NOAH gjør verden bedre!


av Kaisa Hautala, hovedfoto: NOAH

Det siste året har NOAH oppnådd mange seiere i vår vegetarkampanje. Forbedret vegetartilbud og økt bevissthet på fordelene ved å kutte kjøttet er blant resultatene.

NOAHs vegetararbeid inkluderer vår Meatless Monday-kampanje hvor vi har bidratt til at sentrale spisesteder har tatt et bevisst valg når det gjelder maten de serverer, og inspirerer sine kunder til å spise mer dyre- og miljøvennlig mat. Meatless Monday er en internasjonal kampanje som oppfordrer til å innføre en kjøttfri dag i uken, opprinnelig med fokus på sunnhet og bærekraft. Initiativet ble lansert ved John Hopkins Universitet i USA i 2003, og har siden spredd seg til alle verdenshjørner.

«Denne vinteren starter tre av de største institusjonene for høyere utdanning i Norge, UiO, HiO og UMB, sine Meatless Monday-kampanjer i samarbeid med NOAH.»

FNs miljøprogram (UNEP) kom nylig med nok et varsel om viktigheten av å redusere kjøttkonsumet for å ta vare på planeten. Det ble understreket at kampanjer som Meatless Monday vil være avgjørende for å oppnå en forandring i folks kosthold: “Det virker sannsynlig at mange fordeler vil tilkomme ved lavere forbruksrater i mange industriland og noen utviklingsland. I tillegg vil lavere kjøttproduksjon dempe presset på det gjenværende naturmiljøet og på utslipp av CO2, CH4 og N2O i atmosfæren (…) Ettersom en endring i folks matvaner vil være vanskelig å oppnå og ta tid, må man regne med en langvarig kampanje, parallelt med insentiver overfor kjøttprodusenter og forbrukere til å forandre sin produksjon og kostholdsvaner. “Sunn” mat er ikke viktig bare for individet, men for planeten som helhet.”1)

Nærbilde av Siri Martinsen som smiler på NRK Nyheter
Fremskritt: Siri Martinsen i NOAH på NRK om Oslo bystyres vedtak om økt vegetartilbud.

En annen miljørapport fra forskere ved Stockholms Internasjonale Vanninstitutt (SIWI), FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og International Water Management Institute (IWMI) har også fått mediafokus iår: Rapporten ser på vannforbruk og vannmangel på kloden, og konkluderer bl.a. med at innen 2050 burde en majoritet av jordens befolkning  være vegetarianere for å avhjelpe vannmangelen og være i stand til å mette en økende befolkning.2)

Studenter som målgruppe

Denne vinteren starter tre av de største institusjonene for høyere utdanning i Norge, Universitet i Oslo (UiO), Høyskolen i Oslo (HiO), og Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB), sine Meatless Monday-kampanjer i samarbeid med NOAH.

«Etter innspill fra NOAH la MDGs Harald A. Nissen frem et forslag for Oslo bystyre om å innføre Meatless Monday i alle Oslo kommunes offentlige kantiner.»

NOAH har jobbet aktivt opp mot miljøledelsen ved UiO, Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) og SiO (Studentsamskipnaden i Oslo) for å overbevise om kampanjens viktighet. Etter mye møtevirksomhet gjennom hele året, besluttet VT at de ønsker å støtte opp om NOAHs initiativ og fremme dette for studentene. Velferdstinget er valgt inn av studentene selv og representerer studentene overfor SiO. VT har dermed bidratt til at kampanjen har fått innpass ved SiOs spisesteder, og til å begynne med skal ti av SiOs største kantiner fremme Meatless Monday. Spisestedene skal servere minst én vegetarisk varm-rett, og studentene oppfordres til å velge vegetarisk hver mandag gjennom NOAHs Meatless Monday-materiell; bordkort, plakater og løpesedler med  NOAHs og Velferdstingets logo. Også Grønt UiO, universitetes avdeling for bærekraft og miljøhensyn, støtter opp om initiativet, og inviterte NOAH til å ha stand på Bærekraftsdagen på universtitetet i høst.

– Meatless Monday er et godt tiltak for å oppmuntre brukere til et mer miljøvennlig matvalg. Velferdstinget støtter Meatless Monday som et virkemiddel for at SiO skal tenke miljø i alle ledd av organisasjonen, sier Tone Vesterhus, samskipnadskontakt for Velferdstinget i Oslo og Akershus til NOAHs Ark.

Kokker og besøkende på vegetarstand i Oslo
NOAHs vegetarkoordinator, Kaisa Hautala, stod ved grytene under vegetareventen. Foto: Alexandra Dybvik

Ved UMB i Ås, som har biologi, matvitenskap, miljø, areal- og naturressursforvaltning som kjerneområder, er ledelsen for studentkafeene opptatt av bærekraftig mat og håper at kampanjer som Meatless Monday kan bidra til økt forbruk av dette: – Vi er hva vi spiser, gå over til et sunnere vegetarisk kosthold med ferske, kortreiste råvarer, oppfordrer leder for studentkafeene, Lars Kristian Rustad.  NOAH har tidligere holdt innlegg for Studenttinget på UMB, og i forbindelse med lanseringen av Meatless Monday i begynnelsen av november, tok NOAH-aktive UMB-studenter initiativ til å markere Verdens Vegandag med informasjon og helvegetarisk bevertning.

Styrket tilbud i Oslo kommune

Flere utenlandske byer har etablert Meatless Monday, og NOAH ser ingen grunn til at ikke norske byer også skal være med på initiativet. Tidlig iår hadde NOAH møte med Miljøpartiet  sentralt, som etter valget hadde kommet inn i flere by- og kommunestyrer, om et samarbeid for å fremme kjøttfrie initiativer lokalt.

“Nærmere halvparten av den norske befolkning spiser vegetarisk middag minst 1-2 ganger i uken og 750 000 nordmenn spiser vegetarisk 3-7 dager i uken. Over en tredjedel ønsket også å spise mer vegetarisk.”

Etter innspill fra NOAH la Miljøpartiets  Harald Nissen i vår frem et forslag for Oslo bystyre om å innføre Meatless Monday i alle kommunens offentlige kantiner. NOAH fulgte opp med møter og informasjon til bystyrerepresentanter fra alle partier, og sendte det nye Vegetarmagasinet til hele bystyret.

Da forslaget kom opp utpå høsten, førte det til en bred debatt om behovet for økt tilbud av vegetarisk mat, og flere bystyrerepresentanter holdt gode innlegg som viser at de tar de problematiske sidene ved kjøttindustrien på alvor. Høyre hadde kommet med en justert versjon av Miljøpartiets forslag, som gikk igjennom i finanskomiteen. Det gikk ut på å øke tilbudet av vegetarmat uten å knytte det til Meatless Monday:

– Dersom Oslo vil være en klimakommune må vi legge til rette for at det skal være lett å velge vegetarisk. FN ønsker at flere av oss skal bli vegetarianere. Jeg er vegetarianer, og jeg er det av etisk og politisk overbevisning. Jeg mener det forslaget komiteen har kommet til er veldig bra fordi det sikrer valgfrihet og tilrette-legging for alle, sa Stefan Heggelund (H).

Et bord fullt av vegetarbøker
NOAHs bokbord: Vegetarisk inspirasjon og oppskriftbøker. Foto: Hege Jensen.

Flere andre ønsket imidlertid å holde på Miljøpartiets versjon, hvor man også fremhevet informasjonsdelen ved kampanjen:

– Det er viktig å bidra til en holdningsendring for å få ned kjøttforbruket. Det er et stort behov for å informere om sammenhengen mellom kjøttforbruk, klimagasser, ressursforburk og helse. I tillegg til å øke folks valgfrihet, tror SV det er klokt å innføre en kjøttfri dag i kommunen, sa Marianne Borgen (SV).

«I tillegg til å øke folks valgfrihet, tror SV det er klokt å innføre en kjøttfri dag i kommunen.»
– Marianne Borgen repr. for SV i Oslo bystyre

Debatten endte til slutt opp med et historisk vedtak: ”Bystyret ber byrådet legge til rette for valgmuligheter mellom kjøtt/fisk og vegetarmat i kommunens kantiner.” Dette sender et tydelig signal om at det vegetariske mat-segmentet er viktig og anerkjenner behovet for økt tilbud av plantebasert mat. I tillegg til å jobbe opp mot bykommuner og universiteter har NOAH også hatt kafeer og restauranter som målgruppe for kampanjen. I Oslo er den populære kafeen Café Sør midt i Torggata den første til å aktivt støtte kampanjen, og flere andre har vist sin interesse for Meatless Monday.

Vegetariske initiativer

Også i andre byer tok representanter for Miljøpartiet opp tråden om kjøttfrie dager. I Trondheim ble forslaget lagt på bordet og utfallet ble positivt. Vedtak ble gjort på at de kantiner som hadde «dagens rett» skulle ha en vegetarisk dagens rett på mandager.

Bilde viser masse mennesker på NOAH vegetarstand utenfor utenfor Stortinget.
NOAHs Vegetarevent: NOAH delte ut 1500 porsjoner vegetarmat utenfor Stortinget. Foto: Alexandra Dybvik.

NOAH har også hatt direkte kontakt med andre byer, og Bergen kommune inviterte NOAH med på sitt nye årlige arrangement Folkemat. Her fremmet NOAH vegetarisk mat, og det ble også servert mye vegetarisk på arrangementet. Det hele er initiert av Grønn Hverdag og fokuset er på bærekraftig mat. Med NOAH som deltager ble også dyrerettighetsaspektet og viktigheten av å spise vegetarisk for dyrene, poengtert.

«NOAH vil følge opp sykehusene, ikke bare fordi det er gunstig at store statlige institusjoner tar dyre- og miljø-vennlige grep, men også fordi det er viktig å få et ernæringsmessig fullverdig tilbud.»
– Lars Thore Fadnes lege, helseforsker og NOAHs ernæringsmedarbeider

Alle Norges sykehus og helseforetak har blitt kontaktet av NOAH om Meatless Monday og er forespurt om å delta i kampanjen, samt  oppfordret til å forbedre sitt vegetariske tilbud. NOAHs kontakt med St.Olavs Hospital i Trondheim har fått flere presseoppslag og saken var til behandling i styret. De var generelt positive til å bedre sitt vegetartilbud, men ønsket ikke å delta i kampanjen. NOAHs ernæringsmedarbeider, lege og helseforsker Lars Thore Fadnes, er spesielt opptatt av denne delen av kampanjen:

– NOAH vil følge opp sykehusene, ikke bare fordi det er gunstig at store statlige institusjoner tar dyre- og miljøvennlige grep, men også fordi det er viktig for folk som har tatt slike valg, å få et ernæringsmessig fullverdig tilbud dersom de har behov for helsetjenester. I tillegg er det sunt også for øvrige pasienter dersom de ønsker å spise mer vegetarisk, og det siste er nettopp grunnen til at så mange sykehus verden over har valgt å slutte seg til Meatless Monday-kampanjen, sier Fadnes.

«Alle Norges sykehus og helseforetak har blitt kontaktet av NOAH med info om Meatless Monday.»

NOAH har også sendt oppskrifter og tips om vegetarprodukter til leverandør for Storhusholdning, ASKO, som blant annet leverer til Stortingskantinen. I tillegg har NOAH jevnlig kontakt med leder for kantinedriften på Stortinget, som nå har begynt med flere nye vegetariske produkter og retter i sitt assortement og som er positiv til å utvide dette ytterligere. AP-politiker (nå kulturminister) Hadia Tajik tok kontakt for å vise sin støtte til dette, og NOAHs initiativ har også fått støtte fra flere stortingspolitikere.

Vegetarisk i offentligheten

For å avdekke viktige satsingsområder og målgrupper for kampanjen har NOAH fått utført en spørreundersøkelse av Opinion om folks holdninger til vegetarmat.3) Resultatene viste tydelig at stadig flere velger bort kjøttet; nærmere halvparten av den norske befolkning spiser vegetarisk middag minst 1-2 ganger i uken og 750 000 nordmenn spiser vegetarisk 3-7 dager i uken. Over en tredjedel av de spurte ønsket også å spise mer vegetarisk, både av hensyn til dyr og miljø, men særlig kunnskap om helsefordeler veier tungt, viste undersøkelsen. Dette kan tyde på at mange kanskje ikke er klar over dyrevelferdsproblemene i kjøttproduksjonen, og dens konsekvenser for klima, miljø og matsikkerhet. NOAHs kampanjearbeid vil spille en viktig rolle i å nå ut med denne type informasjon.

Artist Anine Stang som står på vegetarstand i Oslo utenfor Stortinget
Popartist Anine Stang var med og fronte vegetarbudskapet på NOAHs vegetarevent. Foto: Anna Maria Gentili.

I fjor sommer startet NOAH en ny tradisjon med å ha et årlig vegetararrangement som skal bidra til å spre informasjon om vegetarisk mat og oppfordre folk til å velge vegetarisk. Vi delte ut smaksprøver på soyapølser, -burgere, falafler, potetsalat og salsa til hundrevis av mennesker. Arrangementet ble en stor suksess, og i år utvidet vi ved å ha et eget telt med kokkekurs fra Gå Vegan Catering, som delte ut smaksprøver på bønneburgere og vegetar-aïoli. I tillegg økte vi matutdelingen til nærmere 1500 porsjoner som ble revet unna på bare to timer – takket være donasjoner fra bl.a. Gå Vegan Catering, Viana/Vitalkost og Anamma/Alma. NOAHs Vegetarmagasin med oppskriftshefte ble også flittig delt ut. Ekstra stas var det da popartist Anine Stang dukket opp for å dele ut informasjon og snakke med folk om det å velge vegetarisk. Tydelig engasjert og glad for å kunne snakke om dette temaet, var hun et klart trekkplaster.

«Det er flott å kunne være med å skape positiv oppmerksomhet om en så viktig sak som vegetarisk forbruk.»
– Anine Stang, artist

– Det er flott å kunne være med å skape positiv oppmerksomhet om en så viktig sak som vegetarisk forbruk. Kjøttproduksjonen er definitivt et av de områdene innenfor dyrs rettigheter som engasjerer meg mest, sa Anine Stang.

Også stortingsrepresentant, nå kulturminister, Hadia Tajik var invitert, og kom innom for å smake på maten og få informasjon, og ga sin tilslutning til at forbruket av vegetarmat må øke og kjøttforbruket bør gå ned.

«Dette er en fin måte å vise folk at vegetarisk mat også er god mat, samtidig som de får inspirasjon og informasjon om grunnene til å spise mer vegetarisk.»
– Hadia Tajik, kulturminister (AP)

– Dette er en fin måte å vise folk at vegetarmat også er god mat, samtidig som de får inspirasjon og informasjon om grunnene til å spise mer vegetarisk, sa Hadia Tajik.

«NOAH gjør veldig mye bra for vegetarsaken og vi er takknemlige for at de vil være med å gjøre Oslo Vegetarfestival mulig.»
– Heidi Røneid, arrangør av Vegetarfestivalen

Oslo Vegetarfestival ble i juni arrangert for tredje år på rad, og fant sted på Fabrikken i Oslo. NOAH er en av hovedsponsorene på festivalen og var til stede med en stor stand. Festivalen er for alle som er interessert i å lære seg mer om vegetarisk mat, med kokkekurs, foredrag og stands fra ulike aktører.

– NOAH gjør veldig mye bra for vegetarsaken og vi er takknemlige for at de vil være med å gjøre festivalen mulig, sa arrangør Heidi Røneid.

Vegetarisk først og fremst for dyrene

Responsen på NOAHs arbeid for mer vegetarmat har vært svært positiv, og det kan virke som om bevisstheten rundt problematikken knyttet til kjøttproduksjon er i ferd med å vokse frem. Vi har likevel en lang vei å gå før det vegetariske mattilbudet er like utbredt som i f.eks. Nederland, Tyskland, Storbritannia og USA. I USA har det vært en nedgang i etterspørselen etter kjøtt de siste årene – bare i løpet av de fem siste årene har nedgangen vært hele 12%, i følge USDA.4) Årsakene er sammensatte, men de har blant annet lang fartstid med kampanjer som Meatless Monday, samtidig som mediafokus på forholdene for dyrene i industrielt husdyrhold har avskrekket mange forbrukere.

NOAHs kampanje bidrar til at trenden sprer seg også til Norge, hvor forholdene for det enkelte dyr i stadig mer intensive driftssystemer ofte ikke er stort bedre enn i USA, selv om besetningene er forholdsmessig mindre.

«I USA har det vært en nedgang i etterspørselen etter kjøtt de siste årene – bare i løpet av de fem siste årene har nedgangen vært hele 12%.»

Alle dyr fortjener et fullverdig liv – ved å spise vegetarisk sparer man livet til godt over 15 landdyr (basert på norsk innenlandsslakt) og et ukjent antall fiskeindivider som tilsammen utgjør over 85 000 tonn norsk forbruk i året.5) Samtidig sikrer man ville dyrs livsvilkår ved å forhindre at landbruksarealer spiser seg inn på dyrenes leveområder, samt at man bidrar til å redusere de alvorlige miljøproblemene knyttet til kjøttproduksjon. Det er en stor bonus at du gjør noe godt for din egen helse og global matsikkerhet også.

Artikkelen har tidligere vært på trykk i NOAHs Ark #3/2012.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.

Kilder

  • 1) «Growing Greenhouse Gas Emissions Due to Meat Production». UNEP Global Environmental Alert Service. (2012)
  • 2) «Feeding a thirsty world: Challenges and opportunities for a water and food secure world» SIWI (Stockholm International Water Institute). Jägerskog, A., Jønch Clausen, T.  (2012).
  • 3) «Resultater omnibus uke 40 vegetar» Opinion. For NOAH. (2011)
  • 4) «Daily livestock report». Vol. 9, No. 243 CME Group.  (2011) 
  • 5) «Kjøttets tilstand» Animalia.no (2011) 
  • 6) «Antall innbyggere» SSB.no (2011) 
  • 7) «Tonn fisk i året» Sildelaget.no (2011)