Mattilsynet nedprioriterer dyrevern


Foto: NOAH

NOAH – for dyrs rettigheter kritiserer Mattilsynet for ikke å ta dyrevern på alvor.

Dyrevern nedprioriteres under Mattilsynet, det viser det økende antall dyretragedier, som også skjer på gårder som er under oppsyn av Mattilsynet, mener dyrevernorganisasjonen NOAH.

– Sammenblanding

NOAH – for dyrs rettigheter mener det er en uheldig sammenblanding av roller når dyrevern sorterer under en etat med fokus på matsikkerhet og smittevern. Organisasjonen sender nå en henvendelse om dette til næringskomiteen og de parlamentariske lederne av partiene på Stortinget.

I forrige uke ble det avdekket dyretragedier på to gårder som begge var under oppsyn av Mattilsynet. 40 ungdyr sultet i hjel i en fjøs på Ørland i Sør-Trøndelag. Mattilsynet var kjent med at dette var et risikobruk, og hadde i tillegg fått bekymringsmelding tre uker før de kom på inspeksjon og fant dyrene døde. Samme dag ble det funnet 24 døde og 11 døende storfe på en gård i Brønnøysund i Sør-Helgeland. Også denne gården var i Mattilsynets søkelys.

– Dette er ikke enkeltstående tilfeller, sier Jenny Berg-Rolnes i NOAH i en pressmelding.

– Mangler ressurser

– Samtidig som Mattilsynet oppfordrer folk om å melde fra ved mistanke om dyremishandling, viser det seg at de i mange tilfeller ikke følger opp bekymringsmeldingene på en forsvarlig måte, og at de mangler ressurser til tilsyn med risikodyrehold.

– Dyrevern er blitt en salderingspost, og dette er uverdig for et land som liker å fremstå som best på dyrevelferd, og som også markedsfører sine produkt med ”godt norsk”. Dette merket blir nå i økende grad forbundet med dyretragedier, fortsetter Berg-Rolnes.

Ønsket eget tilsyn

Veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen, fremhever at allerede da Mattilsynet ble opprettet som etat, kjempet NOAH for at dyrevern ikke skulle ligge under tilsynets område, men tvert imot løftes frem som et viktig politisk område med eget tilsyn.

– Det ble den gang sagt at dyrevern skulle være høyt prioritert i Mattilsynet, men erfaring har vist at dyrene er blitt kontinuerlig og systematisk nedprioritert. Var det bevisst løgn vi ble servert, eller er det ekstremt dårlig planlegging som har ført til dagens situasjon? Nå innrømmer Mattilsynet nærmest åpent at de nedprioriterer dyrevern på en rekke områder. Dyrevern har aldri hørt hjemme i et tilsyn med fokus på ”mat” og forbruk – dyr har krav på at deres lidelser blir tatt alvorlig, sier Siri Martinsen.

Krever drastiske tiltak

NOAH mener at det må gjøres noe drastisk for å redusere antall dyretragedier.

– Det er behov for en egen etat for dyrevern, med myndighet til å ta dyr i forvaring og også frata retten til dyrehold når forholdene er graverende. Samtidig må dyrevernlovens strafferamme tas i bruk. Så langt har ingen mennesker i Norge fått lovens strengeste straff for dyremishandling, som er tre års fengsel, selv om de verst tenkelige former for dyremishandling har skjedd. Man må slutte med å lete etter formildende omstendigheter når dyr etterlates for å dø i en avstengt driftsbygning. Dette er ikke først og fremst en menneskelig tragedie, men en dyretragedie av ufattelig omfang.

314 dyr døde

Et dokument fra Stortinget viser at det i 2005 var registrert 314 dyr som døde av underfôring og avmagring, og 418 som måtte avlives. Mørketallene er trolig store. 8.510 storfe som ble levert til slakteriet bar preg av vanstell i form av mangelfullt reinhold. Bare 5 prosent av gårdene ble kontrollert.
Saken er hentet fra Nationen.