Men kjøtt må vi ha?


av Siri Martinsen, hovedfoto: Eirik Anzjøn

Hvordan løser vi problemet med lidelsene som er avdekket i griseindustrien – først av Mattilsynet, og deretter av NRK Brennpunkt?

Det prøver Aftenpostens Joachim Lund å svare på. Lund har mange gode poenger – han påpeker at lidelsene for dyrene ikke er enkelttilfeller, og at tiden er ute for bortforklaringer. Men når det gjelder løsningene mangler én av de mest innlysende: Kutt ut kjøttet. 

Masseproduksjon av dyr

For selv om NRK-dokumentaren har fokus på lovbruddene, er det faktisk ikke de som er hovedproblemet. Flere scener viser praksiser som er lovlige – å holde grisene fast med trynesnor eller etter ørene, å slå grisunger i veggen, griser som står i trange binger hele livet, scenene fra slakteriet. Det kan av og til være en tynn linje mellom lovlig og ulovlig lidelse. Reglene er – i motsetning til hva Lund skriver – ikke gode nok, fordi de ikke tar hensyn til grisenes iboende behov. Men reglene er en konsekvens av vårt forbruk: Masseforbruk av kjøtt fører til masseproduksjon av dyr – og i masseproduksjonen er det ikke plass for hensyn til dyrs behov. 

Vi må slutte å late som det går an å opprettholde dagens kjøttforbruk og en industriell produksjon – og samtidig ta hensyn til dyrene som individer. Den beste måten å sørge for at dyr i kjøttindustrien slipper lidelse, er å ikke spise dem. Til alt hell er det samme tiltaket noe av det beste man også kan gjøre for klima og naturmangfold. Tiden er ute for bortforklaringer også her – kjøttfritt forbruk er en reell løsning for dyrevelferd og miljø.

Kronikk av NOAHs leder Siri Martinsen, som svar til Joacim Lund på trykk i Aftenposten 20.06.2019.

Foto: Eirik Anzjøn

NOAH jobber for å stoppe lidelsene for dyrene i landbruket,
MEN VI TRENGER DIN HJELP.