- Miljøministeren oppfordrer til kjøttkutt, NOAH straffes av landbruksministeren for det samme


NOAH ser svært positivt på ny klimarapport fra Miljødirektoratet, som fremhever kjøtt-kutt som et av de klart viktigste tiltakene for å nå klimamålene. Samtidig er det skandaløst at organisasjoner straffes av regjeringen for å fremme de samme tiltakene rapporten anbefaler.

I dag ble Miljødirektoratets nye rapport «Klimatiltak i Norge mot 2030» lansert. Å redusere kjøttforbruket ble fremhevet som det klart viktigste tiltaket for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser, og det tredje viktigste tiltaket for å redusere kvotepliktige utslipp. Samtidig er det bare få måneder siden landbruksministeren fratok NOAH statsstøtte for nettopp å jobbe for kjøtt–kutt, og kalte dette å «jobbe mot norsk landbruk».

Det er skandaløst at vi har en landbruksminister som straffer ideelle organisasjoner for å jobbe for det tiltaket regjeringen selv klassifiserer som et av de aller viktigste for klimaet. Miljødirektoratet fremhevet at man trenger informasjonstiltak for kostholdsendring og insentiver for bønder til å produsere mer plantebasert. Det er nettopp disse tiltakene NOAH har jobbet for i årevis. Og det er disse tiltakene landbruksministeren aktivt nedsnakker og stempler som «landbruksfiendtlige». Dette er en helt uakseptabel adferd fra deler av regjeringen.

Rådene om kjøtt-kutt er i tråd med konklusjonene i flere tidligere miljørapporter både i Norden og internasjonalt. Kjøtt-kutt er også det tiltaket som har minst kostnad, og ingen negative sideeffekter. Tvert imot bidrar kjøtt-kutt også til mindre arealbruk og mindre press på naturen. Det bidrar også til mindre lidelse for dyr, og bedre helse for befolkningen.

NOAH krever at regjeringen tar tak i dobbeltmoralen hos seg selv. Man kan ikke forvente at folk flest forstår alvoret og bidrar med atferdsendring, dersom regjeringsmedlemmer – som landbruksministeren – går aktivt ut og boikotter de samme tiltakene. Uttalelser som at arbeid for kjøtt-kutt er å jobbe «mot norsk landbruk», og at middag uten kjøtt «ikke er middag» er en direkte sabotasjevirksomhet mot arbeidet for helt nødvendig vridning mot mer plantebasert matforbruk. Stadig flere kutter kjøtt av hensyn til klima, dyrs rettigheter, natur eller egen helse. Det første tiltaket regjeringen bør gjøre er å sørge for at de selv slutter å nedsnakke og straffe de som faktisk driver frem denne utviklingen.

Støtt NOAHs arbeid for et
plantebasert landbruk ved å
bli medlem!