Videregående skoler fremmer Meatless Monday!

NOAHs Meatless Monday-kampanje når nå også ut til tusenvis av elever på videregående skoler over hele landet, fra Honningsvåg i nord til Arendal i sør. Så langt har tolv kantiner startet med kampanjen, og antallet kommer til å øke utover høsten.

NOAH er en av initiativtakerne til Meatless Monday i Norge, og har over flere år jobbet for å øke det vegetariske forbruket i Norge gjennom kampanjen. De siste to årene har over tretti høyskole- og universitetskantiner deltatt på NOAHs kampanje, blant annet mange kantiner ved Universitet i Oslo og Universitetet i Nord. Målet med kampanjen er å øke kunnskap og bevissthet rundt konsekvenser av vårt matforbruk for miljøet, egen helse, og dyrene, og samtidig vise hvor enkelt og godt det er å velge vegetarisk! Hver mandag skal det vegetariske tilbudet fremheves gjennom spennende, næringsrike retter, og materiell fra NOAH gir informasjon til elevene om alle fordelene ved å velge vegetarisk, en eller flere dager i uken. NOAH tilbyr gratis materiell og veiledning til kantinene som deltar.

På Mære landbruksskole er elevene over gjennomsnittet opptatt av matproduksjon:

– Det er mange med sterke meninger på både øko og vegetar på en landbruksskole, men alle blir positivt overrasket når de først har smakt. Dette gjør vi litt for å synliggjøre at man ikke trenger å ha kjøtt i maten for å få god smak og for å bli mett, og at det skal ikke mye til for å gjøre en forskjell, sier Mona Håven, kjøkkensjef ved Mære landbruksskole.

«Dette gjør vi litt for å synliggjøre at man ikke trenger å ha kjøtt i maten for å få god smak og for å bli mett»
– Mona Håven, kjøkkensjef v/Mære landbruksskole

Et av forbruksvalgene vi tar oftest i løpet av en dag er hva vi skal spise, og mange er ikke klar over hvor lite som skal til for å gjøre en forskjell for dyrene og miljøet ved å velge bort kjøttet og spise mer plantebasert. Faktisk er det i følge FN og Miljødirektoratet et av de aller mest ressurseffektive tiltakene for å redusere klimagassutslipp og miljøbelastningen fra eget forbruk.

Nå fremmes også Meatless Monday på Norges mest populære videregående skole, Nydalen VGS i Oslo, hvor de allerede serverer vegetarmat opptil flere dager i uken:

– Ungdommen her er heldigvis opptatt av dyrevelferd, og det er vi som drifter kantina på Nydalen vgs også, sier Sissel Hansen, arbeidsleder ved Nydalen videregående skole.

«Ungdommen her er heldigvis opptatt av dyrevelferd»
– Sissel Hansen, arbeidsleder v/Nydalen VGS.

NOAH har også en kampanje mot kommuner og fylkeskommuner med forslag om økt satsing på mer vegetarisk i (fylkes-)kommunal sektor. I noen kommuner og fylker er en fast vegetardag allerede politisk bestemt; mens Oslo kommune har en innført en fast vegetardag i uken serverer kantinene i Nordland fylkeskommune en økologisk vegetarrett på onsdager.

Til tross for at noen kommuner og fylker går foran og satser på mer bærekraftig mat for sine innbyggere er det fremdeles mange politikere som nøler – heldigvis viser mange skoler selv nå vei mot et mer bærekraftig og bevisst matforbruk.

Ønsker du at din skole skal delta på Meatless Monday? Ta kontakt med vegetaransvarlig i NOAH kaisa@dyrsrettigheter.no, så kan vi hjelpe deg å pushe din kantine til å satse mer på vegetarisk!