Melkemyten knuses

av Hilde Aga Brun

Meieriprodukter gir helserisiko, og er forbundet med flere sykdommer, ironisk nok er benskjørhet blant de mest fremtredende. Utallige studier verden over gir etter hvert entydige konklusjoner. Noen av disse er gjengitt her.

Harvard University’s «Nurses Health Study», som fulgte 78.000 kvinner over en tolv års periode, fant at kvinner som konsumerte mest kalsium fra meieriprodukter ble utsatt for benbrudd i større grad enn de som sjelden drakk melk. I konklusjonen på undersøkelsen, gjengitt i Lunar Osteoporosis Update (nov. 1997), forklares dette slik:

«Denne økte risikoen for lårhalsbrudd ble assosiert med kalsium fra meieriprodukter (…) Om denne risikoen var kommet fra andre kilder enn melk, som så aggressivt har blitt markedsført av meieri-industrien, ville det uten tvil bli sett på som en meget stor risikofaktor.» Studiene, under ledelse av forsker Walter Willett, veteran innenfor ernæringsforskning og professor i forebyggende medisin på “Harvard School of Public Health” fant ingen bevis for at melkeprodukter hjelper til med å forebygge beinskjørhet. Dr. Willett sier at kampanjen for økt melkeinntak «har blitt likt et religiøst korstog» som overskygger ekte forebyggende tiltak slik som mosjon.

«Hovedårsaken til osteoporose er den høy-protein dietten de fleste amerikanere konsumerer i dag. Både kliniske og epidemiologiske studier viser at melkeprodukter forårsaker heller enn forebygger osteoporose.»

Endog undersøkelse sponset av melkeprodukt-industrien frembringer, for dem, ubehagelige resultater. I en studie ved Yale University, sponset av the National Dairy Council, ble en gruppe post-menopausale kvinner gitt tre glass skummet melk daglig i to år. Man sammenlignet deres benstruktur med benstrukturen til en kontrollgruppe av kvinner som ikke ble gitt melk. Gruppen som gikk på melkeprodukter konsumerte 1.400 mg kalsium daglig og mistet benmasse dobbelt så raskt som i kontrollgruppen. Forskerne uttaler: «Dette kan ha skjedd på grunn av en 30% – økning i proteininntak fra melkesuppleringen. Den negative effekten av økning i protein-inntak ved kalsium-balansering har blitt rapportert fra flere laboratorier inkludert vårt eget.”. Dr. John McDougall, en av forskerne som arbeidet med studien, konkluderer: » Hovedårsaken til osteoporose er den høy-protein dietten de fleste amerikanere konsumerer i dag. Både kliniske og epidemiologiske studier viser at melkeprodukter forårsaker heller enn forebygger osteoporose.”

«Gruppen som gikk på melkeprodukter konsumerte 1.400 mg kalsium daglig og mistet benmasse dobbelt så raskt som i kontrollgruppen..»

En “National Institutes of Health”-studie fra the University of California, publisert i The American Journal of Clinical Nutrition (2001), fant at «kvinner som fikk de fleste av sine proteiner fra animalske kilder hadde tre ganger større benstruktur-tap og 3,7 ganger større forekomst av lårhalsbrudd enn kvinner som fikk det meste av sine proteiner fra vegetabilske kilder». En annen studie publisert i The American Journal of Clinical Nutrition (2000) så på alle aspekter av kosthold og ben-helse og fant at et høyt forbruk av frukt og grønnsaker positivt påvirket benstrukturen, og at melkeprodukter ikke gjorde det.

Slike funn overrasker ikke ernæringsforskere. Ifølge Dr. Neal Barnard, forfatter av “Turn Off the Fat Genes” (2001) er kalsiumopptaket fra grønnsaker bedre enn fra melk. Kalsiumopptak fra melk er rundt 30%, mens tallene for brokkoli, rosenkål, neper, grønnkål o.l. rangerer mellom 40 og 64%.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/2002.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.

Kilder

  • En mer utdypende gjengivelse av forskningsrapportene som er referert ovenfor, kan fås via People for the Ethical Treatment og Animals, PETA (Hentet 2002)