Nå må regjeringen ta kostråd på alvor!


Nylig ble de nye nordiske kostholdsrådene lansert. For første gang tar kostholdsrådene også hensyn til hva som er viktig for miljøet, og rapporten er helt klar på at vi hovedsakelig bør spise plantebasert mat.

Rapportens tydeligste anbefaling er at vi må spise et hovedsakelig plantebasert kosthold bestående av grønnsaker, frukt, bær og helkorn. Rapporten anbefaler en betydelig reduksjon i inntaket av rødt kjøtt, og at man bør spise så lite som mulig av hvitt- og prosessert kjøtt.

– Rådene om kjøttkutt er i tråd med konklusjonene i flere brede rapporter i forhold til både helse og miljø, over de siste tiårene. Kjøttkutt er også det klima-tiltaket som har minst kostnad, og ingen negative sideeffekter. Tvert imot bidrar kjøttkutt også til mindre arealbruk og mindre press på naturen. Det bidrar også til mindre lidelse for dyr, noe som er viktig for stadig flere. Pilene peker i samme retning enten man er opptatt av egen helse, klima og naturen eller dyrevelferd; et hovedsakelig plantebasert kosthold er best, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

NOAH reagerer på at både de nordiske kostrådene, og den seneste klimarapporten fra Miljødirektoratet, som også fremhevet kjøtt-kutt som klimatiltak, blir aktivt motarbeidet av regjeringsmedlemmer. Finansministeren uttaler at han vil trosse rådene og øke kjøttproduksjonen med fellesskapets penger.

– Vitenskapen er klokkeklar på at kjøttforbruket må reduseres. Da er det uakseptabelt at vi har fremstående regjeringsmedlemmer som direkte nedsnakker og motarbeider rådene. Regjeringen skal ikke kunne bruke fellesskapets penger på å aktivt motarbeide brede faglige råd til alles beste. Vi har ministre som selv er kjøttprodusenter og som har økonomiske interesser i å motarbeide kostrådene. NOAH mener disse politikerne er inhabile i forhold til utforming av matpolitikk. Det er uhørt at landbruksministeren nedsnakker råd om sunn og miljøvennlig mat, og isteden bruker fellesskapets penger på egen næring, sier Martinsen.

Vil du støtte NOAHs arbeid?

Bli medlem!