Om hvorfor det bare er veganere i Paradiset

av Jan Rantrud, hovedfoto: Jo-Anne McArthur

Jeg er teolog og lever av å lese i Bibelen og undervise andre i den. Det var som en åpenbaring – og litt av et sjokk for meg da jeg for noen få år siden oppdaget at det var mye jeg hadde lest hundrevis av ganger uten å se hva som egentlig stod der.

Da jeg leste skapelsesberetningen helt i begynnelsen av Bibelen enda en gang, så jeg at det viktigste den forteller om oss mennesker er at vi er skapt som veganere! Vi er skapt i Guds bilde til å styre og råde over andre skapninger, det snakker nesten alle veldig høyt om. Men de neste versene setter dette i sammenheng med at spiseseddelen vår skal være rent vegansk. Vi har ingen myndighet til å styre og råde over de vi dreper og spiser. Fra den dagen sluttet jeg å ete kjøtt.

Det andre kapitlet kan godt leses som en invitasjon til et hageparty i Paradiset. Det forteller om hvordan man finner fram dit (reis mot øst og følg en av elvene motstrøms), om hvem man vil møte der (man kommer single og blir par), om menyen og om kleskoden. Menyen er den samme som i kapittel 1. Alt som vokser på marken. Kleskoden forteller at Adam og Eva ikke brukte noen dyreprodukter i det hele tatt, verken til klær eller sko eller noe.  Da bestemte jeg meg for å bli veganer.

Akkurat det om antrekket forteller også mye om et nydelig idyllisk forhold mellom mennesker og dyr. Adam og Eva gikk der blant tigre og krokodiller – for ikke å snakke om mygg og klegg og knott og flått – uten å trenge noe å beskytte seg med.  Ingenting av dette er egentlig min egen makeløse oppdagelse. Gamle skriftlærde og andre lærde har lest og sett akkurat det samme i to tusen år. Men alt for mange andre har bare lest uten å se hva de leste.

I en ond og vond verden

Jeg skulle ønske at Bibelen bare hadde fortsatt slik, med en historie om mennesker som levde i et harmonisk og fredelig tillitsforhold til hverandre og medskapninger. Men slik er det ikke, fordi verden er ikke slik. Vi leser om syndefall – på grunn av grådighet – og om lover mot mord og om krig og om offer og erobring og alt det vår verden består av. Skriften er hensynsløst realistisk om virkeligheten. Og ute i det niende kapitlet får mennesker tillatelse til å ete kjøtt som andre åtseletere.. Ikke påbud om det, men lov dersom de anerkjenner at sjelen, dvs. blodet i dyret ikke tilhører dem, men Gud. Akkurat det forbudet mot å ete blod er skriftens oftest gjentatte forbud, bekreftet og understreket av Den Hellige Ånd personlig.

«Jeg skulle ønske at Bibelen bare hadde fortsatt slik, med en historie om mennesker som levde i et harmonisk og fredelig tillitsforhold til hverandre og medskapninger.»

Men det er som sagt ikke noe påbud om å være åtseleter. Etter det vi kan se, åt Jesus ikke kjøtt i det hele tatt, og Paulus nevner ordet bare to ganger. (Her må man kunne gresk for å se det). Begge gangene er i sammenhenger hvor han sier at det er noe han aldri vil ete!

Hvorfor fikk mennesket allikevel lov til det? Kanskje er det fordi at det rett etter syndfloden ikke vokste noe på marken eller trærne? I alle fall sier teksten tydelig at menneskets råderett over dyrene forsvinner samtidig med det får tillatelsen til å ete kjøtt.  Men så kommer det noen flotte unntak. Daniel og vennene hans som valgte å leve vegansk og som ble så friske og kloke av det. De fikk også et helt annet forhold til ville rovdyr enn det noen hadde ventet seg. Godt forbilde for vår verden.

Noen nydelige ord om en nydelig framtid

Da er det godt å lese profetenes framtidsvisjoner om hvordan forholdene skal bli der hvor Guds vilje skjer uavkortet. Ulven og lammet skal beite sammen, og løven skal ete halm som oksen, står det. Ikke spør meg om hvordan det kan gå til. Jeg kan være med å overbevise andre mennesker om å bli veganere, men når ikke gjennom hos kattene mine.

Også i Noahs ark (her snakker vi om gubben Noah og båten hans, ikke om dette bladet) må det bare ha vært veganere. Ellers ville det vært få dyr som kom ut derfra og lite poeng i å ta med opptil sju par av hvert slag.

«Vi er ikke her for å bare bruke og ete. Som om livet bare var et spill hvor den som har kjøpt og fortært mest mulig før han dør har vunnet.»

Det er rett og slett paradisforholdene som skal gjenopprettes. Våpen skal smis om til plogskjær og vingårskniver – ikke jaktvåpen og slaktekniver. Andre religioners hellige skrifter sier at de frelste skal ete kylling i paradiset. Jeg er glad det ikke er det paradiset jeg skal til!  Bibelen sier at store landområder skal settes av til rent dyrereservat, og at pakten mennesker og dyr hadde felles med Gud blir gjenopprettet. Og alle dyrene skal ha plass der, både de snille og vennlige og de som nå er sinte og farlige. Det var derfor Gud ga Noah beskjed om å ta dem med i arken, for at deres slekter skulle ha en framtid på jorden. Det er en verden jeg har lyst til å leve i.

– og et nydelig liv

Andre religioners hellige skrifter, og mange som tror de kan så mye om Bibelen at de ikke trenger å lese i den, sier at verden og skapningene er til for menneskets skyld. Skriften sier akkurat motsatt! Det er vi som er skapt til å være verdens og medskapningenes tjenere.

«Mat er jo det aller viktigste i våre liv, det vi absolutt ikke kan klare oss uten. Ja, den har vegansk meny i midten også – selve høydepunktet i dette livet for kristne. Nattverden består bare av brød og vin – laget av rent korn og druer.»

Vi dreper ikke de vi skal tjene! Og det gir en mening til livet her og nå i denne verden. Vi er ikke her for å bare bruke og ete. Som om livet bare var et spill hvor den som har kjøpt og fortært mest mulig før han dør har vunnet. Vi er her fordi vi har en oppgave i denne verden. Fjærkledde og svømmende og krypende og firbeinte medskapninger er avhengige av vår barmhjertighet og fornuft for å kunne leve og ha en framtid på den jorden vi deler. Meningen med våre liv består i å bruke alt vi måtte ha av både hjertelag og fornuftsevner. Det står rett ut at de alle sammen lengter etter at vi skal bli løst fra vår håpløse egoisme og hjerteløshet.

Jeg opplever at Bibelen rett og slett gir dette livet verdi og mening. Mye større mening enn bare å håpe at vi skal bli frelst bort herfra for å sitte på skyene og spille harpe. Det høres dønn kjedelig ut.  Så kanskje er det derfor den snakker så mye om mat og har vegansk meny både som begynnelse og slutt. Mat er jo det aller viktigste i våre liv, det vi absolutt ikke kan klare oss uten. Ja, den har vegansk meny i midten også – selve høydepunktet i dette livet for kristne. Nattverden består bare av brød og vin – laget av rent korn og druer.

Alle vegetarianere og veganere kan lesse på med argumenter for sine gode matvaner. Her er noen av mine:

 • Jeg kan se mine medskapninger i øynene på en helt annen måte.
 • Jeg er frisk og i så god form at jeg tør nesten ikke si det høyt.
 • Det er blitt gøy å lage mat. (En gang blir jeg kanskje flink til det også).
 • Godterier er blitt godere – iskrem av tofu smaker mye bedre enn av melk.
 • Det er mye mer spennende å prøve å ta bilder av dyr og fugl og fisker enn å prøve å skyte og fange dem.
 • Det er blitt mening i å snakke om nestekjærlighet. – Regnestykket om hvor mye landareal og vann som må til for å produsere henholdsvis et kjøttmåltid og et kjøttfritt måltid forteller hovedgrunnen til at det finnes sult og nød og sykdom og miljøødeleggelse i verden.

Kristne har alltid hatt fastetider – bestemte dager og perioder da de avholder seg fra å ete kjøtt og lever vegansk. De gamle lærde forklarte at faste er askese. Askese betyr ikke selvplaging men øvelse, slik idrettsfolk øver seg til konkurranser. Faste er å øve seg gjennom dette livet til det evige liv.
For det er bare veganere i Paradiset. Jeg gleder meg til å treffe dem alle sammen, både de som vet at de kommer dit og de som aldri har tenkt seg muligheten.

NOEN BIBELSTEDER FOR DE SOM HAR LYST TIL Å LESE DET SELV:

 • Om skapelse, råderett og menyen: 1. Mosebok 1:27-29
 • Om Paradisets meny og kleskode: 1. Mosebok 2: 16 og 25
 • Om kjøtt-tillatelse og blodforbud: 1. Mosebok 9:3-4 Apostelgjerningene 15:19-20 og 28-29
 • Om Paulus og kjøtt: Romerne 14:21 1. Korinterbrev 8:13.
 • Alle andre steder hvor det står kjøtt i norske bibler brukes andre greske ord, som egentlig bare betyr Mat. Der hvor det kan se ut som om Jesus åt påskelam står det egentlig bare påskemåltid brød, grønnsaker og vin.
 • Om Daniel og vennene hans: Daniel 1:8-20 og 6:17-23
 • Veganske dyr i paradiset og på den nye jord: 1.Mosebok 1:30 og Jesaia 11:6 og 65:25
 • Alle dyrene i Noahs ark: 1. Mosebok 7:2-3 Dyrereservatet: Jesaia 34:11-17
 • Felles pakt for dyr og mennesker:1. Mosebok 9:9-17 og Hosea 2:18
 • Om mennesket som tjener for skaperverket. 1. Mosebok 2:15 (Her hjelper det å kunne hebraisk. Ellers holder det stort sett i lange baner å kunne norsk).
 • Om alle skapningene som lengter etter at vi skal slutte å leve som egoistiske tyranner og begynne å leve slik som vi er skapt til: Romerne 8:19-22

Jan Rantrud er amanuensis i teologi og ansatt ved Norsk lærerakademi. Han er involvert i bibeloversettelser, og fremmer forståelse for Bibelens omtale av dyr som sjelelige skapninger. Rantrud er en av initiativtagerne til Forun for Kristen Naturetikk. Han har også bistått NOAH ved en rekke anledninger med artikler og foredrag

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/2004.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.