NOAHs veterinær Siri Martinsen diskuterer produksjon av høner med David Koht-Nordbye, styreleder i Norsk Fjørfelag.