NOAH lanserer film om griseindustrien: «Faktisk lovlig: Et innblikk i grisens liv.»

hovedfoto: Jo-Anne McArthur

Torsdag 19. november arrangerer NOAH webinar om griseindustrien. Her vil vi for første gang vise NOAHs nye film «Faktisk lovlig: Et innblikk i grisens liv.».

NOAHs film vil beskrive praksiser som påfører dyrene lidelse innenfor industriell griseproduksjon. Filmmaterialet er fra gårder og slakteri i Norge, og består av materiale filmet av NOAH og upublisert materiale fra Frank Nervik, som tidligere har bidratt til to NRK Brennpunkt-dokumentarer om dyreindustri. Internasjonale etologieksperter som Per Jensen (Lindköping Universitet), Bo Algers (SLU) og Marc Bekoff (Colorado Universitet) medvirker i filmen.

Produksjonsdyr

Industrielt husdyrhold påfører dyr uakseptable lidelser, og går på tvers av deres helt grunnleggende behov. Likevel får produksjonsdyrene ofte kun offentlig oppmerksomhet når det er begått lovbrudd mot dem. Få mennesker tenker på at de fullt lovlige landbrukspraksisene påfører dyrene like mye lidelse. Griser «bedøves» med CO2 – noe som fører til sterk angst og kvelning. Dyrene er stengt inne på trange arealer, hvor det er uunngåelig at de sloss og skader hverandre. 25% av norske purker har alvorlig magesår på grunn av den intensive driften. Dette bortforklares av myndigheter, og faktiske forhold skjules fra forbrukerne. I filmen vil NOAH vise frem flere av disse praksisene – se trailer under.

Etter filmvisningen blir det intervju med statssekretær Widar Skogan (Krf) fra Landbruks- og matdepartementet. Under webinaret blir det også politisk debatt med tema «Er det på tide å fase ut industrielt husdyrhold?». Her stiller Solveig Schytz (V), Arne Nævra (SV) og Une Bastholm (MDG).

Politikerne må ta grep

Vi ønsker å få svar på hva departementet som faktisk har ansvar for dyrevelferd, mener om prakssisene i industrien som påfører dyrene store lidelser. Hvordan skal for eksempel et «dyrevelferdsprogram for svin» hjelpe grisene, når selve lovverket tillater at 99% av grisene i Norge lever hele sine liv innendørs i trange binger? Hvordan skal det hjelpe når det er lov å drive en så intensiv avl at grisekullene blir så store at noen av ungene sulter i hjel? Og hvorfor er praksiser som å slå i hjel grisunger ved å slenge dem i veggen fullt lovlig? Politikerne må ta disse spørsmålene på alvor.

Webinaret sendes direkte på NOAHs Facebook torsdag 19. november klokken 12. For program og mer informasjon, trykk her.

Vil du støtte NOAHs arbeid for dyrene? Bli medlem i NOAH!