Leder: Kjøttindustriens ødeleggelser 


av Siri Martinsen

I sommer meldte norske medier at «Amazonas brenner». Men verdens regnskoger har brent siden 1970-tallet, og de brenner for å gi plass til kjøttproduksjon – enten via beiteland eller fôrproduksjon.

Mens norske medier, tradisjonen tro, var noe vage i sin beskrivelse av de bakenforliggende årsakene til brannene, skrev CNN rett ut at “Amazonas brenner fordi verden spiser så mye kjøtt”, og at det beste man kan gjøre hvis man er forferdet over brannene, er å kutte ut kjøttet. Kjøttindustrien i mange land – herunder Norge – avler opp dyr basert på soya fra Brasil som fôr-råvare. 

Import av soya til dyrefôr

I Norge spiser både kuer, sauer, griser, kyllinger, kalkuner og oppdrettsfisker fôr med slik soya. Felleskjøpet skriver selv: “Norske husdyr er avhengige av denne proteinkilden (soya) i sitt fôr (…) 40% av råvarene i kraftfôret til norsk husdyrproduksjon ble dekket av importerte fôrråvarer i 2017. Uten tilgangen til importerte fôrråvarer, ville husdyrproduksjonen bli dramatisk redusert både i omfang og kvalitet.” Norge importerer mesteparten av soya til husdyrfôr fra nettopp Brasil og tidligere regnskogområder. Noe som ikke alltid kommer like klart frem, er at soya som brukes i vegetarmat ikke produseres i disse områdene, men i bl.a. Europa. Direkte bruk av soya som proteinkilde til menneskemat er miljøvennlig og ressurseffektivt, da det kun krever en brøkdel av arealet sammenlignet med å dyrke soya til dyrefôr – for å avle opp dyr til kjøtt. 

Det er for øvrig ikke bare Amazonas-regnskogene som må vike for kjøttindustrien – verden over ryddes skogene og dens innbyggere vekk for å gi plass til menneskers appetitt på kjøtt. Norge er intet unntak. 

Plantebasert mat er løsningen

Det er ikke tvil om hva vi må gjøre for å takle klima- og naturkrisen. Vil vi redde både Amazonas og vår egen natur, må vi vri matproduksjon- og forbruk over til det plantebaserte – og aktivt beskytte ville dyr og vill natur fra utnytting. Siden det å dyrke plantemat direkte til mennesker krever langt mindre land enn å la maten gå «via» dyr, vil det da også bli rom for å plante mer skog på tidligere beiteareal – som er både et klimatiltak og et tiltak for å motvirke den pågående naturkrisen hvor vill natur og dermed ville dyr fortrenges fra sine områder og trues av utrydning. 

Men det er dessverre tvil om politikerne vil klare å stå imot næringsinteressene og ta de grepene som er nødvendige – bl.a. slutte å bruke fellesskapets skattepenger på å finansiere utnytting av dyr til produksjon av miljøfiendtlige matvarer. I dette NOAHs Ark har vi sett nærmere på hvordan norsk matproduksjon kan endres til å bli mer bærekraftig, dyre- og miljøvennlig. Løsningene finnes og mulighetene er mange når viljen først er tilstede. 

«CNN skrev rett ut at “Amazonas brenner fordi verden spiser så mye kjøtt”, og at det beste man kan gjøre hvis man er forferdet over brannene, er å kutte ut kjøttet.»

Samtidig inviterer NOAH alle våre medlemmer til å stille opp for de ville dyrene lørdag 26. oktober – det er på tide at de ville dyrene prioriteres over næringsinteresser. I skrivende stund arbeider NOAH med fem høringer som berører ville dyr – bl.a. en ny «Viltforskrift». Forslaget er gjennomsyret av at ville dyr kun ses på som objekter for jakt, eller «skadegjørere» som må ryddes unna for menneskers skyld. Om man synes at måkene skriker for høyt, svanene «lorter til» parkplenen eller kjøttmeisen ikke skal bygge reir i takmønet, foreslås det at man kan ta livet av dem, også i yngletiden, med forskriften i hånd. Det er tydelig at intoleransen som har fått spre seg ved en rovdyrpolitikk på næringenes premisser, nå sementeres i forhold til alle ville dyr vi lever sammen med. For alle som mener at ville dyr tvert imot fortjener mer omtanke og respekt, er det dermed bare én ting å gjøre: Still opp 26. oktober! 

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #2/2019

Foto: Eirik Anzjøn

Vil du støtte NOAHs arbeid for mer dyre- og miljøvennlig matproduksjon?
Bli medlem!?