Mattilsynet kritiserer kylling-farmer


Mattilsynet gikk 27. mai ut med foreløpige resultater av sitt tilsyn med kylling-farmer. 31 % bryter regelverket, sier Mattilsynet.

Hittil har Mattilsynet kun inspisert 35 av 154 farmer. De skal også inspisere rugerier og slakterier. 31 % av de undersøkte gårdene bryter regelverket, sier Mattilsynet. Sluttrapporten for prosjektet blir ferdig 31. desember 2011.

NOAH mener det er positivt at Mattilsynet dokumenterer og synliggjør tilstanden i kyllingproduksjonen, men påpeker samtidig at regelverket på inen måte gir dyrene noe vern, men tvert imot er en refleksjon av en lave status disse fuglene har:

Foto: NOAH

– Produkson av kyllinger bryter på flere viktige områder grunnleggende prinsipper i Dyrevelferdsloven – bl.a. prinsippene om at det ikke skal avles på ufysiologiske tilstander som dyrene tar skade av, og at dyr skal få utløp for naturlig adferd. Kyllingene er ikke skapt for å overleve mer enn de 5-6 ukene til slakting – de risikerer rett og slett alvolige fysiske plager dersom de voker opp. Og forholdene de lever under har ingenting med deres naturlige behov å gjøre. Sett på bakgrunn av dette indikerer 31 % lovbrudd bare toppen av problemet for dyrene, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH.

Les NOAHs rapport om kyllingproduksjon: Kyllingen – en fysiologisk katastrofe

Les NOAHs kronikk om kyllingproduksjon fra Morgenbladet, for oppdaterte tall.

Les Morgenbladets reportasje fra en kylling-farm 2011.