NOAH anmelder slakteri


NOAH – for dyrs rettigheter har anmeldt slakteriet Nortura på Forus i Stavanger for å ha påført en gris store lidelser under slakting.

Grisunger på slakteri. Foto: Erik Lindegren
Foto: Erik Lindegren

Under en inspeksjon den 5. februar 2008 observerte Mattilsynet en gris som levde mens den hang knivstukket i kroken på vei mot skåldemaskina. Tilfeldigheter gjorde at en veterinær fra Mattilsynet oppdaget grisen, som pustet, tittet rundt seg og utstøtte gryntelyder, mens den hang etter en krok som var stukket inn i bakfoten. De ansatte ved slakteriet hadde tatt kaffepause.

Mattilsynet i Sandnes ved seksjonssjef Odd Ivar Berget, har uttalt at grisen hadde store smerter og at de ser dette som et svært alvorlig brudd på dyrevernloven. Det er et ufravikelig krav at dyr skal bedøves og avblødes på en slik måte at dyret ikke våkner til bevissthet i tidsrommet fra bedøvelse gis til avlivning skjer, hevder han. De ansatte skal derfor ikke forlate et dyr uten å ha forsikret seg om at dyret er dødt. Bare tilfeldigheter gjorde at grisen ble avlivet før den nådde skåldemaskina. Mattilsynet utelukker ikke at dette har skjedd med flere dyr. Et lignende tilfelle ble avdekket i juli 2007, og Nortura hevdet da at de skulle skjerpe rutinene. Dette ble åpenbart ikke gjort i den grad at det kunne forhindre gjentakelse.

NOAH mener at det er svært viktig å markere, både overfor slakteriet og samfunnet ellers, at de lover og forskrifter som er nedfelt for å gi dyr et minimum av vern mot lidelser, må overholdes, og at enhver som bryter disse lovene og forskriftene må straffes på linje med andre lovbrytere. I tilfellet med Nortura er det fare for at mange griser har gått bevisste til skålding, da sikkerhetsrutinene ved slakteriet ikke har forhindret at de ansatte har gått til kaffepause mens samlebåndet har ført dyr videre i slakteprosessen, og ingen dermed har kunnet avlive dyr som har vist livstegn.