de næringsstoffene de trenger fra planter, alger eller bakterier i fremtiden. Han ser også for seg at melk, egg, fisk, skinn og mye annen som vi henter fra dyr kan lages i nye biologiske prosesser.

Selskapet til Peter Verstrate i Nederland er ikke de eneste som jobber for å fremstille kunstig kjøtt. I USA har selskapet Memphis Meats, som produserer biff, kylling og and fra dyreceller, nylig mottatt støtte på $17 millioner fra Bill Gates, Richard Branson og Cargill. Branson sier følgende om investeringen:

– Jeg et tror at innen 30 år så trenger vi ikke lenger å drepe dyr, og alt kjøtt kommer til å være enten «rent kjøtt» eller plantebasert, smake det samme og i tillegg være mye sunnere for alle, sier Branson.

Vegetarinnovasjon er på fremmarsj.

Nå har også Kina, som har verdens største befolkning, investert $300 millioner i ulike prosjekter for cellekjøttprosjekter i Israel gjennom SuperMeat, Future Meat Technologies, and Meat the Future. Dette er et ledd i planen om å redusere innbyggernes kjøttforbruk med 50% for å redusere landets klimagassutslipp.

The Guardian mener utviklingen av kunstig kjøtt er nettopp den katalysatoren vi trenger for å oppnå den etiske endringen i vår behandling av dyr som må komme.

Planteprotein – også en del av løsningen

Det investeres også stort i en lang rekke andre alternativer til animalske produkter. Tyson Foods, den største kjøttprodusenten i USA har laget et kapitalfond som fokuserer på investeringer i bærekraftige løsninger for å fø verdens voksende befolkning, og har deriblant investert i Beyond Meat, som fremstiller planteproteiner som erstatning for animalske proteiner, og som allerede har Bill Gates og andre store investorer bak seg.

Det finnes mange plantebaserte burgere.

I Sverige og resten av Europa forskes det også mye på hvordan planteprotein kan erstatte kjøtt. Nå ser svenske forskere, i samarbeid med Findus, på hvordan erten kan bli den nye kjøtterstatningen etter millionstøtte fra EU-fond.

I Norge er man fremdeles i startgropa, men forskning viser at vi har stort potensiale for å øke produksjon av proteinrike plantevekster. I dag fortrenger kjøttproduksjon dyrkning av plantekost – matvarer som er både sunnere, mer miljøvennlige og arealeffektive. Belgvekstene erter og åkerbønner dyrkes i begrenset omfang, og brukes hovedsakelig til dyrefôr. Prosjektet FoodProFuture utforsker nå potensiale for økt produksjon, både i vekstskifte for å øke kornavlingene og som et alternativ til importerte proteiner for å møte økende etterspørsel etter produkter av planteproteiner som erstatning til kjøtt, i dag er de tilgjengelige produktene på markedet basert på importerte belgvekster.

«De norske matprodusenter satser stadig mer på plantebaserte erstatninger til kjøtt, egg og melkeprodukter.»

De norske matprodusenter satser stadig mer på plantebaserte erstatninger til kjøtt, egg og melkeprodukter, deriblant Nortura/Rema 1000, Coop, Finsbråten, Synnøve Finden, Findus, Leiv Vidar, og mange flere. Det finnes derfor allerede mange gode alternativer til animalske produkter tilgjengelig i de fleste dagligvarebutikkene; man kan kjøpe ferdigprodukter som farse, burgere og pølser basert på feks soya- og erteprotein, og utvalget vokser for hver dag som går. Se de siste vegetarnyhetene her. I tillegg er selvsagt vanlige bønner, linser og kikerter en sunn og bærekraftig proteinkilde i maten.

Grønn mat er fremtiden, og hver og en av oss kan bidra til å oppnå et mer dyrevennlig og bærekraftig matsystem ved å bruke vår forbrukermakt når vi handler mat – velger du plantebasert er du med og gir et dytt i den riktige retningen.