Foto: Jo-Anne McArthur/We Animals

Mattilsynet må bli strengere mot lovbrudd i landbruket


hovedfoto: Jo-Anne McArthur/We Animals

Riksrevisjonens rapport om Mattilsynet er nå kommet, og stikk i strid med påstander om at Mattilsynet er for "strenge" mot husdyrholdere, viser rapporten at Mattilsynet lar vanskjøtsel pågå lenge før det blir reaksjon.

NOAH har i årevis påpekt at vanskjøtselssaker risikerer å pågå i flere tiår uten at det gripes inn for å hindre lidelse, og at Mattilsynet alt for sjeldent anmelder grove lovbrudd. Nå har Riksrevisjonen kommet med rapport hvor de retter sterk kritikk mot Mattilsynet for manglende oppfølgning av alvorlige saker der dyr lider over lang tid. Næringsaktører har tidligere kritisert Mattilsynet for at de reagerer «for sterkt», og NOAH har gang på gang påpekt at i de aller fleste sakene er problemet snarere at Mattilsynet tolererer for mange lovbrudd, på dyrenes bekostning, noe nå Riksrevisjonen rapport også viser.

NOAH har bidratt med materiale til Riksrevisjonen og blant annet informert om saker der NOAH mener Mattilsynet ikke har reagert raskt nok, og gitt innsyn i flere anmeldelser NOAH har levert i saker der Mattilsynet selv ikke har valgt å anmelde grove lovbrudd til politiet.

NOAH ønsker likevel ikke å kritisere kun Mattilsynet når det gjelder manglende reaksjoner i vanskjøtselssaker. Mattilsynet står i en uholdbar situasjon når det trommes sammen til «gransking», på bakgrunn av at enkelte gårdbrukere påstår at de har vært for strenge. De som vanskjøtter dyr vil alltid være misfornøyd med Mattilsynets arbeid. Det reelle problemet er at dyr lider fordi man ikke «tør» å reagere sterkt nok.

NOAH mener nå Landbruksdepartementet må revurdere sin holdning til Mattilsynet, og gi dem et klart mandat om å gripe inn når dyr lider – på tross av klager fra næringsinteressene. Mattilsynet må først og fremst beskytte dyr mot lovbrudd. Selv om Mattilsynet må følge lovpålagte prosedyrer, kan de ikke stilles i en situasjon hvor de blir handlingslammet, fordi næringen forventer at de skal «veilede» aktører i årevis, når det er snakk om klare lovbrudd.

NOAH arbeider for å forhindre vanskjøtsel og lovbrudd mot dyr

Støtt vårt arbeid – Bli medlem