Nye NRK-avsløringer: - Griseindustrien er oppskrift på lidelse

NRK publiserte i helgen bilder fra norske grisefabrikker fra de siste årene. Men lidelsene er ingen overraskelse, mener NOAH. NOAH erfarer at det som karakteriseres som lovbrudd mot griser, ikke straffes - og at den lovlige realiteten legger opp til lidelse.

Materialet fra NRK/Nettverk for dyrs Frihet viser noen klare lovbrudd, som fiksering av purker. Men binger hvor grisene vasser i egen møkk og går rundt med blødende sår, reflekterer forhold som NOAH tidligere har anmeldt uten resultater.

– Bransjen og offentlige instanser har null troverdighet når de fremstår overrasket over det nye bildematerialet. Alle som har litt innsikt i griseproduksjonen, vet at det ser slik ut i norske grisefabrikker. Selvsagt er det møkk i bingene – strøet forsvinner omtrent med en gang og halm er upraktisk på spaltegulv. Selvsagt er det trangt i bingene – det er jo lov å ha bare 0,8 m2 per gris på 100 kilo. Selvsagt er det avbitte haler, liggesår og andre skader – de ligger rett på betongen og i et ekstremt stimulifattig miljø. Dette behandles ikke som lovbrudd i Norge, selv om allmennheten sikkert oppfatter at det er det. Griseindustrien er oppskrift på lidelse, uttaler veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

Martinsen peker på et nylig eksempel – i mai 2021 fikk NOAH vite at grove lovbrudd mot griser ikke får straff: NOAH anmeldte i 2018 flere tilfeller av blodige halesår, alvorlige leddbetennelser og bogsår etter Mattilsynets tilsynskampanje. Først ble sakene henlagt fordi politiet mente det «ikke var rimelig grunn til å etterforske», og NOAH klaget på henleggelsene. Etter tre år kom svaret: NOAH får ikke medhold «fordi det nå er tre år siden lovbruddene».

– Selv det som faktisk defineres som lovbrudd mot produksjonsdyr, unngår straff. Politiets første reaksjon er talende; man ser ikke på disse dyrelidelsene som lovbrudd. Antakelig ligger det en motvilje i systemet mot å slå ned på dette, fordi det ligger nært opp til hva som faktisk er lovlig: Det er kanskje ulovlig å la en gris gå med blodige halesår, men det er ikke ulovlig å utsette grisen for forhold som nødvendigvis fører til at de biter hverandre. Det er kanskje ulovlig å la grisene leve i sin egen møkk, men alle med litt innsikt i dyreproduksjon forstår at slik blir det hvis mange dyr lever på liten plass, sier Martinsen.

NOAH mener tiltakene som næringen og myndighetene iverksetter er irrelevante, og at større endringer i landbrukspolitikken må til:

– Såkalte «dyrevelferdsprogrammer» er bare til pynt. Det er masseproduksjonen av dyr som skaper slike lidelser, og derfor må den intensive masseproduksjonen fases ut. Man må begynne med å la være å gi tilskudd til slik produksjon – det er særlig merkelig at man får mer tilskudd desto mer intensiv produksjon man har. Det kan politikerne merke seg nå i forbindelse med jordbruksoppgjøret. For at den intensive produksjonen av dyr skal kunne reduseres, må vi satse på økt forbruk og produksjon av plantebasert mat. Jordbrukspolitikken henger faktisk sammen med dyrelidelsene – det må man snart begynne å innse, avslutter Martinsen.

I november 2020 lanserte NOAH filmen «Faktisk lovlig» om hva som er lov å utsette grisene for. Flere eksperter, deriblant Bo Algers fra SLU, medvirker i filmen.

 

Vil du støtte NOAHs arbeid for dyr i landbruket? Bli medlem i NOAH!