NOAH: - Produksjonsdyr vanskjøttes uten konsekvenser

Bare de siste månedene har NOAH anmeldt fire tilfeller av grov vanskjøtsel av sauer. De av sakene som hittil er blitt behandlet av politiet er henlagt. Nylig fikk NOAH melding fra politiet om at en grov vanskjøtselssak som var anmeldt i fjor, hadde fått straff på kun 6000 i bot og 12 dager fengsel.

– NOAH mener det er svært alvorlig at mislighold av produksjonsdyr i Norge kan pågå over flere år uten reelle konsekvenser, og at behovet for et dyrepoliti i Norge er prekært, også for produksjonsdyrenes skyld, sier Siri Martinsen, veterinær i NOAH. Denne uttalelsen kommer i kjølvannet av flere saker hvor produksjonsdyr vanskjøttes uten konsekvenser.

sau6
Sauer er vanlig forekommende ofre i vanskjøtselssakene NOAH har anmeldt den siste tiden. Foto: NOAH

NOAH – for dyrs rettigheter anmelder alle tilfeller av vanskjøtsel av dyr vi tipses om. På tross av både politianmeldelser og pålegg fra Mattilsynet får mislighold av dyr likevel ofte fortsette i årevis. De fleste tilfellene av vanskjøtsel av produksjonsdyr blir henlagt av politiet, og i de tilfellene hvor bonden blir straffet har sakene gjerne svært lang behandlingstid, og straffen er minimal.

– I mai fikk NOAH endelig bekreftet at en bonde i Rogaland som NOAH anmeldte for alvorlig vanskjøtsel og ihjelsulting av produksjonsdyr og andre dyr i februar i fjor, nå endelig har fått 6000 kroner i bot og 12 dagers ubetinget fengsel, i tillegg til fem års aktivitetsnekt. Dette er en mild straff for en person som har vanskjøttet en rekke sauer, kuer og hunder – så ille at enkelte var døde eller nær død, sier NOAHs leder Siri Martinsen.

Produksjonsdyr vanskjøttes ustraffet

Imidlertid er det også saker som ikke blir straffet til tross for at produksjonsdyr vanskjøttes grovt. Hittil i år har NOAH anmeldt fire tilfeller av vanskjøtsel og ihjelsulting av sauer, hvorav to av tilfellene er henlagt og de to andre enda ikke er behandlet av politiet. En av de henlagte sakene dreier seg om et sauehold på rundt 100 sauer, hvor Mattilsynet har påvist manglende foring og vann hos dyrene opp gjennom de siste 9 årene. Ved en av Mattilsynets inspeksjoner ble det også funnet et sauekadaver.

– Det er tragisk at et sauehold får pågå i 9 år, på tross av flere klare lovbrudd. Dette tilfellet er imidlertid langt fra enestående. NOAH får til stadighet tips om grovt mislighold av produksjonsdyr som på tross av pålegg fra Mattilsynet, ikke avvikles eller straffes. Per i dag er det dessverre tydelig at politiet flere steder fortsatt ikke prioriterer dyrevelferdssaker, på tross av at Politidirektoratet har sendt ut melding om at sakene bør vurderes nøyere, sier Martinsen.

Norge trenger et dyrepoliti!

I tillegg til å anmelde vanskjøtsel av dyr jobber NOAH for innføringen av et eget dyrepoliti som skal følge opp brudd på Dyrevelferdsloven.

sau1

– Saker som dette viser at det er et stort behov for et dyrepoliti i Norge. NOAH jobber derfor for en egen enhet innenfor politiet med kompetanse på dyrevelferd, og at det settes av ressurser til å følge tilfeller hvor dyr vanskjøttes. Fremskrittspartiet som både har Justisminister og Landbruksminister har lovet dyrepoliti i sitt program. Den siste tiden har forslaget også mottatt støtte fra representanter fra en rekke andre partier. Senterpartiet har nylig støttet ideen – men mener dyrepoliti fremst trengs i byene. NOAHs erfaring er at dyrepoliti trengs over hele landet og for alle dyr – og det trengs raskt, avslutter Martinsen.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.