NOAH politianmelder "Trønderkylling" slakteri

Hver gang et slakteri avsløres for brudd på dyrevernloven, skjer det samme: noen advarende ord fra Mattilsynet og alt er som før. NOAH ser seg lei på at slakterier slipper unna politianmeldelse og anmelder nå eierene av konkursrammede "Trønderkylling" for drap av 1000 kyllinger på en forskriftsstridig måte.

NOAH anmelder eierene av konkursrammede «Trønderkylling» for drap av 1000 kyllinger på en forskriftsstridig måte. Hendelsen inntraff 5. mars 2007, under en inspeksjon av Mattilsynet. For lite vann i strømkaret medførte at ca. 1000 kyllinger ikke ble bedøvet. Kyllingene var derfor ved bevissthet da de gikk videre til halskutting og skålding, og ble påført ekstreme lidelser.

Mattilsynet ser gjennom fingrene for «Trønderkylling»

Da saken ble omtalt i media kom det også frem at Mattilsynet ikke ville anmelde saken, men oppfordret til bedre «opplæringsrutiner» for slakteriets ansatte. NOAH reagerer sterkt på at Mattilsynet ikke går til anmeldelse av slike lovbrudd som medfører betydelige smerter for dyrene som er involvert. Mattilsynet omtaler selv den lovstridige slaktingen som grov dyremishandling.

Slaktingen bryter med en rekke bestemmelser i Dyrevernloven og i Forskrift om dyrevern i slakterier, og er staffbart i henhold til Dyrevernlovens § 31. Hvor lenge det har pågått lovstridig slakting ved anlegget er uklart, men i alle fall er 1000 kyllinger blitt påført ekstreme lidelser. Det er uforståelig at Mattilsynet, som skal påse at regelverket følges, unnlater å anmelde dette.

NOAH viser til at det flere ganger tidligere er avdekket lovstridig slakting av kyllinger ved norske slakterier. Blant annet har Prior på Elverum og Norsk Kylling fått påpakning for å ha slaktet kyllinger uten bedøvelse.

Kyllingslakt forårsaker store lidelser

Faren for skålding av levende kyllinger er stor, uansett om slaktingen foregår forskriftsmessig. Undersøkelser fra England viser at 1 % av kyllingene unngår det elektriske vannbadet, og dermed risikerer å bli skåldet levende. Om man går ut ifra at tilsvarende prosent gjelder for norske slakterier, betyr det at ca. 1000 kyllinger hver dag slaktes uten bedøvelse.

I 2000 ble ca. 36,5 millioner kyllinger slaktet på samlebånd i Norge. Av disse ble 116.216 kyllinger kasserte av årsaker relatert til mangelfull bedøvelse og avbløding 1).

Hele produksjons-prosessen innebærer dyremishandling. Kyllingene avles og fores for abnorm vekst, noe som medfører skjelett- og leddlidelser, liggesår på brystbeinet, hjerteproblemer, nyreskader og væskeopphoping i buken før de er 6 uker gamle. De påføres ytterligere skader og lidelser under den manuelle eller maskinelle plukkingen. Titusener dør under transport, og de øvrige påføres store smerter i beina og sterk frykt når de henges opp på slaktebåndet, der individuell kontroll med bedøvelse er en umulighet. Sluttproduktet av denne lidelsen bør boikottes av forbrukerne.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.

Kilder

  • 1) SNT, «Årsak til kassasjon», Kjøttkontroll 2000