Med Ibsen mot strømmen


ibsen

NOAHs leder Siri Martinsen er blitt invitert til å delta som en av 100 Oslo-borgere som skal representere byen i stykket som skal åpne årets Ibsenfestival – En Folkefiende i Oslo. Men hva har egentlig dyrs rettigheter med Ibsen å gjøre?

Siri Martinsen
NOAHs Siri Martinsen spør sine medspillere om deres holdninger til utnytting av dyr i «En Folkefiende i Oslo».

“Hva om oppdaget råttenskap i byen din og visste at sannheten kunne være skadelig? Ville du spredd den» – slik introduseres stykket, som er produsert av Rimini Protokol, med utgangspunkt i Henrik Ibsens klassiske verk «En Folkefiende».  I likhet med Dr. Stockmann, som er hovedpersonen i Ibsens originale stykke, står Siri Martinsen for en sannhet som dessverre ser ut til å oppfattes som svært ubehagelig av majoriteten av nordmenn – dyrs lidelser i vår egen kjøttindustri.

Sammen med 100 andre personer står hun på Nationaltheaterets Hovedscene den 23. august, som en representant for byens ulike innbyggere. I korte trekk handler stykket om å være en stemme i et hav av meninger, og om individets ansvar for å ta fatt i det de oppfatter som sant. Det dreier seg om hvordan den offentlige opinion dannes og påvirkes, kun med utgangspunkt i enkeltindividers mot og tro på sin egen sannhet.

Forestillingen har premiere torsdag  23. august. Og de to andre forestillingene er fredag og lørdag samme uken. Les mer på Nationaltheaterets sider.