Innlegg: Mulesing er blodig og unødvendig mishandling


Ola Tronsmoen mener det er «blodig feil» å beskrive Australias «mulesing» som dyremishandling. Selv fremstiller han dette inngrepet som et nødvendig onde for å forebygge og behandle fluemark.

I andre land enn Australia bekjempes fluemark blant annet med forebyggende parasittbehandling og jevnlig tilsyn med dyrene, noe som også gjelder for ca. 20 prosent av Australias sauebønder. Dette viser at det bare er viljen det står på – viljen til å endre et 80 år gammelt barbari som er blitt satt i system av profitthensyn, samt en smule normal medfølelse og respekt for andre individer.

De som har sett opptak av lam som ligger fastspente mens en person utstyrt med hagesaks eller kniv står over det og klipper, skjærer og flår av store hudstykker mens lammet skriker i smerte, glemmer det nok aldri. Videoopptak har også vist at lam som blir utsatt for denne sjokkbehandlingen deretter slenges ned på bakken med alle tegn på forakt.

Når undersøkelser viser at sårene forblir åpne og smertefulle i inntil en måned, og at lammene trenger ytterligere to måneder for å komme seg både fysisk og psykisk, blir dette en lidelse som nesten overgår vår forestillingsevne.

Heldigvis har vi en landbruks- og matminister som i dette tilfellet viser hjertelag ved å varsle at han gjennom den nye dyrevelferdsloven ønsker å hindre import og omsetting av produkter fra mishandla dyr. Også Høyre-politiker Torbjørn Hansen har vist et prisverdig engasjement i denne saken. Og Norsk Sau og Geit tar tydelig avstand fra mishandlingen.

Den internasjonale protestbølgen som Australia nå opplever – både som følge av «mulesing» og den årlige eksporten av 6 millioner sauer til rituell slakting i Midt-østen – er en sunn reaksjon som viser at verden er i utvikling, ikke bare på det teknologiske området, men også i forhold til medfølelse med ikke-menneskelige arter. Dyrenes opplevelse av smerte, frykt og lidelse er identisk med den vi mennesker opplever, så det burde ikke være vanskelig å leve seg inn i deres situasjon.

Representanter for næringer som ønsker å utnytte dyr bruker stadig beskyldninger om «kunnskapsløshet» som en teknikk for å avfeie andres syn på dyreutnytting. Denne saken dreier seg imidlertid ikke om faktakunnskaper, men om verdiprioriteringer og hensyn til levende vesener.

Jenny Rolness, NOAH – for dyrs rettigheter

Leserbrevet står på trykk i Nationen.